Krby jsou šlechtou mezi topidly. Na rozdíl od ostatních topidel je u nich na prvním místě estetická funkce – jsou dominantním prvkem interiéru a hoří-li v nich právě oheň, příjemně dráždí všechny naše smysly. Oheň v krbu lahodí našim očím, sluchu, čichu i pokožce. Teprve až se nabažíme všech těchto vjemů, začneme myslet na praktické možnosti krbu.

Teplovodní krby – symbióza tradičního designu a praktického vytápění

Krby s teplovodní krbovou vložkou Většina systémů vytápění domů v našich zeměpisných šířkách je řešena teplou vodou. Důvodem jsou příznivé vlastnosti vody pro účely vytápění.

Voda má 4x větší měrnou tepelnou kapacitu než vzduch, dobrou tepelnou vodivost a je schopná efektivně rozvést teplo přijaté v topidle rozvést na velmi velké vzdálenosti a minimálními ztrátami. Navíc má dobrou akumulační schopnost a dokáže vytápět dům s mnohem menšími teplotními výkyvy a po delší dobu než teplovzdušné vytápění.

Proto se i výrobci krbů zaměřují na řešení vytápění, dovolující účinný ohřev vody krbem a rozvody tepla po objektu k teplovodním otopným tělesům. Navíc lze teplovodní krby s výhodou využít pro ohřev teplé užitkové vody a zužitkovat tak vlastnosti krbu i v létě, kteroužto možnost teplovzdušné krby nemají.

Krby s teplovodní krbovou vložkou jsou účinnými topidly

Tradičním a prověřeným řešením propojení krbu s teplovodním systémem vytápění jsou krby s teplovodní krbovou vložkou (jinak také krby s teplovodním výměníkem).

Schéma vytápění - krb s teplovodním výměníkem - s teplovodní krbovou vložkouTeplovodní krbová vložka je ocelová nebo litinová konstrukce zapouzdřující topeniště krbu. V přední části má dvířka s žáruvzdorným sklem pro přikládání do krbu, ostatní stěny tvoří komoru teplovodního výměníku, kterou protéká voda otopného systému. Teplovodní výměník je opatřen vtokovým a výtokovým otvorem, který se přímo napojí na teplovodní okruh vytápění domu, případně na zásobník teplé užitkové vody.

Alternativně lze vytápění teplovodním krbem řešit dvouokruhovým systémem, kdy je primární teplovodní okruh krbu oddělen od sekundárního okruhu vytápění a zásobníku teplé užitkové vody, přičemž se teplo mezi oběma systémy předává v dalším výměníku tepla.

Systém vytápění teplovodním krbem je nutné doplnit o další funkční prvky :

 • Čerpadlo teplovodního okruhu – zajišťuje cirkulaci vody v teplovodním systému
 • Expanzní nádobu pro zajištění tlaku vody v otopném systému
 • Bezpečnostní přetlakový ventil – brání poškození systému při nadměrném vzrůstu teploty
 • Automatický termostat – hlídá teplotu vody v otopném systému

Krb s teplovodním výměníkem v kombinaci s jiným topidlem uspoří náklady

Ideální je použít krb s teplovodním výměníkem jako sekundárního topidla v systému teplovodního vytápění objektu, kde primárním topidlem je například plynový kotel, elektrický kotel apod. Primární topidlo zajišťuje komfortní bezobslužné vytápění domu v noci a v době naší nepřítomnosti. Zatopíme-li v krbu, prostorový termostat zaznamená nárůst teploty v místnosti, automaticky odpojí primární topidlo a přejde na výhradní ohřev vody v otopném systému teplovodním krbem, čímž můžeme při častém využívání krbu dosáhnout úspor za vytápění až 80%, v závislosti na ceně krbového dřeva.

Kombinace teplovodního krbu s jinými topidlyAlternativně lze použít teplovodní krby v kombinaci jiným s nízkoteplotním systémem vytápění založeném na jiném úsporném topidle. Například primární topidlo tvoří tepelné čerpadlo anebo solární kolektory s akumulační nádrží, zajišťující základní temperování a solární vytápění domu v noční době nebo v době naší nepřítomnosti. Přes den nebo po příchodu do objektu zatopíme v krbu s teplovodním výměníkem a dohřejeme vodu v topení na teplotu, dostatečnou k příjemnému pobytu v domě. Výhodou tohoto systému je minimalizace celkových nákladů na vytápění a zajištění levného zdroje tepla v době, kdy nemůžeme topit v krbu. Navíc při napojení celého systému na podlahové vytápění vystačíme s relativně nízkou teplotou vody k celkovému zajištění pocitu tepla v celém domě bez přitápění dalším topidlem.

Proč zvolit krb s teplovodní krbovou vložkou k vytápění a ohřevu vody – výhody

 • Levné vytápění místnosti i celého domu krbovým dřevem
 • Úspory za vytápění – teplovodní krb lze použít jako úsporné sekundární topidlo
 • Nezávislost vytápění – dva rozdílné systémy vytápění v domě zajistí provoz domu i při výpadku jednoho z nich
 • Estetický přínos – pohled na oheň v krbu přináší do rodiny pohodu a pocity uvolnění i bezpečí

Nevýhody vytápění teplovodním krbem

 • Vyšší pořizovací náklady na vybudování teplovodního systému vytápění – výhodou je začlenění krbu do existujícího teplovodního systému
 • Větší setrvačnost – po zatopení v krbu trvá delší dobu, než začnou otopná tělesa hřát – naproti tomu topí ještě dlouho po vyhasnutí krbu

Čím lze v teplovodním krbu topit

Čím topit v teplovodním krbu ? Jen kvalitním dřevemKrby jsou až na několik výjimek určeny k vytápění jen kvalitním dřevem – tj. takovým, které spolehlivě hoří bez velkého množství dýmu a střílení. Nevhodné je vlhké a mokré dřevo, dřevo nezbavené větví a listí, dřevo s vysokou zápanou teplotou nebo s velkým obsahem smůly. Doporučuje se pro topení v teplovodním krbu používat tzv. krbové dřevo, tedy dřevo nakoupené jako výhradně určené pro krby. V žádném případě nelze v teplovodním krbu topit uhlím, koksem nebo odpadky.

Co obnáší stavba teplovodního krbu a proč ji raději svěřit odborníkům

Teplovodní krby jsou téměř vždy zastavěny do vlastního objektu a viditelně jsou jeho stavební součástí.  Stavby teplovodních krbů zahrnují několik kroků, jimž je potřeba věnovat dostatek času a pečlivou přípravu. Vyžadují zkušenosti a v neposlední řadě také kvalifikaci pro provádění certifikovaných činností, proto bychom vždy měli zvážit, zda se do stavby teplovodního krbu pustíme svépomocí anebo raději svěříme tuto odbornou práci profesionálně zaměřené firmě :

Stavba teplovodního krbu

 1. Výběr vhodného místa pro postavení teplovodního krbu – podmínkou je bezprostřední blízkost komínu s dostatečně dimenzovaným průřezem
 2. Přizpůsobení komínu – nesplňuje-li komín požadavky na odvod spalin z topidla odpovídajícímu maximálnímu výkonu zamýšleného teplovodního krbu, je potřeba zajistit příslušné úpravy komínu , mezi které patří zejména :
  • Vrtání komínů – vrtáním zvětšit průměr komínu na požadovanou hodnotu
  • Vložkování komínů – osazení vnitřku komína ocelovou ohebnou rourou – je nutné u komínů menších průměrů a u komínů ve starších domech bez záruky jejich bezvadného stavu
 3. Revize komínu – nutná pro povolení spuštění teplovodního krbu do provozu – 2. a 3.krok zajistí certifikované kominictví
 4. Výběr vhodného teplovodního krbu z nabídky prodejců – případně návrh teplovodního krbu unikátního
 5. Zpracování stavebního projektu – nutné pro získání stavebního povolení či ohlášení stavby a jako montážní návod pro stavitele teplovodního krbu
 6. Získání stavebního povolení – teplovodní krby jsou klasifikovány jako stavba, proto podléhají povinnosti stavebního povolení, u menších staveb postačuje ohlášení stavby
 7. Nákup materiálu – případně objednávka stavby teplovodního krbu u firmy dodávající krby na klíč
 8. Stavba teplovodního krbu – postavení teplovodního krbu v souladu s projektem a jeho napojení na komín
 9. Napojení teplovodního krbu na teplovodní otopný systém
 10. Provozní zkoušky teplovodního krbu – obvykle zajistí firma zajišťující stavbu teplovodního krbu
 11. Kolaudace teplovodního krbu – teplovodní krb je možné uvést do provozu až po získání kolaudačního rozhodnutí stavebního úřadu

 Kontaktujte nás …

POPTÁVKA NA KRBY A KAMNA ON-LINE TELEFON

 Potřebuji dohodnout

 • Krby a krbařské práce
 • Kamna a kamnářské práce
 • Vytápění kamny a krbem
 • Jiné topenářské práce

Havárie vytápění a rozvodů tepla - horká linka

Krbařské a kamnářské práce - telefon zelená linka 800 888 801

 Využijte poptávkový dotazník … obdržíte naši nabídku na teplovodní krby

Nezávazná poptávka na kamna a krby

Poptávka zdarma na kamna a krby


Proč topení teplovodními krby právě od nás …

Instalatér Ekomplex

 1. Naši topenáři procházejí pečlivým výběrem z hlediska kvality práce, spolehlivosti, odborných zkušeností, zručnosti a rychlosti provádění topenářských prací.
 2. Zajišťujeme práci desítkám vybraných odborníků a pracovních týmů z oborů topení – vytápění objektů v celé České republice.
 3. Pravidelně si prověřujeme spokojenost našich zákazníků s prací a vystupováním našich instalatérů vytápění.
 4. S pracovníky s negativními ohlasy zákazníků urychleně ukončujeme spolupráci a ponecháváme si jen tým odborníků složený z pracovníků s pozitivními referencemi.
 5. Naši instalatéři topení procházejí pravidelně školeními z oblasti bezpečnosti práce, vystupování se zákazníky a dodržování předepsaných pracovních postupů.
 6. Trvalý pokles cen topenářských prací – neustále zefektivňujeme ekonomické procesy i instalace vytápění teplovodními krby
 7. Moderní přístup a inovace – zajímáme se o nové technologie, materiály a technologie a zavádíme je do pracovních procesů
 8. Růst kvality a spolehlivosti – aktivně vyhodnocujeme kvalitativní parametry naší práce a trvale zavádíme cesty ke zvýšení kvality

Naši krbaři realizují vytápění teplovodními krby kdekoli v ČR

Naši krbaři provedou kvalitně, rychle a levně stavby teplovodních krbů kdekoli v České republice. Realizujeme stavby teplovodních krbů a celých systémů vytápění teplovodními krby ve všech typech objektů. Náš tým topenářů je schopen pružně reagovat na termíny instalatérských prací a jejich rozsah podle požadavků zákazníků a investorů.

Vyberte si Vaše nejbližší instalatéry vytápění teplovodními krby …

Díky dobrému pokrytí ČR našimi topenáři Vám profesionálně, kvalitně, rychle a levně provedeme instalaci, opravy nebo rekonstrukci vytápění teplovodními krby bez ohledu na místo Vašeho bydliště / firmy.


Požádejte ještě dnes o cenovou nabídku krbařských prací

Poptávka na teplovodní krby


Teplovodní krby stavíme ve všech krajích České republiky 

Teplovodní krby Praha  Komplexní realizace teplovodních krbů ve Středočeském kraji
Teplovodní krby Ústí nad Labem  Komplexní realizace teplovodních krbů v Ústeckém kraji
Teplovodní krby Liberec  Komplexní realizace teplovodních krbů v Libereckém kraji
Teplovodní krby Hradec Králové  Komplexní realizace teplovodních krbů v Královéhradeckém kraji
Teplovodní krby Pardubice  Komplexní realizace teplovodních krbů v Pardubickém kraji
Teplovodní krby Karlovy Vary  Komplexní realizace teplovodních krbů v Karlovarském kraji
Teplovodní krby Plzeň  Komplexní realizace teplovodních krbů v Plzeňském kraji
Teplovodní krby České Budějovice  Komplexní realizace teplovodních krbů v Jihočeském kraji
Teplovodní krby Jihlava  Komplexní realizace teplovodních krbů v Kraji Vysočina
Teplovodní krby Ostrava  Komplexní realizace teplovodních krbů v Moravskoslezském kraji
Teplovodní krby Olomouc  Komplexní realizace teplovodních krbů v Olomouckém kraji
Teplovodní krby Brno  Komplexní realizace teplovodních krbů v Jihomoravském kraji
Teplovodní krby Zlín  Komplexní realizace teplovodních krbů ve Zlínském kraji
print