Sálavé teplo vnímá člověk jako nejpřirozenější a nejpříjemnější. Vždyť odpradávna bylo sálavé teplo slunce nebo ohně jediným teplem, které mohl v chladných dnech a nocích přijímat. Organismus člověka je na přijímání sálavého tepla přírodou uzpůsoben. Proto i doma vnímá sálavé zdroje tepla jako příjemné a přirozené. Jedním z tradičních zdrojů sálavého tepla jsou sálavé krby.

Sálavé krby – přirozené vnímání tepla a světla

Většina sortimentu krbařských firem se dnes zaměřuje na krby s teplovzdušnou krbovou vložkou nebo krby s teplovodní krbovou vložkou, jejichž cílem je vyrobit dostatek tepla distribuovaného do místností konvekčním prouděním teplého vzduchu. Jedná se o systémy vytápění, na které jsme si v posledních desetiletích přivykli a mají řadu výhod, pro které jsou upřednostňovány.

Sálavé krby - krby se sálavým přenosem tepla Často se ale pomíjí negativní důsledky, které s sebou konvekční vytápění přináší, jako je vysoušení vzduchu, zvýšená prašnost, cirkulace mikrobů a pylových částic, nepřirozený rozdíl teplot u země a ve výši hlavy. Honba výrobců krbů za konvekčním vytápěním zcela odsunula do pozadí přirozenou vlastnost krbů, kterou je vyzařování sálavého tepla.

Plamen hořícího dřeva v tradičním otevřeném krbu produkuje vydatné množství sálavého tepla, které se však z velké většiny ztrácí v obestavbě krbu. Proto sice cítíme sálavé teplo vycházející z krbu, avšak jen v jeho bezprostřední blízkosti a v množství nedostatečném pro pocit tepelné pohody v jinak studené místnosti. Naštěstí se řada výrobců krbů začala tímto nežádoucím jevem zabývat a výsledkem vývoje jsou tzv. sálavé krby, u nichž je sálavá složka tepla zesílená speciální konstrukcí krbu i krbové vložky.

Pro sálavé vytápění krbem jsou nejlepší akumulační krby

 Vytápění místností sáláním jde ruku v ruce s akumulací tepla vyrobeného krbem do hmoty schopné pojmout značné množství tepla a následně je pak po dlouhou dobu vydávat. Sálavé krby mohou mít mnoho podob Proto nejlepších výsledků z hlediska sálavého topení dosahují akumulační krby, což jsou krby doplněné o akumulační hmotu. Jejich konstrukce do značné míry připomíná kachlová kamna – hlavní rozdíl je především v proskleném ohništi a přítomnosti krbové vložky v krbu.

Mezi nejlepší akumulační materiály patří kachle, šamotové cihly, mramor a kámen. Čím je akumulační hmoty více, tím déle trvá její nahřívání, ale o to déle dokážou vydávat příjemné sálavé teplo.  Podle materiálu akumulační hmoty rozlišujeme sálavé krby na tato nejčastěji stavěná sálavá krbová tělesa :

 • Kachlové krby – konstrukce nejvíce připomíná kachlová kamna – jsou obezděná kachlemi
 • Šamotové krby – obestavba krbu je provedena ze šamotových cihel, někdy kombinovaných s litinou
 • Mramorové krby – obestavbu tvoří mramor, nejčastěji kombinovaný s dalšími materiály
 • Kamenné krby – obestavba je tvořena kamenem – nejčastěji žulou, obvykle kombinovanou s levnějšími materiály
 • Cihlové krby – obestavba je řešená z pálených cihel, plášť krbu pak často tvoří ušlechtilejší materiály
 • Litinové sálavé krby – krbová vložka je z designově tvarované litiny a není obestavěna jiným materiálem
 • Krbová kamna – jsou speciálním typem litinových sálavých krbů bez krbové obestavby

Otevřené krby – patří mezi typicky sálavé krby, vydávají však velmi málo využitelného sálavého tepla

Sálavé krby se mohou obejít i bez krbové obestavbySálavé krby se vyrábějí v různých provedeních kombinujících různou měrou sálavé a konvekční vytápění

 • Krby s výhradně sálavým přenosem tepla – neobsahují teplovzdušný výměník
 • Krby se sálavým i konvekčním přenosem tepla – většina krbů s teplovzdušným výměníkem
 • Krby s volitelným přenosem tepla – lze je mechanicky přepínat mezi konvekčním a sálavým režimem

 Proč zvolit pro vytápění sálavé krby – hlavní výhody

 • Nevysušují vzduch – vzduchu zůstává přirozená vlhkost a pocit tepla se dostaví i při nižší teplotě vzduchu
 • Přirozené vnímání tepla – člověk vnímá sálavé teplo jako přirozené teplo produkované sluncem nebo ohněm
 • Zamezení cirkulace vzduchu – nevytvářejí konvekční proudění vzduchu – neroznáší se prach, mikroby, roztoči, pachy
 • Rovnoměrně prohřátá místnost – necítíme nepříjemný chlad u nohou a dusno při nadechnutí jako u konvekce
 • Úsporný provoz – akumulací tepla se využije maximum tepla produkovaného krbem, stačí místnost vytápět na nízkou teplotu
 • Zamezení tepelných skoků – vytápění s pomalým náběhem výkonu a pozvolným úbytkem teploty bez znatelných prudkých výkyvů
 • Estetický přínos sálavých krbů – sálavé krby se vyrábějí jako unikátní dominantní interiérové prvky, každý kus je originálem

Nevýhody sálavých krbů

 • Neumí topit za roh – sálavé teplo pociťujeme jen v místech s přímou viditelností krbu – za rohem místnosti účinek pomine
 • Vysoké pořizovací náklady – sálavé krby spolykají při stavbě značné množství kvalitního materiálu, což se promítá na jejich ceně
 • Pomalý náběh topného efektu – na rozdíl od konvekčních krbů začínají sálavé krby topit až po delší době od zatopení – zato topí ještě dlouho po vyhasnutí plamene
 • Potřeba prostoru – sálavé krby potřebují pro umístění akumulační hmoty značný prostor zabraný obytné ploše
 • Nákladné rozvody tepla – řešení vytápění více místností jedním sálavým krbem je po stavební stránce složitá záležitost

Čím lze v sálavém krbu topit

Čím topit v sálavém krbu ? Jen kvalitním dřevemKrby jsou až na několik výjimek určeny k vytápění jen kvalitním dřevem – tj. takovým, které spolehlivě hoří bez velkého množství dýmu a střílení. Nevhodné je vlhké a mokré dřevo, dřevo nezbavené větví a listí, dřevo s vysokou zápanou teplotou nebo s velkým obsahem smůly. Doporučuje se pro topení v sálavém krbu používat tzv. krbové dřevo, tedy dřevo nakoupené jako výhradně určené pro krby. V žádném případě nelze v sálavém krbu topit uhlím, koksem nebo odpadky.

Co obnáší stavba sálavého krbu a proč ji raději svěřit odborníkům

Sálavé krby jsou téměř vždy zastavěny do vlastního objektu a viditelně jsou jeho stavební součástí.  Stavby sálavých krbů zahrnují několik kroků, jimž je potřeba věnovat dostatek času a pečlivou přípravu. Vyžadují zkušenosti a v neposlední řadě také kvalifikaci pro provádění certifikovaných činností, proto bychom vždy měli zvážit, zda se do stavby sálavého krbu pustíme svépomocí anebo raději svěříme tuto odbornou práci profesionálně zaměřené firmě :

Stavba sálavého krbu

 1. Výběr vhodného místa pro postavení sálavého krbu – podmínkou je bezprostřední blízkost komínu s dostatečně dimenzovaným průřezem
 2. Přizpůsobení komínu – nesplňuje-li komín požadavky na odvod spalin z topidla odpovídajícímu maximálnímu výkonu zamýšleného sálavého krbu, je potřeba zajistit příslušné úpravy komínu , mezi které patří zejména :
  • Vrtání komínů – vrtáním zvětšit průměr komínu na požadovanou hodnotu
  • Vložkování komínů – osazení vnitřku komína ocelovou ohebnou rourou – je nutné u komínů menších průměrů a u komínů ve starších domech bez záruky jejich bezvadného stavu
 3. Revize komínu – nutná pro povolení spuštění sálavého krbu do provozu – 2. a 3.krok zajistí certifikované kominictví
 4. Výběr vhodného sálavého krbu z nabídky prodejců – případně návrh sálavého krbu unikátního
 5. Zpracování stavebního projektu – nutné pro získání stavebního povolení či ohlášení stavby a jako montážní návod pro stavitele sálavého krbu
 6. Získání stavebního povolení – sálavé krby jsou klasifikovány jako stavba, proto podléhají povinnosti stavebního povolení, u menších staveb postačuje ohlášení stavby
 7. Nákup materiálu – případně objednávka stavby sálavého krbu u firmy dodávající krby na klíč
 8. Stavba sálavého krbu – postavení sálavého krbu v souladu s projektem a jeho napojení na komín
 9. Provozní zkoušky sálavého krbu – obvykle zajistí firma zajišťující stavbu sálavého krbu
 10. Kolaudace sálavého krbu – sálavé krb je možné uvést do provozu až po získání kolaudačního rozhodnutí stavebního úřadu

 Kontaktujte nás …

POPTÁVKA NA KRBY A KAMNA ON-LINE TELEFON

 Potřebuji dohodnout

 • Krby a krbařské práce
 • Kamna a kamnářské práce
 • Vytápění kamny a krbem
 • Jiné topenářské práce

Havárie vytápění a rozvodů tepla - horká linka

Krbařské a kamnářské práce - telefon zelená linka 800 888 801

 Využijte poptávkový dotazník … obdržíte naši nabídku na sálavé krby

Nezávazná poptávka na kamna a krby

Poptávka zdarma na kamna a krby


Proč topení sálavými krby právě od nás …

Instalatér Ekomplex

 1. Naši topenáři procházejí pečlivým výběrem z hlediska kvality práce, spolehlivosti, odborných zkušeností, zručnosti a rychlosti provádění topenářských prací.
 2. Zajišťujeme práci desítkám vybraných odborníků a pracovních týmů z oborů topení – vytápění objektů v celé České republice.
 3. Pravidelně si prověřujeme spokojenost našich zákazníků s prací a vystupováním našich instalatérů vytápění.
 4. S pracovníky s negativními ohlasy zákazníků urychleně ukončujeme spolupráci a ponecháváme si jen tým odborníků složený z pracovníků s pozitivními referencemi.
 5. Naši instalatéři topení procházejí pravidelně školeními z oblasti bezpečnosti práce, vystupování se zákazníky a dodržování předepsaných pracovních postupů.
 6. Trvalý pokles cen topenářských prací – neustále zefektivňujeme ekonomické procesy i instalace vytápění sálavými krby
 7. Moderní přístup a inovace – zajímáme se o nové technologie, materiály a technologie a zavádíme je do pracovních procesů
 8. Růst kvality a spolehlivosti – aktivně vyhodnocujeme kvalitativní parametry naší práce a trvale zavádíme cesty ke zvýšení kvality

Naši krbaři realizují vytápění sálavými krby kdekoli v ČR

Naši topenáři provedou kvalitně, rychle a levně stavby sálavých krbů kdekoli v České republice. Realizujeme stavby sálavých krbů a celých systémů vytápění sálavými krby ve všech typech objektů. Náš tým topenářů je schopen pružně reagovat na termíny instalatérských prací a jejich rozsah podle požadavků zákazníků a investorů.

Vyberte si Vaše nejbližší instalatéry vytápění sálavými krby …

Díky dobrému pokrytí Česka našimi topenáři Vám profesionálně, kvalitně, rychle a levně provedeme instalaci, opravy nebo rekonstrukci vytápění sálavými krby bez ohledu na místo Vašeho bydliště / firmy.


Požádejte ještě dnes o cenovou nabídku krbařských prací

Poptávka na sálavé krby

print