Kamna ze šamotu dokážou díky umění kamnářů spolehlivě vytápět celé domy. Jejich estetická úroveň, akumulační schopnost a topení příjemným sálavým teplem nejsou nahraditelné žádným ze současných topidel. 

Šamotová kamna – funkčnost a krása kamen v jednom

Přes mnoho nových technologií a materiálů se v moderním bydlení opět zabydlují tradiční prvky, navazující na zvyklosti v uplynulých staletích. Postupně přicházíme na skutečnost, že ne vše staré bylo špatné – naopak historie prověřila některé technologie natolik, že na nich již není co zdokonalovat.

Šamotová kamna mají výrazný podíl sálavého tepla  Mezi takové interiérové záležitosti patří i šamotová kamna. Tato klasická topidla nemají v moderních výrobcích revoluční ekvivalent, který by dokázal poskytnout člověku stejný užitek a potěšení. Dnes máme díky přetrvávající profesi kamnářství možnost rozhodnout se pro tradiční šamotová kamna, tj. kamna plně vyzdívaná šamotem bez kovové vložky.

Šamotová kamna jsou charakteristická schopností akumulace tepla z plamene i horkých zplodin do značné akumulační hmoty šamotové konsrukce. Na rozdíl od litinových kamen dovolují šamotem vyzděná kamna spalování dřeva při mnohem vyšších teplotách, což znamená značné snížení množství popela, zvýšení účinnosti kamen a prodloužení jejich životnosti. Proto se šamotová kamna považují za velmi ekologická a efektivní topidla. Řadíme je mezi akumulační kamna, podobně jako například kachlová kamna nebo litinová kamna.

 Proč zvolit pro kamna jako materiál šamot ?

 Šamot je speciální stavební hmota s velkou žáruvzdorností až do teploty 1600oC. Tepelné ztráty šamotu nepřekračují 10%. Šamotové cihly Nejčastěji se používá pro vyzdívání kamen, pecí, koksárenských komor, vysokých pecí a jiných dutin, které musí odolávat vysokým teplotám. Další skvělou vlastností šamotu je schopnost akumulace tepla do hmoty a následně je dlouhodobě vydávat formou sálání.

Tyto vlastnosti předurčují šamot jako výborný materiál pro stavbu kamen. U opravdu kvalitně postavených šamotových kamen se v konstrukci používá dokonce více druhů šamotu. Využívají se specifické vlastnosti materiálu v závislosti na umístění šamotu uvnitř nebo vně kamen – šamot s vysokou žáruvzdorností jako vyzdívka topeniště a šamot s vyšší schopností akumulace tepla do hmoty obestavby kamen.

Kamna s šamotem – originální design a ekologické sálavé topidlo

 Šamotová kamna se vyznačují šamotovou vyzdívkou topeniště a často také šamotovou obestavbou kamen. Tato plní nejen funkci designově-estetickou, ale je příčinou hlavní výhody šamotových kamen – schopnosti akumulovat teplo odebrané nejen z plamene, ale i ze spalin odváděných dlouhou teplosměnnou komorou tělesem krbové obestavby. Proto se do komína dostávají spaliny o nízké teplotě, neboť většinu tepla již předaly do šamotu vyzdění kamen. Díky vysoké teplotě spalování je pro šamotová kamna charakteristická vysoká účinnost kolem 90%. Kromě toho dokáže šamotová hmota pojmout podstatně větší množství tepla než kamna z jiných materiálů a sáláním je vyzařovat ještě po velmi dlouhou dobu po vyhasnutí kamen.

Kvůli velké ploše vnějšího pláště šamotových kamen probíhá sálání tepla ze značné plochy, což je člověkem ve vytápěné místnosti vnímáno velmi příjemně – působí na něj mnohem přirozeněji než sálání tepla z jednoho bodu, typické pro běžné sálavá kamna. Zavřeme-li oči, můžeme si představit, že stojíme na louce ozářené sluncem. To vše může být ještě umocněno zabudovanou konstrukcí krbové vložky, která nám na rozdíl od obyčejných šamotových kamen umožní dívání do plápolajících plamenů.

Kamna se šamotovou krbovou vložkou lze využít pro všechny druhy vytápění

Vyzdívky kamen se šamotem samy o sobě podstatně zvyšují schopnost akumulace tepla vyzařovaného plamenem a podporují jeho intenzívní vyzařování z kamen sáláním. Šamotová kamna mohou mít mnoho variant Teprve vyzdívkou kamen můžeme ovlivnit, zda u šamotových kamen budeme využívat především jejich sálavý přenos tepla, anebo je využijeme i pro vytápění domu teplovzdušnými či teplovodními rozvody. Podle konstrukce šamotových kamen rozeznáváme šamotová kamna

 • Sálavá kamna – šamotová kamna, jejichž přenos tepla do místnosti probíhá výlučně sálavým způsobem – tradiční šamotová kamna
 • Teplovzdušné kamna – šamotová kamna vybavená dvojitým pláštěm a teplovzdušnými kanály, které zahřívají vzduch v jedné nebo více místností pomocí systému teplovzdušných rozvodů
 • Teplovodní kamna – šamotová kamna mají kovovou vložku s dvojitým pláštěm (výměníkem tepla) a jsou uzpůsobena k ohřívání topné vody v systému teplovodního vytápění, na které je obvykle napojeno ještě jedno primární topidlo

Šamotová kamna zajišťují plynulejší a intenzívnější předávání tepla do výměníku a stabilizují topný výkon kamen bez ohledu na momentální intenzitu hoření polen. Díky tomu klesají nároky na udržování stálého plamene a prakticky stačí do kamen přikládat 1x až 2x denně bez znatelných výkyvů výkonu topení.

Proč zvolit vytápění šamotovými kamny a kdy se mu vyhnout

Vytápění domu šamotovými kamny má spoustu výhod a jen minimum nevýhod. Přibližme si ty nejdůležitější.

Výhody vytápění šamotovými kamny

 • Sálavé teplo vnímá člověk příjemněji a přirozeněji než teplo konvekční
 • Vysoký komfort vytápění – u šamotových kamen bez roštu stačí přikládat 2x denně
 • Zdravotní výhody – sálání nezpůsobuje víření prachu, rovnoměrně prohřátá místnost, nevysušují vzduch
 • Úsporné vytápění – dřevo v šamotových kamnech hoří pomalu, pocit tepla nastává i když je vzduch chladný
 • Hladká teplotní křivka – nehrozí teplotní skoky – šamotová kamna se pomalu zahřívají a velmi pomalu chladnou

Nevýhody šamotových kamen

 • Vyšší pořizovací náklady – zvláště při budování rozvodů sálavého tepla do dalších místností
 • Značná hmotnost – šamotová kamna váží stovky kilogramů, je potřeba dimenzovat nosnost podlahy
 • Omezená životnost šamotu – šamotové cihly vyzdívky topeniště se časem vypalují a je potřeba je vyměnit

Čím lze v šamotových kamnech topit

Čím topit v šamotových kamnech ? Jen kvalitním dřevemKamna jsou až na několik výjimek určeny k vytápění jen kvalitním dřevem – tj. takovým, které spolehlivě hoří bez velkého množství dýmu a střílení. Nevhodné je vlhké a mokré dřevo, dřevo nezbavené větví a listí, dřevo s vysokou zápanou teplotou nebo s velkým obsahem smůly. Doporučuje se pro topení v šamotových kamnech používat tzv. krbové dřevo, tedy dřevo nakoupené jako výhradně určené pro krby a kamna. V žádném případě nelze v šamotových kamnech topit uhlím, koksem nebo odpadky.

Co obnáší stavba šamotových kamen a proč ji raději svěřit odborníkům

Šamotová kamna jsou téměř vždy zastavěna do vlastního objektu a viditelně jsou jeho stavební součástí.  Stavby šamotových kamen zahrnují několik kroků, jimž je potřeba věnovat dostatek času a pečlivou přípravu. Vyžadují zkušenosti a v neposlední řadě také kvalifikaci pro provádění certifikovaných činností, proto bychom vždy měli zvážit, zda se do stavby šamotových kamen pustíme svépomocí anebo raději svěříme tuto odbornou práci profesionálně zaměřené firmě :

Stavba šamotových kamen

 1. Výběr vhodného místa pro postavení šamotových kamen – podmínkou je bezprostřední blízkost komínu s dostatečně dimenzovaným průřezem
 2. Přizpůsobení komínu – nesplňuje-li komín požadavky na odvod spalin z topidla odpovídajícímu maximálnímu výkonu zamýšlených šamotových kamen, je potřeba zajistit příslušné úpravy komínu , mezi které patří zejména :
  • Vrtání komínů – vrtáním zvětšit průměr komínu na požadovanou hodnotu
  • Vložkování komínů – osazení vnitřku komína ocelovou ohebnou rourou – je nutné u komínů menších průměrů a u komínů ve starších domech bez záruky jejich bezvadného stavu
 3. Revize komínu – nutná pro povolení spuštění šamotových kamen do provozu – 2. a 3.krok zajistí certifikované kominictví
 4. Výběr vhodného modelu šamotových kamen z nabídky prodejců – případně návrh šamotových kamen unikátních
 5. Zpracování stavebního projektu – nutné pro získání stavebního povolení či ohlášení stavby a jako montážní návod pro stavitele šamotových kamen
 6. Získání stavebního povolení – šamotová kamna jsou klasifikována jako stavba, proto podléhají povinnosti stavebního povolení, u menších staveb postačuje ohlášení stavby
 7. Nákup materiálu – případně objednávka stavby šamotových kamen u firmy dodávající kamna na klíč
 8. Stavba šamotových kamen – postavení šamotových kamen v souladu s projektem a jeho napojení na komín
 9. Provozní zkoušky šamotových kamen – obvykle zajistí firma zajišťující stavbu šamotových kamen
 10. Kolaudace šamotových kamen – šamotová kamna je možné uvést do provozu až po získání kolaudačního rozhodnutí stavebního úřadu

 Kontaktujte nás …

POPTÁVKA NA KRBY A KAMNA ON-LINE TELEFON

 Potřebuji dohodnout

 • Šamotová kamna
 • Kamnářské práce
 • Vytápění šamotovými kamny
 • Jiné kamnářské práce

Kamnářské práce - telefon zelená linka 800 888 801

 Využijte poptávkový dotazník … obdržíte naši nabídku na šamotová kamna

Nezávazná poptávka na šamotová kamna

Poptávka zdarma na šamotová kamna


Proč topení šamotovými kamny právě od nás …

Instalatér Ekomplex

 1. Naši kamnáři procházejí pečlivým výběrem z hlediska kvality práce, spolehlivosti, odborných zkušeností, zručnosti a rychlosti provádění kamnářských prací.
 2. Zajišťujeme práci desítkám vybraných odborníků a pracovních týmů z oborů topení – vytápění objektů v celé České republice.
 3. Pravidelně si prověřujeme spokojenost našich zákazníků s prací a vystupováním našich instalatérů vytápění.
 4. S pracovníky s negativními ohlasy zákazníků urychleně ukončujeme spolupráci a ponecháváme si jen tým odborníků složený z pracovníků s pozitivními referencemi.
 5. Naši instalatéři topení procházejí pravidelně školeními z oblasti bezpečnosti práce, vystupování se zákazníky a dodržování předepsaných pracovních postupů.
 6. Trvalý pokles cen kamnářských prací – neustále zefektivňujeme ekonomické procesy i instalace vytápění šamotovými kamny
 7. Moderní přístup a inovace – zajímáme se o nové technologie, materiály a technologie a zavádíme je do pracovních procesů
 8. Růst kvality a spolehlivosti – aktivně vyhodnocujeme kvalitativní parametry naší práce a trvale zavádíme cesty ke zvýšení kvality

Naši kamnáři realizují vytápění šamotovými kamny kdekoli v ČR

Naši kamnáři provedou kvalitně, rychle a levně stavby šamotových kamen kdekoli v České republice. Realizujeme stavby šamotových kamen a celých systémů vytápění šamotovými kamny ve všech typech objektů. Náš tým kamnářů je schopen pružně reagovat na termíny instalatérských prací a jejich rozsah podle požadavků zákazníků a investorů.

Vyberte si Vaše nejbližší instalatéry vytápění šamotovými kamny …

Díky dobrému pokrytí ČR našimi kamnáři Vám profesionálně, kvalitně, rychle a levně provedeme instalaci, opravy nebo rekonstrukci vytápění šamotovými kamny bez ohledu na místo Vašeho bydliště / firmy.


Požádejte ještě dnes o cenovou nabídku krbařských prací

Poptávka na šamotová kamna

print