Kamna jsou znovuobjeveným prvkem moderního bydlení. Oheň v krbových kamnech navozuje příjemné pocity, uklidňuje obyvatele domu a v neposlední řadě vytváří místo, kde se jakýmsi samopůsobícím kouzlem přirozeně setkává celá rodina. Moderní krbová kamna však neslouží jen jako dekorace, ale ve spojení s teplovzdušným výměníkem a teplovzdušným rozvodem vzduchu dokáží účinně a levně vytápět celý dům.

Teplovzdušná krbová kamna – spojení krásy ohně a praktického vytápění

Teplovzdušná krbová kamna - spojení krbových kamen a teplovzdušných rozvodů vytápění Klasická sálavá krbová kamna dovolují vychutnávat si příjemné sálavé teplo ohně i praskání hořícího dřeva. Mají však jednu nepříjemnou vlastnost – nedovedou účinně vytápět více než 2 místnosti jednoho domu. V zimním období se u nich v místnosti s krbovými kamny příjemně posedí, ale zároveň je potřeba vytápět zbytek domu jiným otopným systémem. 

Většina prakticky založených uživatelů krbových kamen však od nich očekává více – kvalitní palivo není zadarmo a když už v krbových kamnech jednou hoří, bylo by užitečné veškeré takto vzniké teplo využít pro vytápění celého domu. Proto vznikla krbová kamna s výměníkem tepla, která dokážou pomocí teplosměnného média rozvést teplo vyprodukované krbovými kamny i do dalších místností a pater domu.

 

Teplovzdušná krbová kamna s výměníkem umožňují sálavé i konvekční vytápění

Schéma funkce teplovzdušných krbových kamen Teplovzdušná krbová kamna  jsou krbová kamna doplněná o teplovzdušný výměník tepla. Ten je tvořen systémem komor a průduchů (krbovou vložkou), obepínajících vlastní topeniště  krbových kamen. Teplovzdušný výměník přijímá teplo z žáru ohně a předává je vzduchu v komorách. Prudce ohřátý vzduch je pak horními průduchy vyfukován do místnosti, anebo je navazující systém teplovzdušného vytápění rozvádí do dalších pater a místností vytápěného objektu. Spodními průduchy je pak nasáván z místnosti anebo z venkovního prostoru studený vzduch určený k ohřevu. 

 

Jednoduchá teplovzdušná krbová kamna vytopí několik sousedních místností

 Teplovzdušná krbová kamna bez teplovzdušných rozvodů pracují na principu konvekčního proudění vzduchu, podobně jako konvektory. Jejich základem je dvojí plášť krbových kamen, zajišťující jednak účinné předávání tepla z ohně protékajícímu vzduchu, jednak vede vzduch od spodního sacího otvoru do horního výdechového otvoru. Na tyto otvory navazuje systém vzduchových rozvodů, které jsou obvykle zaústěny do sacích a výdechových mřížek umístěných v plášti krbových kamen. Tento druh krbových kamen dovoluje vytápět i velkou místnost s krbovými kamny a několik přilehlých místností. Nedovedou však přenést teplo do vzdálenějších místností a dalších pater domu. 

Litinová teplovzdušná krbová kamna

 Jednoduchá teplovzdušná krbová kamna jsou obvykle tvořena litinovým tělesem vlastních krbových kamen a systémem ocelových trubek a komor obepínajících topeniště. Ohřevem komor dochází k prudkému ohřevu vzduchu v komorách, jeho výdechu horními otvory a nasávání studeného vzduchu spodními otvory. Některé modely jsou navíc vybaveny ventilátory, což ještě více zvyšuje topný účinek krbových kamen a dovoluje rozvést ohřátý vzduch i do vzdálených koutů vytápěného prostoru.

Účinnost vytápění těchto krbových kamen vysoce převyšuje obyčejná sálavá krbová kamna jednoduchých konstrukcí a lze jimi vytápět i velké prostory, jako jsou třeba restaurace horských chat anebo menší výrobní haly a dílny. Nevýhodou je prakticky žádná možnost regulace, čímž často dochází k přetápění místností a kolísání teploty v čase.

Teplovzdušná krbová krbová kamna Nejrozšířenějším druhem krbových kamen jsou v současnosti tzv. teplovzdušná krbová kamna, což jsou moderní typová samostojná krbová kamna s krbovými prosklenými dvířky topeniště, opatřená teplovzdušným výměníkem a výdechy ohřátého vzduchu. Krbová kamna s možností konvekčního vytápění si dnes může zakoupit a provozovat prakticky kdokoli, kdo má možnost je připojit na komín. Lze vybírat z katalogů mnoha výrobců a jejich nabídka obsahuje levné celolitinové modely za několik tisíc korun, ale i drahé zdokonalené modely s kachlovým obložením a prvky regulace výkonu. 
 

Krbová kamna propojená s teplovzdušnými rozvody mohou vytápět celý dům o několika patrech

Pro rozvod teplého vzduchu do místnosti s krbovými kamny stačí samovolná cirkulace vzduchu, kdy lehčí ohřátý vzduch stoupá z krbových kamen průduchy ke stropu a teplovzdušná vložka si místo něj sama nasává spodním průduchem ochlazený vzduch u podlahy. Při požadavku na vytápění více místností je pak potřeba vybudovat v domě systém teplovzdušného vytápění, tj. rozvody vzduchotechniky s ventilátory. Tímto způsobem je možné z jedněch krbových kamen s teplovzdušným výměníkem s dostatečným výkonem vytápět místnosti až do vzdálenosti 15m od krbových kamen.  

 Teplovzdušná vytápění celého domu krbovými kamny

 

Je teplovzdušné vytápění domu krbovými kamny dobrým řešením ? 

Na vytápění teplovzdušnými krbovými kamny nelze pohlížet stejným pohledem jako na otopný systém založený na jiném druhu topidla. Teplovzdušná krbová kamna nejsou jen obyčejným topidlem, jejich estetický přínos je často jeho hlavní funkcí a vytápění je až druhotným požadavkem.  Kamna navržená a zkonstruovaná odborníky jsou ústředním prvkem domácnosti, k němuž se soustřeďuje pozornost nejen hostů, ale i stálých obyvatel domu. Obyčejné koukání do ohně, třebaže se nedá přepnout na jiný program, je fascinující podívanou, která se vlastně nikdy neomrzí. Kamna mají především estetickou funkci, až pak je potřeba vytápěníDokáží uvolnit stres, navodit pocit tepla a uvolnění, zklidnit nebo naopak prohloubit myšlenky. Působí tak jako skvělý rodinný terapeut, jehož schopností je stmelovat celou rodinu i očistit duši jednotlivce.

Podíváme-li se na teplovzdušná krbová kamna praktickým pohledem, pak z hlediska kvality vytápění mají spoustu výhod, ale také nevýhod. Prakticky všechny nevýhody krbových kamen s teplovzdušným výměníkem pramení z proudění vzduchu a rizik, která přináší. Rozhodně by nebylo dobré teplovzdušná krbová kamna provozovat v domě obývaném těžkými alergiky, s osobami nakaženými kapénkovou infekcí a nebo postiženými plicní chorobou. Naproti tomu je možné většinu těchto problémů vyřešit používáním kvalitních vzduchových filtrů – v takovém případě naopak provoz teplovzdušných krbových kamnech napomůže průběžnému čištění vzduchu.

 

Teplovzdušné vytápění krbovými kamny s výměníkem – v čem jsou jeho výhody

 • Levné vytápění místnosti i celého domu z jednoho lokálního topidla
 • Úspory za vytápění – teplovzdušná krbová kamna lze použít jako sekundární topidlo ke stávajícímu otopnému systému
 • Nezávislost vytápění – dva rozdílné systémy vytápění v domě zajistí provoz domu i při výpadku jednoho z nich
 • Rychlé zatopení – dům je vytopen na příjemnou teplotu během chvilky po zapálení dřeva v krbových kamnech
 • Nízké pořizovací náklady – vybudování teplovzdušných rozvodů je levnější než teplovodní systém vytápění
 • Estetický přínos – pohled na oheň v krbových kamnech přináší do rodiny pohodu a pocity uvolnění i bezpečí

Nevýhody vytápění teplovzdušným krbovými kamny – čím je lze kompenzovat

 • Prašnost – při konvekčním způsobu vytápění dochází k cirkulaci vzduchu a k víření prachu – lze kompenzovat vzduchovými filtry
 • Zdravotní rizika – průchodem organického prachu přes žhavou krbovou vložku dochází k jeho přepalování a roznášení do místností – lze kompenzovat používáním kvalitních vzduchových filtrů
 • Míchání vzduchu – teplovzdušné rozvody dokážou v krátkém čase roznést pachy anebo třeba cigaretový kouř z jedné místnosti po celém domě – lze kompenzovat vzduchovými filtry
 • Vysoušení vzduchu – stykem cirkulujícího vzduchu s teplovzdušnou vložkou se vzduch vysušuje – to je ale problém i teplovodních systémů s konvektory a radiátory – je potřeba doplnit vlhkost rostlinami v bytě, občasným větráním nebo zvlhčovači

 

 

Čím lze v krbových kamnech s teplovzdušným výměníkem topit

Čím topit v teplovzdušných krbových kamnech ? Jen kvalitním dřevemKamna s teplovzdušným výměníkem jsou až na několik výjimek určena k vytápění jen kvalitním dřevem – tj. takovým, které spolehlivě hoří bez velkého množství dýmu a střílení. Nevhodné je vlhké a mokré dřevo, dřevo nezbavené větví a listí, dřevo s vysokou zápanou teplotou nebo s velkým obsahem smůly. Doporučuje se pro topení v teplovzdušných krbových kamnech používat tzv. krbové dřevo, tedy dřevo nakoupené jako výhradně určené pro krby.

V jednoduchých litinových krbových kamnech s teplovzdušným výměníkem lze topit více druhy paliv – nejčastěji dřevem různé kvality, uhlím, briketami nebo peletami.

 

 

Co obnáší instalace teplovzdušných krbových kamen a proč ji raději svěřit odborníkům

  Instalace teplovzdušných krbových kamen zahrnují několik kroků, jimž je potřeba věnovat dostatek času a pečlivou přípravu. Vyžadují zkušenosti a v neposlední řadě také kvalifikaci pro provádění certifikovaných činností, proto bychom vždy měli svěřit tuto odbornou práci profesionálně zaměřené firmě :

Stavba teplovzdušných krbových kamen

 1. Výběr vhodného místa pro postavení teplovzdušných krbových kamnech – podmínkou je komín v bezprostřední blízkosti krbových kamen s dostatečně dimenzovaným průřezem a nehořlavá pevná podložka či podlaha
 2. Přizpůsobení komínu – nesplňuje-li komín požadavky na odvod spalin z topidla odpovídajícímu maximálnímu výkonu zamýšleného teplovzdušných krbových kamnech, je potřeba zajistit příslušné úpravy komínu , mezi které patří zejména :
  • Vrtání komínů – vrtáním zvětšit průměr komínu na požadovanou hodnotu
  • Vložkování komínů – osazení vnitřku komína ocelovou ohebnou rourou – je nutné u komínů menších průměrů a u komínů ve starších domech bez záruky jejich bezvadného stavu
 3. Revize komínu – nutná pro povolení spuštění teplovzdušných krbových kamnech do provozu – 2. a 3.krok zajistí certifikované kominictví
 4. Výběr vhodného modelu teplovzdušných krbových kamen – lze vybírat z nepřeberné z nabídky prodejců – případně návrh teplovzdušných krbových kamen s Vámi zkonzultujeme a pomůžeme Vám s jejich výběrem
 5. Instalace teplovzdušných krbových kamen – postavení teplovzdušných krbových kamen na místo a jejich napojení na komín
 6. Provozní zkoušky teplovzdušných krbových kamen – obvykle zajistí firma zajišťující dodání teplovzdušných krbových kamen
 7. Vystavení protokolu o odborné instalaci krbových kamen – nutný dokument pro případné budoucí kontroly nebo pojistné události 

 

 Kontaktujte nás … 

 

POPTÁVKA NA TEPLOVZDUŠNÁ KRBOVÁ KAMNA ON-LINE TELEFON

 Potřebuji dohodnout

 • Teplovzdušná krbová kamna
 • Kamnářské práce
 • Vytápění teplovzdušnými krbovými kamny
 • Jiné kamnářské práce

Kamnářské práce - telefon zelená linka 800 888 801

  

 

 

 Využijte poptávkový dotazník … obdržíte naši nabídku na teplovzdušná krbová kamna

 Nezávazná poptávka na teplovzdušná krbová kamna 

 Poptávka zdarma na teplovzdušná krbová kamna

 

 


 

 

Proč topení teplovzdušnými krbovými kamny právě od nás …

Instalatér Ekomplex

 1. Naši kamnáři procházejí pečlivým výběrem z hlediska kvality práce, spolehlivosti, odborných zkušeností, zručnosti a rychlosti provádění kamnářských prací.
 2. Zajišťujeme práci desítkám vybraných odborníků a pracovních týmů z oborů topení – vytápění objektů v celé České republice.
 3. Pravidelně si prověřujeme spokojenost našich zákazníků s prací a vystupováním našich instalatérů vytápění.
 4. S pracovníky s negativními ohlasy zákazníků urychleně ukončujeme spolupráci a ponecháváme si jen tým odborníků složený z pracovníků s pozitivními referencemi.
 5. Naši instalatéři topení procházejí pravidelně školeními z oblasti bezpečnosti práce, vystupování se zákazníky a dodržování předepsaných pracovních postupů.
 6. Trvalý pokles cen kamnářských prací – neustále zefektivňujeme ekonomické procesy i instalace vytápění teplovzdušnými krbovými kamny
 7. Moderní přístup a inovace – zajímáme se o nové technologie, materiály a technologie a zavádíme je do pracovních procesů
 8. Růst kvality a spolehlivosti – aktivně vyhodnocujeme kvalitativní parametry naší práce a trvale zavádíme cesty ke zvýšení kvality

 

Naši krbaři realizují vytápění teplovzdušnými krbovými kamny v celé ČR

Naši kamnáři provedou kvalitně, rychle a levně instalace teplovzdušných krbových kamen kdekoli v České republice. Realizujeme dodávky teplovzdušných krbových kamen a celých systémů vytápění teplovzdušnými krbovými kamny ve všech typech objektů. Náš tým kamnářů je schopen pružně reagovat na termíny instalatérských prací a jejich rozsah podle požadavků zákazníků a investorů.  

Vyberte si Vaše nejbližší instalatéry vytápění teplovzdušnými krbovými kamny … 

 

Díky dobrému pokrytí ČR našimi kamnáři Vám profesionálně, kvalitně, rychle a levně provedeme instalaci, opravy nebo rekonstrukci vytápění teplovzdušnými krbovými kamny bez ohledu na místo Vašeho bydliště / firmy. 


Požádejte ještě dnes o cenovou nabídku kamnářských prací

 

Poptávka na teplovzdušná krbová kamna

 

print