Kamna vnášejí do interiéru dominantní prvek, který díky své schopnosti produkovat velmi příjemné sálavé teplo i praskajícím zvukům hořících polen budeme stále vnímat jako zdroj pozitivních pocitů. Když se k nim navíc přidá jejich bytelná krása a dobře je sladíme s vybavením interiéru, stanou se potěšením pro všechny naše smysly.

Sálavé teplo prozáří Vaše tělo i duši – jak na nás působí kamna

Světlo kamen přispívá k duševní pohodě Světlo

Problikávající světlo živého ohně září mnoha barvami a samovolně fixuje pohled člověka. Vnímáme neustále se měnící tvary žlutých, červených a modrých plamenů, červenavou záři žhavých uhlíků, pulsující světýlka žhnoucích polen …

Dívání se do plamenů dokáže člověka vtáhnout do příjemného snění a klidných úvah a ještě za desetitisíce let se lidem neomrzelo – dokonce ani v době televize se stovkami programů. Dopřejme si je u kamen s krbovými prosklenými dvířky.

Teplo kamen je jiné než teplo z radiátorů Teplo

Sálavé teplo, které vyzařují plameny i celá kamna, vnímá člověk jako přirozené přírodní teplo obdobné tepelnému záření Slunce. Stejně jako je člověku příjemné nastavit své tváře, ruce i celé tělo letnímu slunci, je pro něj příjemné sedět v blízkosti kamen. Sálavé teplo je zdravé na klouby a krevní oběh, dokáže pomoci i v době angín a chřipek, kdy dodává tělu ztracenou energii a posiluje obranyschopnost jeho organismu.

Vůně kamen je příjemnou vůní dřeva Vůně

Hořící dřevo uvolňuje výpary pryskyřice, která většině lidí příjemně voní. Přestože většina dnešních kamen má uzavřené ohniště a veškeré pachy společně s kouřem odvádí do komína, můžeme si vůně dopřát i u nich. Stačí položit na těleso kamen misku s vonnými oleji a sálavé teplo kamen společně s cirkulací vzduchu se již postarají o naplnění místnosti vůní, kterou máme rádi.

Kamna jsou téměř vždy dominantním prvkem domu, přitahujícím svoji pozornost Krása

Kamna navržená a postavená zkušenými kamnáři jsou obvykle velmi estetickým prvkem domácnosti. Přitahují pozornost člověka i když v nich právě nehoří oheň, natož když se v jejich nitru mihotá živý plamen.

Vhodně zvolený tvar kamen, kvalitní dvířka, materiál obezdění kamen i pečlivé bezvadné provedení hrají společně s dobře navrženým interiérem v jednom akordu a působí na člověka podobně jako pohled na umělecké dílo.

Nechejte se unášet krásou s citem navržených a postavených kamen, pro jejichž realizaci naši kamnáři s láskou uplatnili mnohaleté zkušenosti a umělecký vkus.

Praktické přínosy vytápění kamny

Účinné topidlo

Kromě příjemných vjemů a vlastností kamen působících na naše smysly a emoce mají ovšem kamna také praktické důvody, proč uvažovat o jejich pořízení. Kamna, pokud jsou postavena zkušenými kamnáři, jsou velmi účinným topidlem. S pomocí tepelného výměníku a kvalitně provedeným systémem teplovzdušného vytápění dokážou kamna vytápět účinně nejen místnost, v níž se kamna nachází, ale několik místností i celý dům.

Úspory za vytápění

Díky příznivé ceně dřeva je vytápění kamny velmi levným způsobem vytápění a provozujeme-li kamna většinu topné sezóny, pak dokáže uspořit až několik desítek tisíc korun ročně, které bychom k dosažení tepelné pohody potřebovali, kdybychom dům vytápěli například plynem.

Ekologický přínos

Používáme-li pro topení v kamnech výhradně kvalitní vysušené krbové dřevo bez nekvalitních příměsí, můžeme o kamnech hovořit jako o velmi ekologickém topidle. Zplodiny z hoření kvalitního dřeva obsahují prakticky jen vodní páru a velmi nepatrné množství oxidu uhelnatého, zcela nepatrně zatěžující životní prostředí. Chceme-li dobře vycházet se sousedy a neobtěžovat okolí mraky štiplavého dýmu, pak je pořízení kamen dobrou cestou ke zlepšení čistoty ovzduší ve Vaší obci.

Z nabídky kamen si vybere každý

Seznamte se s ucelenou nabídkou kamenNabídka kamen zahrnuje celou řadu typů a modelů kamen, lišících se konstrukcí, použitými materiály, možnostmi využití i estetickými hodnotami. Ať už uvažujeme o kamen z důvodu touhy po přítomnosti ohně anebo se na kamna díváme z praktického hlediska a přáli bychom si jej využít k vytápění domu, vždy nám ochotní kamnáři poradí jak s výběrem typu kamen, tak s jejich umístěním a celkovým provedením.

Před výběrem kamen se seznamte s druhy kamen.

Navíc je potřeba před pořízením kamen prověřit či zajistit několik podmínek, bez nichž by nebylo možné kamna vystavět anebo provozovat. Které to jsou, uvádíme na stránce Co je dobré vědět před pořízením kamen.

print