Tradiční kachlová kamna bývala funkční ozdobou interiéru každé významnější usedlosti. Jejich estetická úroveň, akumulační schopnost a topení příjemným sálavým teplem nejsou nahraditelné žádným ze současných topidel. Naproti tomu klasický krb má oproti kamnům kouzlo otevřeného ohně, jenže se zase nehodí k vytápění. Proto spojením obou technologií vznikly kachlové krby.

Kachlové krby – funkčnost kamen a krása krbu v jednom

Kachlové krby spojují výhody krbu a kachlových kamen Moderní bydlení se přes všechny dříve nedostupné skvělé materiály a technologie vyznačuje návratem k historickým prvkům, které se staletími vývoje natolik osvědčily, že je současné technologie nedokážou nahradit. Mezi takové interiérové záležitosti patří i kachlová kamna a tradiční krby. Dvě rozdílná topidla, jejichž vývoj je dovedl po staletích k dokonalosti, nemají v moderních výrobcích revoluční ekvivalent, který by dokázal poskytnout člověku stejný užitek a potěšení. Dnes máme díky přetrvávající profesi kamnářství a krbařství možnost rozhodnout se jak pro tradiční kachlová kamna, tak pro krb. Přesto část zákazníků touží po topidle, které by spojovalo hlavní výhody obou těchto konstrukčně rozdílných topidel. Řešením jsou kachlové krby.

 Kachlové krby (správněji nazývané krby s kachlovou obestavbou) jsou hybridními topidly, spojující výhody kachlových kamen a krbů. Z kachlových kamen si přinesly schopnost akumulace tepla z plamene i horkých zplodin do značné hmoty akumulační hmoty kachlí a cihlové obestavby, z krbů pak topeniště se zaskleným průhledem dvířek, umožňující romantický vizuální kontakt s hořícími poleny. Řadíme je mezi akumulační krby, podobně jako šamotové krby nebo mramorové krby.

 

Krby s kachlovou obestavbou – skvělý design a výkonné sálavé topidlo

Schéma kachlového krbu

Kachlové krby se vyznačují mohutnou obestavbou opláštěnou glazurovanými kamnářskými kachlemi. Tato plní nejen funkci designově-estetickou, ale je příčinou hlavní výhody kachlových krbů – schopnosti akumulovat teplo odebrané nejen z plamene, ale i ze spalin odváděných dlouhou teplosměnnou komorou tělesem krbové obestavby. Díky tomu se do komína dostávají spaliny o nízké teplotě, neboť většinu tepla již předaly do hmoty krbové obestavby.

Znamená to vysokou účinnost kachlových krbů, které dokážou z hoření využít podstatně více tepla než tradiční krby. Teplo akumulované hmotou krbové obestavby je pak vyzařováno do místnosti intenzívním sáláním.

Díky velké ploše vnějšího pláště kachlového krbu probíhá sálání tepla ze značné plochy, což je člověkem ve vytápěné místnosti vnímáno velmi příjemně – působí na něj mnohem přirozeněji než sálání tepla z jednoho bodu, typické pro běžné sálavé krby. Zavřeme-li oči, můžeme si představit, že stojíme na louce ozářené sluncem. To vše je umocněno zabudovanou konstrukcí krbové vložky, která ním na rozdíl od kachlových kamen umožní dívání do plápolajících plamenů.

 

Kachlové krby umožňují také vytápění více místností sálavým teplem

Kromě zabudované krbové vložky tvoří zbytek krbu plnohodnotná kachlová kamna. Historickým vývojem byla kachlová kamna dovedena k dokonalosti po stránce řešení distribuce sálavého tepla do dalších místností a pater domu. Stejné řešení jako u kachlových kamen lze tedy využít také pro rozvod tepla u kachlových krbů. 

Vytápění více místností kachlovým krbemOproti teplovzdušným nebo teplovodním rozvodům je však přenos sálavého tepla do jiných místností a pater mnohem složitější záležitostí. Sálavé teplo kachlového krbu nelze přenášet nějakým teplonosným médiem, jako je vzduch nebo voda.

Do dalších místností, které hodláme vytápět sálavým teplem, je potřeba protáhnout konstrukci samotného kachlového krbu, což je po stavební stránce obvykle dosti složitá záležitost. Proto je nejlepší, když je s konstrukcí a zabudováním kachlového krbu počítáno již ve stavebním projektu novostavby anebo celkové rekonstrukce staršího domu.

Stavění kachlových krbů vytápějících více místností či pater v již zařízených interiérech je sice stavebně proveditelné, vždy si však vyžádá poměrně rozsáhlé stavební úpravy, které mohou chod domácnosti během provádění přestavby významně narušit anebo i znemožnit – vždy však znamenají vyšší investici.

Nejčastěji se používá pro vytápění kachlovým krbem ve více místnostech tzv. systém hypokaust, což je kachlový krb, jehož spalinové cesty jsou vedeny soustavou kachlemi obestavěných komor do dalších místností. Zde přijímá akumulační hmota teplo z horkých spalin a následně je sáláním vydává do druhé vytápěné místnosti. 

 

Proč zvolit vytápění kachlovým krbem a kdy se mu vyhnout

Sálavé vytápění domu kachlovým krbem má spoustu výhod, ale také zde existuje několik překážek, které mohou hrát roli v rozhodování zákazníka o pořízení kachlového krbu. Přibližme si ty nejdůležitější.

Výhody vytápění kachlovými krby

 • Sálavé teplo vnímá člověk příjemněji a přirozeněji než teplo konvekční
 • Vysoký komfort vytápění – u kachlových krbů bez roštu stačí přikládat 2x denně
 • Kachlový krb je krásný – je obvykle ústřední dominantou domu, určující charakter celého interiéru
 • Zdravotní výhody – nezpůsobuje víření prachu, rovnoměrně prohřátá místnost, nevysušují vzduch
 • Úsporné vytápění – dřevo v kachlovém krbu hoří pomalu, pocit tepla nastává i když je vzduch chladný
 • Hladká teplotní křivka – nehrozí teplotní skoky – kachlový krb se pomalu zahřívá a velmi pomalu chladne

Nevýhody kachlových krbů

 • Vysoké pořizovací náklady – zvláště při budování rozvodů tepla do dalších místností
 • Velký objem stavebních prací – především při budování rozvodů tepla v domě
 • Sálavé teplo netopí za roh – v místech bez přímé viditelnosti krbu se ztrácí pocit tepla
 • Potřeba prostoru – kachlové krby obvykle zabírají velkou podlahovou plochu
 • Značná hmotnost – kachlový krb váží stovky kilogramů, je potřeba dimenzovat nosnost podlahy

 

 

Čím lze v kachlovém krbu topit

Čím topit v kachlovém krbu ? Jen kvalitním dřevemKrby jsou až na několik výjimek určeny k vytápění jen kvalitním dřevem – tj. takovým, které spolehlivě hoří bez velkého množství dýmu a střílení. Nevhodné je vlhké a mokré dřevo, dřevo nezbavené větví a listí, dřevo s vysokou zápanou teplotou nebo s velkým obsahem smůly. Doporučuje se pro topení v kachlovém krbu používat tzv. krbové dřevo, tedy dřevo nakoupené jako výhradně určené pro krby. V žádném případě nelze v kachlovém krbu topit uhlím, koksem nebo odpadky.

 

Co obnáší stavba kachlového krbu a proč ji raději svěřit odborníkům

Kachlové krby jsou téměř vždy zastavěny do vlastního objektu a viditelně jsou jeho stavební součástí.  Stavby kachlových krbů zahrnují několik kroků, jimž je potřeba věnovat dostatek času a pečlivou přípravu. Vyžadují zkušenosti a v neposlední řadě také kvalifikaci pro provádění certifikovaných činností, proto bychom vždy měli zvážit, zda se do stavby kachlového krbu pustíme svépomocí anebo raději svěříme tuto odbornou práci profesionálně zaměřené firmě :

Stavba kachlového krbu

 1. Výběr vhodného místa pro postavení kachlového krbu – podmínkou je bezprostřední blízkost komínu s dostatečně dimenzovaným průřezem
 2. Přizpůsobení komínu – nesplňuje-li komín požadavky na odvod spalin z topidla odpovídajícímu maximálnímu výkonu zamýšleného kachlového krbu, je potřeba zajistit příslušné úpravy komínu , mezi které patří zejména :
  • Vrtání komínů – vrtáním zvětšit průměr komínu na požadovanou hodnotu
  • Vložkování komínů – osazení vnitřku komína ocelovou ohebnou rourou – je nutné u komínů menších průměrů a u komínů ve starších domech bez záruky jejich bezvadného stavu
 3. Revize komínu – nutná pro povolení spuštění kachlového krbu do provozu – 2. a 3.krok zajistí certifikované kominictví
 4. Výběr vhodného kachlového krbu z nabídky prodejců – případně návrh kachlového krbu unikátního
 5. Zpracování stavebního projektu – nutné pro získání stavebního povolení či ohlášení stavby a jako montážní návod pro stavitele kachlového krbu
 6. Získání stavebního povolení – kachlové krby jsou klasifikovány jako stavba, proto podléhají povinnosti stavebního povolení, u menších staveb postačuje ohlášení stavby
 7. Nákup materiálu – případně objednávka stavby kachlového krbu u firmy dodávající krby na klíč
 8. Stavba kachlového krbu – postavení kachlového krbu v souladu s projektem a jeho napojení na komín
 9. Provozní zkoušky kachlového krbu – obvykle zajistí firma zajišťující stavbu kachlového krbu
 10. Kolaudace kachlového krbu – kachlové krb je možné uvést do provozu až po získání kolaudačního rozhodnutí stavebního úřadu 

 

 Kontaktujte nás … 

 

POPTÁVKA NA KRBY A KAMNA ON-LINE TELEFON

 Potřebuji dohodnout

 • Krby a krbařské práce
 • Kamna a kamnářské práce
 • Vytápění kamny a krbem
 • Jiné topenářské práce

Havárie vytápění a rozvodů tepla - horká linka

Krbařské a kamnářské práce - telefon zelená linka 800 888 801

  

 

 

 Využijte poptávkový dotazník … obdržíte naši nabídku na kachlové krby

 Nezávazná poptávka na kamna a krby 

 Poptávka zdarma na kamna a krby

 

 


 

Proč topení kachlovými krby právě od nás …

Instalatér Ekomplex

 1. Naši topenáři procházejí pečlivým výběrem z hlediska kvality práce, spolehlivosti, odborných zkušeností, zručnosti a rychlosti provádění topenářských prací.
 2. Zajišťujeme práci desítkám vybraných odborníků a pracovních týmů z oborů topení – vytápění objektů v celé České republice.
 3. Pravidelně si prověřujeme spokojenost našich zákazníků s prací a vystupováním našich instalatérů vytápění.
 4. S pracovníky s negativními ohlasy zákazníků urychleně ukončujeme spolupráci a ponecháváme si jen tým odborníků složený z pracovníků s pozitivními referencemi.
 5. Naši instalatéři topení procházejí pravidelně školeními z oblasti bezpečnosti práce, vystupování se zákazníky a dodržování předepsaných pracovních postupů.
 6. Trvalý pokles cen topenářských prací – neustále zefektivňujeme ekonomické procesy i instalace vytápění kachlovými krby
 7. Moderní přístup a inovace – zajímáme se o nové technologie, materiály a technologie a zavádíme je do pracovních procesů
 8. Růst kvality a spolehlivosti – aktivně vyhodnocujeme kvalitativní parametry naší práce a trvale zavádíme cesty ke zvýšení kvality

 

Naši krbaři realizují vytápění kachlovými krby kdekoli v ČR

Naši krbaři provedou kvalitně, rychle a levně stavby kachlových krbů kdekoli v České republice. Realizujeme stavby kachlových krbů a celých systémů vytápění kachlovými krby ve všech typech objektů. Náš tým topenářů je schopen pružně reagovat na termíny instalatérských prací a jejich rozsah podle požadavků zákazníků a investorů.  

Vyberte si Vaše nejbližší instalatéry vytápění kachlovými krby … 

Díky dobrému pokrytí ČR našimi topenáři Vám profesionálně, kvalitně, rychle a levně provedeme instalaci, opravy nebo rekonstrukci vytápění kachlovými krby bez ohledu na místo Vašeho bydliště / firmy. 


Požádejte ještě dnes o cenovou nabídku krbařských prací

 

Poptávka na kachlovými krby

 

 


 

Kachlové krby stavíme ve všech krajích České republiky  

Kachlové krby Praha  Komplexní realizace kachlových krbů ve Středočeském kraji
Kachlové krby Ústí nad Labem  Komplexní realizace kachlových krbů v Ústeckém kraji
Kachlové krby Liberec  Komplexní realizace kachlových krbů v Libereckém kraji
Kachlové krby Hradec Králové  Komplexní realizace kachlových krbů v Královéhradeckém kraji
Kachlové krby Pardubice  Komplexní realizace kachlových krbů v Pardubickém kraji
Kachlové krby Karlovy Vary  Komplexní realizace kachlových krbů v Karlovarském kraji
Kachlové krby Plzeň  Komplexní realizace kachlových krbů v Plzeňském kraji
Kachlové krby České Budějovice  Komplexní realizace kachlových krbů v Jihočeském kraji
Kachlové krby Jihlava  Komplexní realizace kachlových krbů v Kraji Vysočina
Kachlové krby Ostrava  Komplexní realizace kachlových krbů v Moravskoslezském kraji
Kachlové krby Olomouc  Komplexní realizace kachlových krbů v Olomouckém kraji
Kachlové krby Brno  Komplexní realizace kachlových krbů v Jihomoravském kraji
Kachlové krby Zlín  Komplexní realizace kachlových krbů ve Zlínském kraji

 

print