Mramor je již po staletí vnímán jako velmi ušlechtilý materiál. Jsou z něj vystavěna monumentální díla od antických chrámů přes sochy významných lidí, ale také schodiště a zdi důležitých budov po celém světě. Mezi jeho významné vlastnosti patří schopnost akumulace a dlouhodobého vyzařování tepla, ale také opracovatelnost a možnost leštění velkých ploch. To vše jej předurčuje k použití mramoru jako vhodného materiálu pro výstavbu luxusních krbů a kamen.

Mramorové krby – luxusní vzhled a výborné vlastnosti

Mramorové krby jsou považovány za velmi ušlechtilé a luxusní topidla, u nichž je na prvním místě reprezentativní vzhled a na druhém pak schopnost vytápět místnosti sálavým teplem velké kvality a intenzity. Mramor má podobně jako kachle nebo šamot velkou schopnost akumulace tepla získaného z plamenů krbu a dokáže po dlouhou dobu po vyhasnutí krbu teplo vydávat. Mramorové krby mají mnoho podob, převážně se ale drží portálového tvaru, který je pro krby z mramoru tradiční.

Mramorový krb - typický portálový vzhled Mramorové krby řadíme mezi akumulační krby, podobně jako například kachlové krby nebo šamotové krby. Na rozdíl od jiných materiálů ale mramorové krby nevyžadují jiný materiál obezdění topeniště a jiný pro obestavbu či plášť krbu. Mramor je dostatečně žáruvzdorný materiál a zároveň jej lze tvarováním a leštěním upravit do velmi dekorativní podoby, takže celý mramorový krb působí velmi jednolitým dojmem.  Vyleštěné mramorové plochy obestavby krbu jsou velmi tvrdé a otěruvzdorné, nevyžadují žádné dodatečné materiály, velmi snadno se ošetřují a vykazují neporušený luxusní vzhled po mnoho let. Když již dojde k jejich opotřebování, zručný krbař nebo kameník dokáže přeleštěním vrátit celému krbu původní vzhled.

Pravé krby z mramoru nepotřebují krbovou vložku

 Mramorový krb je takový Harley Davidson mezi krby. Sám o sobě je svým způsobem dokonalým dílem a jako takový nemá rád, když se míchá s podřadnějšími materiály. Pravý mramorový krb bez krbové vložky  Proto se málokdy s pravými mramorovými krby opatřenými litinovou krbovou vložkou anebo obezděnými kachlemi . Prakticky k tomu není důvod, protože mramor velice dobře plní funkci všech těchto technologií a materiálů. Skvělým způsobem přijímá teplo z plamenů krbu, akumuluje je ve své hmotě a následně je plynule vydává sáláním. Mramor vyniká vysokou žáruvzdorností, jediné co mu vadí je náhlá změna teploty – například zaletí žhavého popela v mramorovém krbu vodou povede s velkou pravděpodobností k jeho puknutí a zničení.

Absence krbové vložky v pravém mramorovém krbu mimo jiné znamená, že se tyto krby až na výjimky nepoužívají jako topidla pro teplovzdušné nebo teplovodní vytápění. Převážně se u nich počítá s jejich estetickou funkcí (umožňují nám trávit večery v extázi z pohledu do ohně ozařujícího lesklé křivky mramoru) a sálavou složkou vytápění. Nehodí se proto jako topidlo pro vytápění více místností nebo celých domů, ani k ohřevu užitkové vody.

Pravé krby z mramoru se nejčastěji staví jako otevřené krby bez dvířek anebo jako uzavřené sálavé krby s prosklenými dvířky – na rozdíl od krbů z jiných materiálů ale vždy bez krbové vložky.

Mramorové krbové obestavby – nepravé mramorové krby s krbovou vložkou

Teprve v posledních letech se v nabídce krbařských firem objevují typové krbové obestavby z mramoru. Počítají s obestavěním litinových vložek mramorovou obestavbou a tedy nabourávají pravidlo o výlučnosti mramoru. Nepravý mramorový krb s krbovou vložkou Z tradičního pohledu krbařské cti se sice jedná o faux pas, naproti tomu kromě estetických hledisek není proti kombinaci krbové vložky a mramorové krbové obestavby žádných praktických námitek. V kombinaci s různým typem krbových vložek tak lze mramorový krb použít pro jakýkoli druh vytápění :

 • Sálavé krby – krbová vložka neobsahuje výměník tepla a předává teplo přímo mramorové obestavbě krbu, která teplo akumuluje a sálavým způsobem vyzařuje do místnosti
 • Teplovzdušné krby – krbová vložka je vybavena teplovzdušnými kanály, které zahřívají vzduch v jedné nebo více místností pomocí systému teplovzdušných rozvodů
 • Teplovodní krby – krbová vložka má dvojitý plášť a je uzpůsobena k ohřívání topné vody v systému teplovodního vytápění, na které je obvykle napojeno ještě jedno primární topidlo

S ohledem na ušlechtilost mramoru jako materiálu obestavby krbu se pro krbové vložky k mramorovým krbům používají rovněž materiály s luxusním vzhledem – převážně s dvířky z leštěného kovu tradičních odstínů (zlaté, stříbrné, chromové). Vhodně zvolené provedení krbové vložky s leštěným nebo matným mramorem podtrhuje luxusní vzhled krbu a dokáže dále prohloubit celkový dojem z krbařského díla.

Proč zvolit vytápění mramorovým krbem

Vytápění domu mramorovým krbem má spoustu výhod a jen minimum nevýhod. Přibližme si ty nejdůležitější.

Výhody vytápění mramorovými krby

 • Sálavé teplo vnímá člověk příjemněji a přirozeněji než teplo konvekční
 • Zdravotní výhody – sálání nezpůsobuje víření prachu, rovnoměrně prohřátá místnost, nevysušují vzduch
 • Úsporné vytápění – dřevo v mramorovém krbu hoří pomalu, pocit tepla nastává i když je vzduch chladný
 • Hladká teplotní křivka – nehrozí teplotní skoky – mramorový krb se pomalu zahřívá a velmi pomalu chladne
 • Ušlechtilý vzhled – mramorové krby nepodléhají módním trendům a mívají nadčasový design
 • Snadná údržba – mramor se snadno udržuje, čistí a myje
 • Dlouhá životnost – při správné péči vydrží mramorový krb stovky let bez újmy na vzhledu a funkci

Nevýhody mramorových krbů

 • Vyšší pořizovací náklady – zvláště při budování rozvodů sálavého tepla do dalších místností
 • Značná hmotnost – mramorový krb váží stovky kilogramů, je potřeba dimenzovat nosnost podlahy

Čím lze v mramorovém krbu topit

Čím topit v mramorovém krbu ? Jen kvalitním dřevemKrby jsou až na několik výjimek určeny k vytápění jen kvalitním dřevem – tj. takovým, které spolehlivě hoří bez velkého množství dýmu a střílení. Nevhodné je vlhké a mokré dřevo, dřevo nezbavené větví a listí, dřevo s vysokou zápanou teplotou nebo s velkým obsahem smůly. Doporučuje se pro topení v mramorovém krbu používat tzv. krbové dřevo, tedy dřevo nakoupené jako výhradně určené pro krby. V žádném případě nelze v mramorovém krbu topit uhlím, koksem nebo odpadky.

Co obnáší stavba mramorového krbu a proč ji raději svěřit odborníkům

Mramorové krby jsou téměř vždy zastavěny do vlastního objektu a viditelně jsou jeho stavební součástí.  Stavby mramorových krbů zahrnují několik kroků, jimž je potřeba věnovat dostatek času a pečlivou přípravu. Vyžadují zkušenosti a v neposlední řadě také kvalifikaci pro provádění certifikovaných činností, proto bychom vždy měli zvážit, zda se do stavby mramorového krbu pustíme svépomocí anebo raději svěříme tuto odbornou práci profesionálně zaměřené firmě :

Stavba mramorového krbu je záležitostí pro odborníky

 1. Výběr vhodného místa pro postavení mramorového krbu – podmínkou je bezprostřední blízkost komínu s dostatečně dimenzovaným průřezem
 2. Přizpůsobení komínu – nesplňuje-li komín požadavky na odvod spalin z topidla odpovídajícímu maximálnímu výkonu zamýšleného teplovzdušného krbu, je potřeba zajistit příslušné úpravy komínu , mezi které patří zejména :
  • Vrtání komínů – vrtáním zvětšit průměr komínu na požadovanou hodnotu
  • Vložkování komínů – osazení vnitřku komína ocelovou ohebnou rourou – je nutné u komínů menších průměrů a u komínů ve starších domech bez záruky jejich bezvadného stavu
 3. Revize komínu – nutná pro povolení spuštění teplovzdušného krbu do provozu – 2. a 3.krok zajistí certifikované kominictví
 4. Výběr vhodného mramorového krbu z nabídky prodejců – případně návrh mramorového krbu unikátního
 5. Zpracování stavebního projektu – nutné pro získání stavebního povolení či ohlášení stavby a jako montážní návod pro stavitele mramorového krbu
 6. Získání stavebního povolení – mramorové krby jsou klasifikovány jako stavba, proto podléhají povinnosti stavebního povolení, u menších staveb postačuje ohlášení stavby
 7. Nákup materiálu – případně objednávka stavby mramorového krbu u firmy dodávající krby na klíč
 8. Stavba mramorového krbu – postavení mramorového krbu v souladu s projektem a jeho napojení na komín
 9. Provozní zkoušky mramorového krbu – obvykle zajistí firma zajišťující stavbu mramorového krbu
 10. Kolaudace mramorového krbu – mramorové krb je možné uvést do provozu až po získání kolaudačního rozhodnutí stavebního úřadu

 Kontaktujte nás …

POPTÁVKA NA KRBY A KAMNA ON-LINE TELEFON

 Potřebuji dohodnout

 • Krby a krbařské práce
 • Kamna a kamnářské práce
 • Vytápění kamny a krbem
 • Jiné topenářské práce

Havárie vytápění a rozvodů tepla - horká linka

Krbařské a kamnářské práce - telefon zelená linka 800 888 801

 Využijte poptávkový dotazník … obdržíte naši nabídku na mramorové  krby

Nezávazná poptávka na kamna a krby

Poptávka zdarma na kamna a krby


Proč topení mramorovými krby právě od nás …

Instalatér Ekomplex

 1. Naši topenáři procházejí pečlivým výběrem z hlediska kvality práce, spolehlivosti, odborných zkušeností, zručnosti a rychlosti provádění topenářských prací.
 2. Zajišťujeme práci desítkám vybraných odborníků a pracovních týmů z oborů topení – vytápění objektů v celé České republice.
 3. Pravidelně si prověřujeme spokojenost našich zákazníků s prací a vystupováním našich instalatérů vytápění.
 4. S pracovníky s negativními ohlasy zákazníků urychleně ukončujeme spolupráci a ponecháváme si jen tým odborníků složený z pracovníků s pozitivními referencemi.
 5. Naši instalatéři topení procházejí pravidelně školeními z oblasti bezpečnosti práce, vystupování se zákazníky a dodržování předepsaných pracovních postupů.
 6. Trvalý pokles cen topenářských prací – neustále zefektivňujeme ekonomické procesy i instalace vytápění mramorovými krby
 7. Moderní přístup a inovace – zajímáme se o nové technologie, materiály a technologie a zavádíme je do pracovních procesů
 8. Růst kvality a spolehlivosti – aktivně vyhodnocujeme kvalitativní parametry naší práce a trvale zavádíme cesty ke zvýšení kvality

Naši krbaři realizují vytápění mramorovými krby kdekoli v ČR

Naši krbaři provedou kvalitně, rychle a levně stavby mramorových krbů kdekoli v České republice. Realizujeme stavby mramorových krbů a celých systémů vytápění mramorovými krby ve všech typech objektů. Náš tým topenářů je schopen pružně reagovat na termíny instalatérských prací a jejich rozsah podle požadavků zákazníků a investorů.

Vyberte si Vaše nejbližší instalatéry vytápění mramorovými krby …

Díky dobrému pokrytí ČR našimi topenáři Vám profesionálně, kvalitně, rychle a levně provedeme instalaci, opravy nebo rekonstrukci vytápění mramorovými krby bez ohledu na místo Vašeho bydliště / firmy.


Požádejte ještě dnes o cenovou nabídku krbařských prací

Poptávka na mramorové krby

print