Blízkost plamene a pohled do otevřeného ohně nás již odpradávna naplňuje pocitem bezpečí a navozuje nezaměnitelné teplo domova. Proto si člověk přirozeně přináší oheň i do moderní domácnosti. Osvědčeným řešením ohniště v domě jsou otevřené krby, které zajišťují bezpečný, ale přesto přímý kontakt obyvatel domu s plameny ohně.

Otevřené krby – kouzlo otevřeného ohně v domácnosti

Otevřené krby dokážou navodit doma příjemnou atmosféruOtevřené krby jsou součástí bydlení již tisíce let. Jakmile si člověk postavil první dům, potřeboval k bydlení teplo a pocit bezpečí. Obojí mu zajišťovalo otevřené ohniště, předchůdce otevřeného krbu. Teprve později přišel člověk na to, že obezděním ohniště nepřijde o užitek z ohně, ale vyřeší tím spolehlivě otázku odvodu spalin a bezpečnosti provozu ohniště. Tak vznikly první otevřené krby, které se svojí konstrukcí jen málo liší od těch, které jsou součástí moderního bydlení i dnes.

Otevřené krby jsou oblíbené především pro přímý kontakt s ohněm – mezi plamenem a obyvateli domu není žádná překážka. Sálavé teplo plamene společně se slyšitelným praskáním hořících dřevěných polen vytváří pocity tepla a bezpečí domova, které příjemně působí na naše hluboce zakořeněné smysly děděné z pravěkých dob. Proto vnímáme plameny ohně v otevřeném krbu velmi pozitivně a dokážeme otevřenému krbu odpustit řadu nevýhod.

Proč zvolit otevřený krb

 • Otevřené ohniště zajišťuje přímý vizuální i zvukový kontakt člověka s plamenem ohně
 • Jednoduché přikládání dřevěných polen
 • Nenáročná konstrukce a minimální údržba
 • Nízké náklady na pořízení krbu
 • Nevíří zdravotně nebezpečný spálený prach díky nepřítomnosti krbové vložky
 • Vysoká dekorativnost otevřeného krbu
 • Unikátnost otevřeného krbu – každý otevřený krb je originál

Nevýhody otevřených krbů

 • Nebezpečí požáru od vylétajících jisker a žhavých úlomků dřeva
 • Vdechování spalin – část spalin se vždy dostává do místnosti – spaliny vdechujeme a načichneme kouřem
 • Vysoká prašnost – kouř vnikající do místnosti obsahuje částečky popela, které se usazují na nábytku a všech jiných místech
 • Malá výhřevnost krbu – na vytápění se podílí jen část sálavé složky tepla z hoření, většina tepla se ztrácí nevyužita komínem
 • Nevhodné jako topidlo – otevřené krby lze jen obtížně a neefektivně propojit s jinými vytápěcími systémy a šetřit tak náklady na vytápění
 • Velká spotřeba dřeva při spalování za neomezeného přístupu kyslíku
 • Zabírá obytný prostor – nutnost vyhrazení značného bezpečnostního prostoru okolo krbu – bezpečná zóna bez možnosti umístění nábytku

Otevřené krby – variabilita a neomezené množství provedení

Otevřené krby bez krbové vložky jsou vysoce dekorativním prvkem domácnosti. Zkušení krbaři dovedou jejich tvar a provedení přizpůsobit téměř jakémukoli interiéru a požadavku zákazníka.

Otevřené krby - co kus to originálNeexistuje téměř žádné omezení vzhledu, způsobu a materiálu obložení anebo zdobění krbu. Ať je krb malý a nenápadný anebo zabírá celou jednu stěnu, vždy upoutá svoji pozornost.

Hořící polena v otevřeném krbu působí uklidňujícím a příjemným dojmem na naprostou většinu lidí a ve spojení s esteticky provedeným obložením krbu vytvářejí jednotící bod prostoru, k němuž se obrací pozornost a vědomí všech přítomných.

Otevřené krby se nejčastěji staví do osvědčených tvarů podle členění interiéru a přání zákazníka :

 • Rohové otevřené krby – postavené do vnitřních rohů místnosti
 • Nárožní otevřené krby – postavené do vnějších rohů místnosti
 • Stěnové otevřené krby – postavené u zdi anebo do ní zastavěné
 • Samostatně stojící otevřené krby – krby postavené uprostřed místnosti
 • Závěsné otevřené krby – pověšené na zdi s komínem
 • Skryté otevřené krby – krby postavené mimo zorné pole, určené jen k vytápění

Efektivita vytápění otevřeným krbem

 Vytápění domů otevřeným krbem je málo efektivní – většina tepla z hoření dřeva odchází ve formě horkých spalin komínem. Proto je otevřený krb vždy spíše dekorativním konstrukčním prvkem domu než topidlem. Je tedy potřeba vlastní vytápění domu svěřit jinému otopnému systému a otevřený krb používat pro příjemný pocit z blízkosti plamene.

Přestavba otevřeného krbu na krb s krbovou vložkou není nereálnáMáme-li však potřebu využít existující otevřený krb jako efektivního a účinného topidla a ušetřit tak podstatnou část nákladů na vytápění domu, pak není nic ztraceno.

Zkušení krbaři prohlédnou otevřený krb a navrhnou způsob jeho přestavby na teplovzdušný krb nebo teplovodní krb, který je již velmi výkonným topidlem schopným vytápět rozsáhlý objekt. Určitě se ale v takovém případě nevyhneme zabudování krbové vložky do konstrukce krbu, čímž však z otevřeného krbu vyrobíme uzavřený krb s krbovou vložkou. Není však potřeba se obávat ztráty skvělého vzhledu – moderní krbové vložky a materiály k vyzdívaní krbů, společně se zkušenostmi odborných krbařů, vždy povedou k perfektnímu výsledku.

Čím lze v otevřeném krbu topit

Čím topit v otevřeném krbu ? Jen kvalitním dřevemKrby jsou až na několik výjimek určeny k vytápění jen kvalitním dřevem – tj. takovým, které spolehlivě hoří bez velkého množství dýmu a střílení. Nevhodné je vlhké a mokré dřevo, dřevo nezbavené větví a listí, dřevo s vysokou zápanou teplotou nebo s velkým obsahem smůly. Doporučuje se pro topení v otevřeném krbu používat tzv. krbové dřevo, tedy dřevo nakoupené jako výhradně určené pro krby. V žádném případě nelze v otevřeném krbu topit uhlím, koksem nebo odpadky.

Co obnáší stavba otevřeného krbu a proč ji raději svěřit odborníkům

Otevřené krby jsou téměř vždy zastavěny do vlastního objektu a viditelně jsou jeho stavební součástí.  Stavby otevřených krbů zahrnují několik kroků, jimž je potřeba věnovat dostatek času a pečlivou přípravu. Vyžadují zkušenosti a v neposlední řadě také kvalifikaci pro provádění certifikovaných činností, proto bychom vždy měli zvážit, zda se do stavby otevřeného krbu pustíme svépomocí anebo raději svěříme tuto odbornou práci profesionálně zaměřené firmě :

Stavba otevřenho krbu

 1. Výběr vhodného místa pro postavení otevřeného krbu – podmínkou je bezprostřední blízkost komínu s dostatečně dimenzovaným průřezem
 2. Přizpůsobení komínu – nesplňuje-li komín požadavky na odvod spalin z topidla odpovídajícímu maximálnímu výkonu zamýšleného otevřeného krbu, je potřeba zajistit příslušné úpravy komínu , mezi které patří zejména :
  • Vrtání komínů – vrtáním zvětšit průměr komínu na požadovanou hodnotu
  • Vložkování komínů – osazení vnitřku komína ocelovou ohebnou rourou – je nutné u komínů menších průměrů a u komínů ve starších domech bez záruky jejich bezvadného stavu
 3. Revize komínu – nutná pro povolení spuštění otevřeného krbu do provozu – 2. a 3.krok zajistí certifikované kominictví
 4. Výběr vhodného otevřeného krbu z nabídky prodejců – případně návrh otevřeného krbu unikátního
 5. Zpracování stavebního projektu – nutné pro získání stavebního povolení či ohlášení stavby a jako montážní návod pro stavitele otevřeného krbu
 6. Získání stavebního povolení – otevřené krby jsou klasifikovány jako stavba, proto podléhají povinnosti stavebního povolení, u menších staveb postačuje ohlášení stavby
 7. Nákup materiálu – případně objednávka stavby otevřeného krbu u firmy dodávající krby na klíč
 8. Stavba otevřeného krbu – postavení otevřeného krbu v souladu s projektem a jeho napojení na komín
 9. Provozní zkoušky otevřeného krbu – obvykle zajistí firma zajišťující stavbu otevřeného krbu
 10. Kolaudace otevřeného krbu – otevřený krb je možné uvést do provozu až po získání kolaudačního rozhodnutí stavebního úřadu

 Kontaktujte nás …

POPTÁVKA NA KRBY A KAMNA ON-LINE TELEFON

 Potřebuji dohodnout

 • Krby a krbařské práce
 • Kamna a kamnářské práce
 • Vytápění kamny a krbem
 • Jiné topenářské práce

Havárie vytápění a rozvodů tepla - horká linka

Krbařské a kamnářské práce - telefon zelená linka 800 888 801

 Využijte poptávkový dotazník … obdržíte naši nabídku na otevřené krby

Nezávazná poptávka na kamna a krby

Poptávka zdarma na kamna a krby


Proč topení otevřenými krby právě od nás …

Instalatér Ekomplex

 1. Naši topenáři procházejí pečlivým výběrem z hlediska kvality práce, spolehlivosti, odborných zkušeností, zručnosti a rychlosti provádění topenářských prací.
 2. Zajišťujeme práci desítkám vybraných odborníků a pracovních týmů z oborů topení – vytápění objektů v celé České republice.
 3. Pravidelně si prověřujeme spokojenost našich zákazníků s prací a vystupováním našich instalatérů vytápění.
 4. S pracovníky s negativními ohlasy zákazníků urychleně ukončujeme spolupráci a ponecháváme si jen tým odborníků složený z pracovníků s pozitivními referencemi.
 5. Naši instalatéři topení procházejí pravidelně školeními z oblasti bezpečnosti práce, vystupování se zákazníky a dodržování předepsaných pracovních postupů.
 6. Trvalý pokles cen topenářských prací – neustále zefektivňujeme ekonomické procesy i instalace vytápění otevřenými krby
 7. Moderní přístup a inovace – zajímáme se o nové technologie, materiály a technologie a zavádíme je do pracovních procesů
 8. Růst kvality a spolehlivosti – aktivně vyhodnocujeme kvalitativní parametry naší práce a trvale zavádíme cesty ke zvýšení kvality

Naši krbaři realizují vytápění otevřenými krby kdekoli v ČR

Naši topenáři provedou kvalitně, rychle a levně stavby otevřených krbů kdekoli v České republice. Realizujeme stavby otevřených krbů a celých systémů vytápění otevřenými krby ve všech typech objektů. Náš tým topenářů je schopen pružně reagovat na termíny instalatérských prací a jejich rozsah podle požadavků zákazníků a investorů.

Vyberte si Vaše nejbližší krbaře pro realizaci vytápění otevřenými krby …

Díky dobrému pokrytí ČR našimi krbaři Vám profesionálně, kvalitně, rychle a levně provedeme instalaci, opravy nebo rekonstrukci vytápění otevřenými krby bez ohledu na místo Vašeho bydliště / firmy.


Požádejte ještě dnes o cenovou nabídku krbařských prací

Poptávka na otevřené krby

print