Krby jsou znovuobjeveným prvkem moderního bydlení. Oheň v krbu navozuje příjemné pocity, uklidňuje obyvatele domu a v neposlední řadě vytváří místo, kde se jakýmsi samopůsobícím kouzlem přirozeně setkává celá rodina. Moderní krby však neslouží jen jako dekorace, ale ve spojení s krbovou vložkou a teplovzdušným rozvodem vzduchu dokáží účinně a levně vytápět celý dům.

Teplovzdušné krby – spojení krásy ohně a praktického vytápění

Teplovzdušné krby - spojení krbu a teplovzdušných rozvodů vytápění Klasické otevřené krby nejlépe zajišťují přirozený kontakt člověka s ohněm a dovolují vychutnávat si příjemné sálavé teplo ohně i praskání hořícího dřeva. Mají však jednu nepříjemnou vlastnost – nedovedou účinně vytápět dům. V zimním období se u nich příjemně posedí, ale zároveň je potřeba vytápět dům jiným otopným systémem.

Většina prakticky založených uživatelů krbů však od hořícího krbu očekává více – krbové dřevo není zadarmo a když už v krbu hoří, bylo by užitečné takto vzniké teplo využít pro vytápění a ne jej vypouštět komínem. Proto vznikly krbové vložky – ocelové nebo litinové konstrukce opatřené žáruvzdorným sklem, které uzavírají topeniště a přijímají většinu tepla vzniklého hořením krbového dřeva.

Teplovzdušné krbové vložky pro teplovzdušné krby

Krbová vložka rozpálená žárem ohně je sama o sobě výkonným topidlem, vyzařujícím podstatně více sálavého tepla než samotný oheň v otevřeném ohništi. Z tepelného záření krbové vložky lze však pro sálavé vytápění účinně využít jen přední část vložky směřující do místnosti. Většina sálavého tepla směřuje dovnitř tělesa krbu. Aby bylo možné tohoto tepla využít pro vytápění, byly krbové vložky doplněny o dvouplášťový systém vzduchových kanálků a cest, jimiž kolem tělesa vložky proudí vzduch nasávaný ve spodní části krbu, prudce se zahřívá průchodem kolem krbové vložky a je vyfukován horními průduchy do místnosti. Takto konstruované krby nazýváme teplovzdušné krby.

Teplovzdušné krby pracují na principu konvekčního proudění vzduchu, podobně jako konvektory. Jejich základem je dvojplášťová teplovzdušná krbová vložka, zajišťující jednak účinné předávání tepla ohněm krbu rozpálené vložky protékajícímu vzduchu, jednak vede vzduch od spodního sacího otvoru do horního výdechového otvoru. Na tyto otvory navazuje systém vzduchových rozvodů, které jsou obvykle zaústěny do sacích a výdechových mřížek umístěných v plášti krbu.

Teplovzdušný krb - teplovzdušné vytápění krbem - schéma

Jeden teplovzdušný krb může vytápět jednu místnost i celý dům

Pro rozvod teplého vzduchu do místnosti s krbem stačí samovolná cirkulace vzduchu, kdy lehčí ohřátý vzduch stoupá z krbu průduchy ke stropu a teplovzdušná vložka si místo něj sama nasává spodním průduchem ochlazený vzduch u podlahy. Při požadavku na vytápění více místností je pak potřeba vybudovat v domě systém teplovzdušného vytápění, tj. rozvody vzduchotechniky s ventilátory. Tímto způsobem je možné z jednoho krbu s dostatečným výkonem vytápět místnosti až do vzdálenosti 15m od krbu.  Velká část paliva se dá ušetřit při napojení krbu na teplovzdušné podlahové vytápění, dovolí-li to konstrukční dispozice domu.

Teplovzdušné vytápění celého domu krbem

Je teplovzdušné vytápění domu krbem dobrým řešením ?

Na vytápění teplovzdušným krbem nelze pohlížet stejným pohledem jako na otopný systém založený na jiném druhu topidla. Teplovzdušný krb není jen obyčejným topidlem, jeho estetický přínos je často jeho hlavní funkcí a vytápění je až druhotným požadavkem.  Krb navržený a postavený odborníky je ústředním prvkem domácnosti, k němuž se soustřeďuje pozornost nejen hostů, ale i stálých obyvatel domu. Obyčejné koukání do ohně, třebaže se nedá přepnout na jiný program, je fascinující podívanou, která se vlastně nikdy neomrzí. Krby mají především estetickou funkci, až pak je potřeba vytápěníDokáže uvolnit stres, navodit pocit tepla a uvolnění, zklidnit nebo naopak prohloubit myšlenky. Působí tak jako skvělý rodinný terapeut, jehož schopností je stmelovat celou rodinu i očistit duši jednotlivce.

Podíváme-li se na teplovzdušný krb praktickým pohledem, pak z hlediska kvality vytápění má spoustu výhod, ale také nevýhod. Prakticky všechny nevýhody krbu s teplovzdušnou vložkou pramení z proudění vzduchu a rizik, která přináší. Rozhodně by nebylo dobré teplovzdušný krb provozovat v domě obývaném těžkými alergiky, s osobami nakaženými kapénkovou infekcí a nebo postiženými plicní chorobou. Naproti tomu je možné většinu těchto problémů vyřešit používáním kvalitních vzduchových filtrů – v takovém případě naopak provoz teplovzdušného krbu napomůže průběžnému čištění vzduchu.

Teplovzdušné vytápění krbem – v čem jsou jeho výhody

 • Levné vytápění místnosti i celého domu krbovým dřevem
 • Úspory za vytápění – teplovzdušný krb lze použít jako sekundární topidlo
 • Nezávislost vytápění – dva rozdílné systémy vytápění v domě zajistí provoz domu i při výpadku jednoho z nich
 • Rychlé zatopení – dům je vytopen na příjemnou teplotu během chvilky po zapálení dřeva v krbu
 • Nízké pořizovací náklady – vybudování teplovzdušných rozvodů je levnější než teplovodní systém vytápění
 • Estetický přínos – pohled na oheň v krbu přináší do rodiny pohodu a pocity uvolnění i bezpečí

Nevýhody vytápění teplovzdušným krbem – čím je lze kompenzovat

 • Prašnost – při konvekčním způsobu vytápění dochází k cirkulaci vzduchu a k víření prachu – lze kompenzovat vzduchovými filtry
 • Zdravotní rizika – průchodem organického prachu přes žhavou krbovou vložku dochází k jeho přepalování a roznášení do místností – lze kompenzovat používáním kvalitních vzduchových filtrů
 • Míchání vzduchu – teplovzdušné rozvody dokážou v krátkém čase roznést pachy anebo třeba cigaretový kouř z jedné místnosti po celém domě – lze kompenzovat vzduchovými filtry
 • Vysoušení vzduchu – stykem cirkulujícího vzduchu s teplovzdušnou vložkou se vzduch vysušuje – to je ale problém i teplovodních systémů s konvektory a radiátory – je potřeba doplnit vlhkost rostlinami v bytě, občasným větráním nebo zvlhčovači

Čím lze v teplovzdušném krbu topit

Čím topit v teplovzdušném krbu ? Jen kvalitním dřevemKrby jsou až na několik výjimek určeny k vytápění jen kvalitním dřevem – tj. takovým, které spolehlivě hoří bez velkého množství dýmu a střílení. Nevhodné je vlhké a mokré dřevo, dřevo nezbavené větví a listí, dřevo s vysokou zápanou teplotou nebo s velkým obsahem smůly. Doporučuje se pro topení v teplovzdušném krbu používat tzv. krbové dřevo, tedy dřevo nakoupené jako výhradně určené pro krby. V žádném případě nelze v teplovzdušném krbu topit uhlím, koksem nebo odpadky.

Co obnáší stavba teplovzdušného krbu a proč ji raději svěřit odborníkům

Teplovzdušné  krby jsou téměř vždy zastavěny do vlastního objektu a viditelně jsou jeho stavební součástí.  Stavby teplovzdušných krbů zahrnují několik kroků, jimž je potřeba věnovat dostatek času a pečlivou přípravu. Konstrukčně náročné jsou i rozvody pro teplovzdušný systém vytápění v domě. Vyžadují zkušenosti a v neposlední řadě také kvalifikaci pro provádění certifikovaných činností, proto bychom vždy měli zvážit, zda se do stavby teplovzdušného krbu pustíme svépomocí anebo raději svěříme tuto odbornou práci profesionálně zaměřené firmě :

Stavba teplovzdušnho krbu

 1. Výběr vhodného místa pro postavení teplovzdušného krbu – podmínkou je komín v bezprostřední blízkosti krbu s dostatečně dimenzovaným průřezem
 2. Přizpůsobení komínu – nesplňuje-li komín požadavky na odvod spalin z topidla odpovídajícímu maximálnímu výkonu zamýšleného teplovzdušného krbu, je potřeba zajistit příslušné úpravy komínu , mezi které patří zejména :
  • Vrtání komínů – vrtáním zvětšit průměr komínu na požadovanou hodnotu
  • Vložkování komínů – osazení vnitřku komína ocelovou ohebnou rourou – je nutné u komínů menších průměrů a u komínů ve starších domech bez záruky jejich bezvadného stavu
 3. Revize komínu – nutná pro povolení spuštění teplovzdušného krbu do provozu – 2. a 3.krok zajistí certifikované kominictví
 4. Výběr vhodného teplovzdušného krbu z nabídky prodejců – případně návrh teplovzdušného krbu unikátního
 5. Zpracování stavebního projektu – nutné pro získání stavebního povolení či ohlášení stavby a jako montážní návod pro stavitele teplovzdušného krbu
 6. Získání stavebního povolení – teplovzdušné krby jsou klasifikovány jako stavba, proto podléhají povinnosti stavebního povolení, u menších staveb postačuje ohlášení stavby
 7. Nákup materiálu – případně objednávka stavby teplovzdušného krbu u firmy dodávající krby na klíč
 8. Stavba teplovzdušného krbu – postavení teplovzdušného krbu v souladu s projektem a jeho napojení na komín
 9. Provozní zkoušky teplovzdušného krbu – obvykle zajistí firma zajišťující stavbu teplovzdušného krbu
 10. Kolaudace teplovzdušného krbu – teplovzdušný krb je možné uvést do provozu až po získání kolaudačního rozhodnutí stavebního úřadu

 Kontaktujte nás …

POPTÁVKA NA KRBY A KAMNA ON-LINE TELEFON

 Potřebuji dohodnout

 • Krby a krbařské práce
 • Kamna a kamnářské práce
 • Vytápění kamny a krbem
 • Jiné topenářské práce

Havárie vytápění a rozvodů tepla - horká linka

Krbařské a kamnářské práce - telefon zelená linka 800 888 801

 Využijte poptávkový dotazník … obdržíte naši nabídku na teplovzdušné krby

Nezávazná poptávka na kamna a krby

Poptávka zdarma na kamna a krby


Proč topení teplovzdušnými krby právě od nás …

Instalatér Ekomplex

 1. Naši topenáři procházejí pečlivým výběrem z hlediska kvality práce, spolehlivosti, odborných zkušeností, zručnosti a rychlosti provádění topenářských prací.
 2. Zajišťujeme práci desítkám vybraných odborníků a pracovních týmů z oborů topení – vytápění objektů v celé České republice.
 3. Pravidelně si prověřujeme spokojenost našich zákazníků s prací a vystupováním našich instalatérů vytápění.
 4. S pracovníky s negativními ohlasy zákazníků urychleně ukončujeme spolupráci a ponecháváme si jen tým odborníků složený z pracovníků s pozitivními referencemi.
 5. Naši instalatéři topení procházejí pravidelně školeními z oblasti bezpečnosti práce, vystupování se zákazníky a dodržování předepsaných pracovních postupů.
 6. Trvalý pokles cen topenářských prací – neustále zefektivňujeme ekonomické procesy i instalace vytápění teplovzdušnými krby
 7. Moderní přístup a inovace – zajímáme se o nové technologie, materiály a technologie a zavádíme je do pracovních procesů
 8. Růst kvality a spolehlivosti – aktivně vyhodnocujeme kvalitativní parametry naší práce a trvale zavádíme cesty ke zvýšení kvality

Naši krbaři realizují vytápění teplovzdušnými krby v celé ČR

Naši topenáři provedou kvalitně, rychle a levně stavby teplovzdušných krbů kdekoli v České republice. Realizujeme stavby teplovzdušných krbů a celých systémů vytápění teplovzdušnými krby ve všech typech objektů. Náš tým topenářů je schopen pružně reagovat na termíny instalatérských prací a jejich rozsah podle požadavků zákazníků a investorů.

Vyberte si Vaše nejbližší instalatéry vytápění teplovzdušnými krby …

Díky dobrému pokrytí ČR našimi topenáři Vám profesionálně, kvalitně, rychle a levně provedeme instalaci, opravy nebo rekonstrukci vytápění teplovzdušnými krby bez ohledu na místo Vašeho bydliště / firmy.


Požádejte ještě dnes o cenovou nabídku krbařských prací

Poptávka na teplovzdušné krby


Teplovzdušné krby stavíme ve všech krajích České republiky 

Teplovzdušné krby Praha  Komplexní realizace teplovzdušných krbů ve Středočeském kraji
Teplovzdušné krby Ústí nad Labem  Komplexní realizace teplovzdušných krbů v Ústeckém kraji
Teplovzdušné krby Liberec  Komplexní realizace teplovzdušných krbů v Libereckém kraji
Teplovzdušné krby Hradec Králové  Komplexní realizace teplovzdušných krbů v Královéhradeckém kraji
Teplovzdušné krby Pardubice  Komplexní realizace teplovzdušných krbů v Pardubickém kraji
Teplovzdušné krby Karlovy Vary  Komplexní realizace teplovzdušných krbů v Karlovarském kraji
Teplovzdušné krby Plzeň  Komplexní realizace teplovzdušných krbů v Plzeňském kraji
Teplovzdušné krby České Budějovice  Komplexní realizace teplovzdušných krbů v Jihočeském kraji
Teplovzdušné krby Jihlava  Komplexní realizace teplovzdušných krbů v Kraji Vysočina
Teplovzdušné krby Ostrava  Komplexní realizace teplovzdušných krbů v Moravskoslezském kraji
Teplovzdušné krby Olomouc  Komplexní realizace teplovzdušných krbů v Olomouckém kraji
Teplovzdušné krby Brno  Komplexní realizace teplovzdušných krbů v Jihomoravském kraji
Teplovzdušné krby Zlín  Komplexní realizace teplovzdušných krbů ve Zlínském kraji
print