Naše stanovisko k prohlášení organizace Cech kamnářů ČR

Autor příspěvku Administrator (admin) na 12.10.2012
Aktuality >>

 Dne 20.8.2012 vydal Cech kamnářů České republiky na svých stránkách hanlivé prohlášení, jímž poškodil dobré jméno řemeslnického cechu Ekomplex. Cech kamnářů ČR zde uvádí, že pouhým označením "řemeslnický cech" Ekomplex údajně porušuje zákon a dopouští se nekalé hospodářské soutěže. 

Cítíme povinnost vůči našim kamnářům a zákazníkům se k tomuto nařčení vyjádřit. 

Dle právní analýzy našeho právního oddělení není slovo "cech" definováno v žádném současném zákoně českého právního řádu. Instituce cechu byla právně zrušena v 19. století a jedná se o historický pojem, který může být volně užíván. Nedopouštíme se tedy porušení žádného zákona, neboť takový zákon neexistuje. 

Označení "cech" pro naši činnost bylo vybráno s ohledem na skutečnost, k jakým cílům naše společnost směřuje  – sdružování vybraných a pouze kvalitních kamnářských firem a zajištění kvalitních kamnářských služeb pro zákazníky v celé České republice pod jednou zastřešující značkou. Cech jako takový navíc zajišťuje pro spolupracující kamnářské firmy marketingové služby, které ve výsledku vedou k účinnému posilování pozic těchto firem na českém trhu. 

Snahu, s jakou se snaží Cech kamnářů České republiky vyvolat u veřejnosti dojem, že právo používat slovo cech pro své aktivity má pouze ten, kdo jej použije jako první, považujeme za náznak totalitních praktik, které nemají mít v tržním prostředí své místo. Navíc registrujeme nátlak ze strany Cechu kamnářů ČR na své členy, kterým hrozí vyloučením z cechu, budou-li spolupracovat s jinými než cechem schválenými organizacemi, což mimo jiné v rozporu také se zákonem o volné hospodářské soutěži.

Proto považujeme prohlášení Cechu kamnářů ČR za neférový způsob vedení konkurenčního boje, který má za cíl zvýhodnit komerční zájmy vlastních členů na úkor jiných kamnářských firem tím, že veřejně vyvolávají negativní povědomí o konkurenčních firmách jejich obviňováním z porušování neexistujících zákonů. Nelíbí se nám ani monopolistické přístupy, kdy si Cech nárokuje právo diktovat svým členům, s kým mohou obchodně spolupracovat s kým nikoliv.

Tímto se od aktivit Cechu kamnářů ČR veřejně distancujeme a prohlašujeme, že budeme v tržním prostředí nadále svádět boj o naše zákazníky a za naše kamnářství výhradně čistými prostředky ve smyslu fair play a volné soutěže. Věříme, že konkurence mezi cechy je i v historickém řemesle, kde patří kamnářství a krbařství, pro zákazníky prospěšná, a nesmí být potírána demagogickou snahou několika jedinců nebo firem vyvolávat u zákazníků pocit své jedinečnosti. 

Nakonec prohlašujeme, že si poctivé práce kamnářů hluboce vážíme a nemáme zájem vyvolávat na trhu zbytečnou řevnivost mezi cechy a organizacemi poskytujícími kamnářským firmám marketingovou podporu, ani narušovat existující obchodní vztahy. Spolupráce s naší společností je založena na dobrovolnosti a principech vzájemného poskytovaného užitku. Jestliže by nedošlo k bezdůvodnému mediálnímu napadení naší společnosti Cechem kamnářů ČR, tento článek by nikdy nevzniknul.

Jsme ochotní toto prohlášení z našeho webu odstranit, udělá-li jako první totéž Cech kamnářů ČR.

Ekomplex marketing s.r.o.

Poslední změna: 12.10.2012 na 16:08:25

Zpět

print