Zahánění pocitu zimy teplem ohně provázelo člověka od dávných věků. Také v dnešní době moderních technologií a výborných stavebních materiálů potřebujeme trávit volný čas s příjemnými pocity tepla. Proto i dnes hledáme cestu, jak do svých domovů dostat teplo skutečného ohně …

Akumulační kamna – sálavá kamna, která topí sama

Akumulační kamna vydávají sálavé teplo mnoho hodin I obyčejná samostojná chalupářská kamna či moderní krbová kamna dovedou člověka nelépe přiblížit teplu plápolajícího ohně – žádná překážka nám nebrání vnímat příjemné sálavé teplo pokožkou, případně i dvířky sledovat plameny a poslouchat zvuky praskajícího dřeva. Bohužel se tento typ kamen nehodí pro účely vytápění, neboť většina tepla odejde nevyužita komínem spolu s horkými spalinami.

Litinové vložky dovolují využívat kamna pro konvekční vytápění

Proto mnoho dnes instalovaných kamen používá litinové vložky s teplovzdušným výměníkem, které při napojení na teplovzdušné rozvody dokáží rozvádět teplý vzduch po místnosti nebo celém domě. Pro domy vybavené klasickými radiátory a konvektory je pak výhodné provozovat teplovodní kamna, tj. kamna s teplovodním výměníkem, která umožňují ušetřit značnou část nákladů na vytápění ohřevem teplé vody kamny. Také tyto systémy nakonec dodávají vyrobené teplo do místností konvekčním způsobem, tedy cirkulací teplého vzduchu ohřátého otopnými tělesy.

Sálavé teplo je nám mnohem příjemnější

Bohužel se využitích kamnech pro konvekční vytápění ztrácí druhé kouzlo ohně, a to příjemný pocit ze sálavého vyzařování tepelného zdroje. Akumulační kamna - výběr z mnoha modelů

Sálavé vytápění vnímá člověk mnohem příjemněji, je pro něj přirozené, neboť je vnímá podobně jako sluneční záření za jasného dne. Sálavé teplo nezahřívá vzduch, ale prostupuje pokožkou, čímž vytváří příjemný pocit tepla i když je vzduch ve skutečnosti chladný. Cestou, jak přimět kamna vydávat dostatečné množství sálavého tepla, jsou sálavá kamna.

Jak dostat z kamen dostatek sálavého tepla …

Problémem sálání je ovšem závislost jeho intenzity na momentálním výkonu tepelného zdroje. Zatímco při konvekčním vytápění cirkulujícím vzduchem pociťujeme teplo i při náhlém vypnutí kotle, u sálavého pocit tepla ustává okamžitě při zhasnutí plamene nebo při jeho zastínění. Proto je potřeba sálavé teplo nějakým způsobem sbírat, uchovávat a pozvolna vydávat, abychom nepociťovali jeho nepříjemné kolísání. Potřebujeme akumulovat teplo kamen.

Toto vše dokáží akumulační kamna.

Akumulační kamna dokážou topit jako slunce po celý den … a noc

Akumulační kamna jsou kamna doplněná o akumulační hmotu, která do sebe dokáže vstřebat velké množství tepla odebraného plamenům, po dostetečně dlouhou dobu je uchovávat a postupně vydávat do místnosti co největší plochou. Akumulační hmotou může být velké množství vody v zásobníku nebo častěji vyzdívka kamen z materiálů s akumulační schopností.

Typickými akumulačními kamny jsou kachlová kamna

O tom, jaké množství tepla dokáží kamna akumulovat a jakou rychlostí a způsobem je bude předávat do místnosti, rozhoduje množství akumulační hmoty, velikost teplosměnné plochy, kvalita vyzdívky kamen, způsob a kvalita postavení kamen, umístění kamen, tvar a způsob zastavění místnosti nábytkem a další vlivy. Především ale kvalitu a výkon akumulačních kamen ovlivňuje konstrukční návrh kamen. Proto je vždy na prvním místě kvalitní dodavatel s dobrými referencemi.

Svým účelem a konstrukcí jsou akumulační kamna předurčena k častému topení, neboť se u nich předpokládá, že se stanou buďto hlavním topidlem v domácnosti, anebo topidlem sekundárním, jehož úkolem je ušetřit náklady za vytápění primárním topidlem. Proto je kladen důraz na maximální komfort obsluhy akumulačních kamen – obvykle stačí v takovém kamen zatápět 1x až 2x denně.

 Akumulační kamna používají řadu materiálů

Mezi nejlepší akumulační materiály patří kachle, šamotové cihly, mramor a kámen. Čím je akumulační hmoty více, tím déle trvá její nahřívání, ale o to déle dokážou vydávat příjemné sálavé teplo.  Podle materiálu akumulační hmoty rozlišujeme sálavá kamna na tato nejčastěji stavěná sálavá kamnová tělesa :Akumulační kamna mohou mít nenápadný design

 • Kachlová kamna – konstrukce kamen je zděná, často z šamotu, a obložená kamnářskými kachlemi
 • Šamotová kamna – vyzdívka kamen je provedena ze šamotových cihel, někdy kombinovaných s litinou
 • Litinová kamna – celá kamna jsou vyrobena z designově tvarované litiny a nejsou obestavěna jiným materiálem
 • Krbová akumulační kamna – jsou speciálním typem litinových sálavých akumulačních kamen s šamotovým vyzděním a prosklenými dvířky s průhledem do topeniště
 • Elektrická akumulační kamna – nepatří mezi pravá kamna a svým zařazením patří spíše mezi elektrické přímotopy – používají se nejčastěji v objektech, které bývají často dlouhou dobu neobydleny a přesto je potřeba je průběžně vytápět. Akumulační schopnost umožňuje nahřívat elektrická kamna jen v době s levnější elektrickou energií a v době drahé elektřiny pak akumulované teplo vydávat.

 

Akumulační kamna se vyrábějí v různých provedeních kombinujících různou měrou sálavé a konvekční vytápění

 • Akumulační kamna s výhradně sálavým přenosem tepla – neobsahují teplovzdušný výměník
 • Akumulační kamna se sálavým i konvekčním přenosem tepla – kamna s teplovzdušným výměníkem
 • Akumulační kamna s volitelným přenosem tepla – lze je mechanicky přepínat mezi konvekčním a sálavým režimem
 • Akumulační kamna s teplovodním výměníkem – kromě akumulace ohřívají vodu pro otopný systém anebo spotřebu

 Proč zvolit pro vytápění akumulační sálavá kamna – hlavní výhody

 • Nevysušují vzduch – vzduchu zůstává přirozená vlhkost a pocit tepla se dostaví i při nižší teplotě vzduchu
 • Přirozené vnímání tepla – člověk vnímá sálavé teplo jako přirozené teplo produkované sluncem nebo ohněm
 • Zamezení cirkulace vzduchu – nevytvářejí konvekční proudění vzduchu – neroznáší se prach, mikroby, roztoči, pachy
 • Rovnoměrně prohřátá místnost – necítíme nepříjemný chlad u nohou a dusno při nadechnutí jako u konvekce
 • Úsporný provoz – akumulací tepla se využije maximum tepla produkovaného kamny, stačí místnost vytápět na nízkou teplotu
 • Zamezení tepelných skoků – vytápění s pomalým náběhem výkonu a pozvolným úbytkem teploty bez znatelných prudkých výkyvů
 • Estetický přínos sálavých kamen – sálavá kamna se vyrábějí jako unikátní dominantní interiérové prvky, každý kus je originálem

Nevýhody akumulačních sálavých kamen

 • Neumí topit za roh – sálavé teplo pociťujeme jen v místech s přímou viditelností kamen – za rohem místnosti účinek pomine
 • Vysoké pořizovací náklady – akumulační kamna spolykají při stavbě značné množství kvalitního materiálu, což se promítá na jejich ceně
 • Pomalý náběh topného efektu – na rozdíl od konvekčních kamen začínají sálavá kamna topit až po delší době od zatopení – zato topí ještě dlouho po vyhasnutí plamene
 • Potřeba prostoru – akumulační kamna potřebují pro umístění akumulační hmoty značný prostor zabraný obytné ploše
 • Nákladné rozvody tepla – řešení vytápění více místností jedním akumulačním sálavými kamny je po stavební stránce složitá záležitost

Čím lze v akumulačních kamnech topit

Čím topit v akumulačních kamnech ? Jen kvalitním dřevemAkumulační kamna jsou až na několik výjimek určeny k vytápění jen kvalitním dřevem – tj. takovým, které spolehlivě hoří bez velkého množství dýmu a střílení. Nevhodné je vlhké a mokré dřevo, dřevo nezbavené větví a listí, dřevo s vysokou zápanou teplotou nebo s velkým obsahem smůly.

Doporučuje se pro topení v akumulačních kamnech používat tzv. krbové dřevo, tedy dřevo nakoupené jako výhradně určené pro kamna. Pouze u litinových kamen můžeme topit uhlím, briketami nebo jinými tuhými palivy.

Co obnáší stavba akumulačního sálavých kamen a proč ji raději svěřit odborníkům

Akumulační sálavá kamna jsou téměř vždy zastavěna do vlastního objektu a viditelně jsou jeho stavební součástí.  Stavby akumulačních sálavých kamen zahrnují několik kroků, jimž je potřeba věnovat dostatek času a pečlivou přípravu. Vyžadují zkušenosti a v neposlední řadě také kvalifikaci pro provádění certifikovaných činností, proto bychom vždy měli zvážit, zda se do stavby sálavých kamen pustíme svépomocí anebo raději svěříme tuto odbornou práci profesionálně zaměřené firmě :

Stavba sálavých kamen

 1. Výběr vhodného místa pro postavení akumulačních kamen – podmínkou je bezprostřední blízkost komínu s dostatečně dimenzovaným průřezem
 2. Přizpůsobení komínu – nesplňuje-li komín požadavky na odvod spalin z topidla odpovídajícímu maximálnímu výkonu zamýšleného akumulačních kamen, je potřeba zajistit příslušné úpravy komínu , mezi které patří zejména :
  • Vrtání komínů – vrtáním zvětšit průměr komínu na požadovanou hodnotu
  • Vložkování komínů – osazení vnitřku komína ocelovou ohebnou rourou – je nutné u komínů menších průměrů a u komínů ve starších domech bez záruky jejich bezvadného stavu
 3. Revize komínu – nutná pro povolení spuštění akumulačních kamen do provozu – 2. a 3.krok zajistí certifikované kominictví
 4. Výběr vhodného sálavých kamen z nabídky prodejců – případně návrh sálavých kamen unikátního
 5. Zpracování stavebního projektu – nutné pro získání stavebního povolení či ohlášení stavby a jako montážní návod pro stavitele sálavých kamen
 6. Získání stavebního povolení – sálavá kamna jsou klasifikovány jako stavba, proto podléhají povinnosti stavebního povolení, u menších staveb postačuje ohlášení stavby
 7. Nákup materiálu – případně objednávka stavby sálavých kamen u firmy dodávající kamna na klíč
 8. Stavba sálavých kamen – postavení sálavých kamen v souladu s projektem a jeho napojení na komín
 9. Provozní zkoušky akumulačních kamen – obvykle zajistí firma zajišťující stavbu akumulačních kamen
 10. Kolaudace akumulačních kamen – sálavé kamna je možné uvést do provozu až po získání kolaudačního rozhodnutí stavebního úřadu

 Kontaktujte nás …

POPTÁVKA NA AKUMULAČNÍ KAMEN ON-LINE TELEFON

 Potřebuji dohodnout

 • Akumulační kamna
 • Kamnářské práce
 • Vytápění akumulačními kamny
 • Jiné kamnářské práce

Kamnářské práce - telefon zelená linka 800 888 801

 Využijte poptávkový dotazník … obdržíte naši nabídku na akumulační kamna

Nezávazná poptávka na akumulační kamna

Poptávka zdarma na akumulační kamna


Proč topení akumulačními kamny právě od nás …

Instalatér Ekomplex zajistí kvalitní stavbu akumulačních kamen

 1. Naši kamnáři procházejí pečlivým výběrem z hlediska kvality práce, spolehlivosti, odborných zkušeností, zručnosti a rychlosti provádění kamnářských prací.
 2. Zajišťujeme práci desítkám vybraných odborníků a pracovních týmů z oborů topení – vytápění objektů v celé České republice.
 3. Pravidelně si prověřujeme spokojenost našich zákazníků s prací a vystupováním našich instalatérů vytápění.
 4. S pracovníky s negativními ohlasy zákazníků urychleně ukončujeme spolupráci a ponecháváme si jen tým odborníků složený z pracovníků s pozitivními referencemi.
 5. Naši instalatéři topení procházejí pravidelně školeními z oblasti bezpečnosti práce, vystupování se zákazníky a dodržování předepsaných pracovních postupů.
 6. Trvalý pokles cen kamnářských prací – neustále zefektivňujeme ekonomické procesy i instalace vytápění sálavými kamny
 7. Moderní přístup a inovace – zajímáme se o nové technologie, materiály a technologie a zavádíme je do pracovních procesů
 8. Růst kvality a spolehlivosti – aktivně vyhodnocujeme kvalitativní parametry naší práce a trvale zavádíme cesty ke zvýšení kvality

Naši kamnáři realizují vytápění akumulačními kamny kdekoli v ČR

Naši krbaři provedou kvalitně, rychle a levně stavby akumulačních kamen kdekoli v České republice. Realizujeme stavby akumulační kamen a celých systémů vytápění akumulačními kamny ve všech typech objektů. Náš tým kamnářů je schopen pružně reagovat na termíny instalatérských prací a jejich rozsah podle požadavků zákazníků a investorů.

Vyberte si Vaše nejbližší instalatéry vytápění akumulačními kamny …

Díky dobrému pokrytí ČR našimi kamnáři Vám profesionálně, kvalitně, rychle a levně provedeme instalaci, opravy nebo rekonstrukci vytápění akumulačními kamny bez ohledu na místo Vašeho bydliště / firmy.


Požádejte ještě dnes o cenovou nabídku kamnářských prací

Poptávka na akumulační kamna


Akumulační kamna dodáváme a instalujeme ve všech krajích České republiky 

Akumulační kamna Praha  Komplexní realizace akumulačních kamen ve Středočeském kraji
Akumulační kamna Ústí nad Labem  Komplexní realizace akumulačních kamen v Ústeckém kraji
Akumulační kamna Liberec  Komplexní realizace akumulačních kamen v Libereckém kraji
Akumulační kamna Hradec Králové  Komplexní realizace akumulačních kamen v Královéhradeckém kraji
Akumulační kamna Pardubice  Komplexní realizace akumulačních kamen v Pardubickém kraji
Akumulační kamna Karlovy Vary  Komplexní realizace akumulačních kamen v Karlovarském kraji
Akumulační kamna Plzeň  Komplexní realizace akumulačních kamen v Plzeňském kraji
Akumulační kamna České Budějovice  Komplexní realizace akumulačních kamen v Jihočeském kraji
Akumulační kamna Jihlava  Komplexní realizace akumulačních kamen v Kraji Vysočina
Akumulační kamna Ostrava  Komplexní realizace akumulačních kamen v Moravskoslezském kraji
Akumulační kamna Olomouc  Komplexní realizace akumulačních kamen v Olomouckém kraji
Akumulační kamna Brno  Komplexní realizace akumulačních kamen v Jihomoravském kraji
Akumulační kamna Zlín  Komplexní realizace akumulačních kamen ve Zlínském kraji
print