Kamna byla odedávna používána k vytápění místností sálavým teplem ohně. Ale již staří Římané odhalili, vyvinuli a zdokonalili kamna natolik, že s nimi uměli vytápět i více než jednu místnost. Pomocí teplovzdušných rozvodů nechali rozvádět teplý vzduch od vlastních kamen po celém domě. Vynalezli tak kamna s výměníkem tepla.

Kamna s výměníkem dokážou rozvést teplo kamen po celém domě

Kamna s výměníkem Kamna s výměníkem jsou kamna opatřená konstrukčním prvkem (výměníkem tepla) pro předávání tepla plamenů do teplosměnného média. Tímto médiem je buďto vzduch (teplovzdušná kamna) anebo voda (teplovodní kamna). Díky tomu dnes umíme jedněmi kamny vytápět účinně několik místností i pater jednoho domu a tak významně šetřit náklady na vytápění hlavním topidlem, kterým může být třeba plynový kotel. Jako výměník tepla dnes nejčastěji slouží teplovodní nebo teplovzdušná krbová vložka – speciální litinové jádro kamen, odnímající teplo plamenům a předávající je dále vzduchu nebo vodě.

Kamna s výměníkem – 2 systémy přenosu tepla

Podle druhu teplosměného média rozeznáváme tyto druhy kamen s výměníkem tepla :

Kamna s výměníkem teplovzdušnáKamna s výměníkem teplovzdušná

 Teplovzdušná kamna jsou kamna opatřená teplovzdušným výměníkem pro přenos tepla mezi plameny a vzduchem.  Kamna mají dvojí plášť a systém vzduchových komor, v nichž dochází k intenzívnímu ohřevu vzduchu. Lehký ohřátý vzduch stoupá v teplovzdušných rozvodech nahoru a je buďto samovolně anebo s podporou ventilátorů rozváděn systémem teplovzdušného vytápění do jednotlivých místností vytápěných kamny, anebo jen do okolí kamen.

Takto je možné jedněmi kamny vytápět jednu místnost podstatně efektivněji než obyčejnými sálavými kamny, anebo vytápět i několik místností jedněmi kamny.

Hlavní výhodou teplovzdušných kamen je, že nepotřebují žádná otopná tělesa a systém trubek, u nichž by v zimě hrozilo zamrzání vody. Jsou tedy vhodná především do rekreačních objektů, které bývají ponechány i několik dní nebo týdnů opuštěné a manipulace s vodou v topení by snižovala komfort užívní objektu.

Nevýhodou je cirkulace vzduchu v celém objektu, což zvyšuje prašnost a může být příčinou roznesení choroboplodných zárodků anebo spálených částic prachu.

Jednoduchá litinová kamna s teplovzdušným výměníkem

Jednoduchá teplovzdušná kamnaKromě zděných kamen s výměníkem, která bývají určena obvykle k vytápění celých domů anebo pater, se častěji setkáváme s jednoduchými kamny s teplovzdušným výměníkem, která nejsou napojena na žádné teplovzdušné rozvody. Teplovzdušný výměník tepla u nich slouží k zajištění rychlé cirkulace ohřátého vzduchu pouze v místnosti s kamny.

Jednoduchá litinová kamna s tepelným výměníkem jsou obvykle tvořena litinovým tělesem vlastních kamen a systémem ocelových trubek a komor obepínajících topeniště. Ohřevem trubek dochází k průdkému ohřevu vzduchu v komorách, jeho výdechu horními otvory a nasávání studeného vzduchu spodními otvory. Některé modely jsou navíc vybaveny ventilátory, což ještě více zvyšuje topný účinek kamen.

Účinnost vytápění těchto kamen vysoce převyšuje obyčejná sálavá kamna jednoduchých konstrukcí a lze jimi vytápět i velké prostory, jako jsou třeba restaurace horských chat. Nevýhodou je prakticky žádná možnost regulace, čímž často dochází k přetápění místností a kolísání teploty v čase.

Kamna s výměníkem teplovodní Kamna s výměníkem teplovodní

Teplovodní kamna jsou kamna opatřená teplovodním výměníkem tepla. Krbová vložka má dvojí plášť a systém vodních komor, v nichž se předává teplo plamenů otopné vodě v systému teplovodního vytápění. Nejlepších výsledků z hlediska úspor vykazují systémy s podlahovým vytápěním, kde stačí vytápět podlahu na nízkou teplotu.

Provozem kamen dojde k ohřevu vody a otopných těles teplem kamen, vzrůstem teploty v místnosti se odpojí termostatem hlavní topidlo a otopný systém tak automaticky přejde na vytápění kamny. Jestliže takto topíme většinu topné sezóny, lze ušetřit nemalé částky za plyn nebo třeba uhlí. Moderní teplovodní kamna lze účinně regulovat automatickým nebo ručním přivíráním uzávěrů sacích otvorů a hoření pak probíhá podle potřeb.

Hlavní výhodou teplovodních kamen je jejich integrace do teplovodního systému vytápění. Nevýhodou pak nutnost vypouštění vody ze systému, jestliže v zimní sezóně hodláme objekt opustit a nechceme zbytečně temperovat dům.

Čím lze v kamnech s výměníkem topit

Čím topit v kamnech s výměníkem ? Jen kvalitním dřevemKamna s výměníkem jsou až na několik výjimek určena k vytápění jen kvalitním dřevem – tj. takovým, které spolehlivě hoří bez velkého množství dýmu a střílení. Nevhodné je vlhké a mokré dřevo, dřevo nezbavené větví a listí, dřevo s vysokou zápanou teplotou nebo s velkým obsahem smůly. Doporučuje se pro topení v kamnech s výměníkem používat tzv. krbové dřevo, tedy dřevo nakoupené jako výhradně určené pro krby.

V jednoduchých litinových kamnech s teplovzdušným výměníkem lze topit více druhy paliv – nejčastěji dřevem různé kvality, uhlím, briketami nebo peletami.

Co obnáší stavba kamen s výměníkem a proč ji raději svěřit odborníkům

S výjimkou jednoduchých litinových kamen a krbových kamen jsou kamna s výměníkem téměř vždy zastavěna do vlastního objektu a viditelně jsou jeho stavební součástí.  Stavby kamen s výměníkem zahrnují několik kroků, jimž je potřeba věnovat dostatek času a pečlivou přípravu. Vyžadují zkušenosti a v neposlední řadě také kvalifikaci pro provádění certifikovaných činností, proto bychom vždy měli zvážit, zda se do stavby kamen s výměníkem pustíme svépomocí anebo raději svěříme tuto odbornou práci profesionálně zaměřené firmě :

Stavba kamen s výměníkem

 1. Výběr vhodného místa pro postavení kamen s výměníkem – podmínkou je komín v bezprostřední blízkosti kamen s dostatečně dimenzovaným průřezem
 2. Přizpůsobení komínu – nesplňuje-li komín požadavky na odvod spalin z topidla odpovídajícímu maximálnímu výkonu zamýšlených kamen s výměníkem, je potřeba zajistit příslušné úpravy komínu , mezi které patří zejména :
  • Vrtání komínů – vrtáním zvětšit průměr komínu na požadovanou hodnotu
  • Vložkování komínů – osazení vnitřku komína ocelovou ohebnou rourou – je nutné u komínů menších průměrů a u komínů ve starších domech bez záruky jejich bezvadného stavu
 3. Revize komínu – nutná pro povolení spuštění kamen s výměníkem do provozu – 2. a 3.krok zajistí certifikované kominictví
 4. Výběr vhodného kamen s výměníkem z nabídky prodejců – případně návrh kamen s výměníkem unikátního
 5. Zpracování stavebního projektu – nutné pro získání stavebního povolení či ohlášení stavby a jako montážní návod pro stavitele kamen s výměníkem
 6. Získání stavebního povolení – kamna s výměníkem jsou klasifikovány jako stavba, proto podléhají povinnosti stavebního povolení, u menších staveb postačuje ohlášení stavby
 7. Nákup materiálu – případně objednávka stavby kamen s výměníkem u firmy dodávající kamna na klíč
 8. Stavba kamen s výměníkem – postavení kamen s výměníkem v souladu s projektem a jeho napojení na komín
 9. Provozní zkoušky kamen s výměníkem – obvykle zajistí firma zajišťující stavbu kamen s výměníkem
 10. Kolaudace kamen s výměníkem –  kamna s výměníkem je možné uvést do provozu až po získání kolaudačního rozhodnutí stavebního úřadu

 Kontaktujte nás …

POPTÁVKA NA KAMNA ON-LINE TELEFON

 Potřebuji dohodnout

 • Kamna s výměníkem
 • Kamnářské práce
 • Vytápění kamny s výměníkem
 • Jiné kamnářské práce

Poptávka na vytápění kamny

kamnářské práce - telefon zelená linka 800 888 801

 Využijte poptávkový dotazník … obdržíte naši nabídku na kamna s výměníkem

Nezávazná poptávka na kamna s výměníkem

Poptávka zdarma na kamna s výměníkem


Proč topení kamna s výměníkem právě od nás …

Instalatér Ekomplex

 1. Naši kamnáři procházejí pečlivým výběrem z hlediska kvality práce, spolehlivosti, odborných zkušeností, zručnosti a rychlosti provádění kamnářských prací.
 2. Zajišťujeme práci desítkám vybraných odborníků a pracovních týmů z oborů topení – vytápění objektů v celé České republice.
 3. Pravidelně si prověřujeme spokojenost našich zákazníků s prací a vystupováním našich instalatérů vytápění.
 4. S pracovníky s negativními ohlasy zákazníků urychleně ukončujeme spolupráci a ponecháváme si jen tým odborníků složený z pracovníků s pozitivními referencemi.
 5. Naši instalatéři topení procházejí pravidelně školeními z oblasti bezpečnosti práce, vystupování se zákazníky a dodržování předepsaných pracovních postupů.
 6. Trvalý pokles cen kamnářských prací – neustále zefektivňujeme ekonomické procesy i instalace vytápění kamna s výměníkem
 7. Moderní přístup a inovace – zajímáme se o nové technologie, materiály a technologie a zavádíme je do pracovních procesů
 8. Růst kvality a spolehlivosti – aktivně vyhodnocujeme kvalitativní parametry naší práce a trvale zavádíme cesty ke zvýšení kvality

Naši kamnáři realizují vytápění kamna s výměníkem v celé ČR

Naši kamnáři provedou kvalitně, rychle a levně stavby kamen s výměníkem kdekoli v České republice. Realizujeme stavby kamen s výměníkem a celých systémů vytápění kamny s výměníkem ve všech typech objektů. Náš tým kamnářů je schopen pružně reagovat na termíny instalatérských prací a jejich rozsah podle požadavků zákazníků a investorů.

Vyberte si Vaše nejbližší instalatéry vytápění kamny s výměníkem …

Díky dobrému pokrytí ČR našimi kamnáři Vám profesionálně, kvalitně, rychle a levně provedeme instalaci, opravy nebo rekonstrukci vytápění krby s výměníkem bez ohledu na místo Vašeho bydliště / firmy.


Požádejte ještě dnes o cenovou nabídku krbařských prací

Poptávka na krby s výměníkem


Službu Kamna s výměníkem poskytujeme ve všech krajích České republiky 

Kamna s výměníkem Praha  Komplexní realizace kamen s výměníkem ve Středočeském kraji
Kamna s výměníkem Ústí nad Labem  Komplexní realizace kamen s výměníkem v Ústeckém kraji
Kamna s výměníkem Liberec  Komplexní realizace kamen s výměníkem v Libereckém kraji
Kamna s výměníkem Hradec Králové  Komplexní realizace kamen s výměníkem v Královéhradeckém kraji
Kamna s výměníkem Pardubice  Komplexní realizace kamen s výměníkem v Pardubickém kraji
Kamna s výměníkem Karlovy Vary  Komplexní realizace kamen s výměníkem v Karlovarském kraji
Kamna s výměníkem Plzeň  Komplexní realizace kamen s výměníkem v Plzeňském kraji
Kamna s výměníkem České Budějovice  Komplexní realizace kamen s výměníkem v Jihočeském kraji
Kamna s výměníkem Jihlava  Komplexní realizace kamen s výměníkem v Kraji Vysočina
Kamna s výměníkem Ostrava  Komplexní realizace kamen s výměníkem v Moravskoslezském kraji
Kamna s výměníkem Olomouc  Komplexní realizace kamen s výměníkem v Olomouckém kraji
Kamna s výměníkem Brno  Komplexní realizace kamen s výměníkem v Jihomoravském kraji
Kamna s výměníkem Zlín  Komplexní realizace kamen s výměníkem ve Zlínském kraji
print