Před pořízením kamen je určitě dobré promyslet několik věcí. Jsou pro moje bydlení kamna vhodná ? Budu do nich schopen sehnat za rozumnou cenu palivo ? Mám v místě uvažovaných kamen dostatečně dimenzovaný komín ?  Co mne čeká v bytě, jestliže přijedou kamnáři a začnou se stavbou kamen ? Na tyto a další praktické otázky Vám zde dáme odpověď.

Co je dobré vědět o kamnech

Kamna jsou funkční dekorací interiéruKamna jsou stejně jako krby přímotopná topidla, která předávají teplo do místnosti sáláním a v případě speciální konstrukce kamen také konvekcí (prouděním ohřátého vzduchu).

Na rozdíl od krbů nemají otevřené ohniště, ale topeniště se uzavírá dvířky. Mají výraznou akumulační schopnost – hřejí ještě dlouho po vyhasnutí topeniště (všechna kamna kromě lehkých plechových kamen). Nejsou zabudována do stěn objektu, obvykle stojí samostatně a s budovou jsou spojeny kromě podlahy jen kouřovodem.

Výhody kamen

 • Dekorativnost – významný dekorativní prvek moderního interiéru
 • Efektivita vytápění – nízké náklady na vytápění dřevem i briketami
 • Vytápění bez topných těles – nejsou potřeba topná tělesa a rozvod tepla potrubím
 • Variabilita provedení – každá kamna mohou být originálem
 • Ekologičnost – topení suchým dřevem neprodukuje nadbytek kouřových zplodin
 • Pohotovost – kamna vydávají teplo prakticky hned po zapálení polen
 • Nenáročnost na stavební řešení u jednoduchých kamen – stačí zakoupit, připojit na komín a můžeme zatopit

Nevýhody kamen

 • Náročnost na stavební řešení u zděných kamen – jsou obvykle součástí projektové konstrukce domu, případně do ní musejí být dodatečně zahrnuty
 • Ruční obsluha – není možná úplná automatizace a regulace vytápění (s výjimkou kamen na pelety)
 • Nutnost údržby – náročnost na čištění topeniště a komínu
 • Stavební povolení (u zděných kamen) – pro dům, který podléhá ze zákona svojí velikostí ohlášení, stačí jen ohlášení stavby kamen. V případě větších kamen je potřeba stavební povolení pro stavbu kamen.

Náklady na realizaci zděných kamen a návratnost investice

Investor obvykle musí počítat s těmito náklady na realizaci zděných kamen

 1. Projekt kamen a jejich začlenění do konstrukce domu
 2. Stavba komínu – v případě, že v objektu již není nevyužitý komín vhodného výkonu
 3. Úpravy komínu – komín musí splňovat parametry podle topného výkonu kamen. Jestliže je komín k dispozici, ale není schopen spolupracovat bezpečně s topidlem o výkonu zamýšlených kamen, musí jej kvalifikovaní kominíci vhodně přizpůsobit :
  • Vrtání komínů – vrtáním zvětšit průměr komínu na požadovanou hodnotu a tím zvýšit jeho výkon
  • Vložkování komínů – osazení vnitřku komínu ocelovou ohebnou rourou – je nutné u komínů menších průměrů a u komínů ve starších domech bez záruky jejich bezvadného stavu
 4. Revize komínu a systémů odtahů spalin – nutný podklad pro možnost provozování kamen. 
 5. Stavba kamen – náklady na práci a stavební materiál

Náklady na realizaci zděných kamen zahrnují investici zpravidla od 30.000 Kč až po několik set tisíc korun, zatímco jednoduchá chalupářská kamna lze pořídit již za 2.500 Kč

Návratnost investice se pohybuje řádově 1 – 7 let podle typu a pořizovací hodnoty kamen

Efektivita vytápění kamny

 Vytápění domů kamny je vysoce efektivní – jedna kamna ve spojení s teplovzdušným nebo teplovodním rozvodem dokáží během desítek minut vytopit celý dům s polovičními náklady, než například při topení plynem či uhlím. Proto je možné při vytápění dobře navrženého domu kamny zcela odstavit primární systém vytápění a využít takto úsporného topení dřevem či briketami. Primární systém vytápění pak využijeme jen v době naší nepřítomnosti a v noci.

Čím lze v kamnech topit

krbové dřevo je nejlepším palivem jak pro krby, tak i kamnaV kamnech lze obvykle topit všemi druhy tuhých paliv, je ale potřeba respektovat doporučení výrobce v případě, kdy je zvolený typ kamen určen jen k topení určenými druhy paliva. Například u jednoduchých klasických litinových chalupářských kamen lze topit dřevem i uhlím, naproti tomu u kachlových kamen bude mít topení uhlím za následek zanášení komor kamen sazemi bez možnosti jejich vyčištění. Topení vysocevýhřevnými palivy jako je koks nebo antracit je možné jen u těch kamen, kde výrobce jejich použití výslovně povoluje – v opačném případě může dojít k tepelné destrukci vnitřního obložení kamen, propálení pláště i k požáru. U zděných kamen pak může žárem popraskat i vyzdívka nebo kachlové obložení.

print