Vytápění uhlím je považováno v dnešní době za nežádoucí způsob výroby tepla – produkuje množství zdraví škodlivých zplodin a obtěžuje jimi obyvatele v okolí vytápěného objektu žijící často stovky i metrů daleko. Přesto jsou kamna na uhlí jedněmi z nejužívanějších lokálních topidel – najdou své uplatnění zejména v odlehlých staveních na horách, v rekreačních objektech nebo kdekoli mimo soustředěnou zástavbu.

Kamna na uhlí – tradiční lokální topidlo pro domy na samotách

Kamna na uhlíVlastníme-li dům nebo rekreační objekt vzdálený od okolní zástavby, pak obvykle nemusíme brát ohled na dobré sousedské vztahy a zdravé životní prostředí v obci. Zato se potýkáme s problémem nedostupnosti inženýrských sítí – dovedení plynu nebo i elektřiny z nejbližší civilizace může být pro nás natolik nákladné, že se ve vynaložené investici znehodnotí výhody vytápění ekologickými palivy. V takovém případě nám nezbývá nic jiného, než se spolehnout na tradiční na sítích nezávislá lokální topidla.

V odlehlém objektu můžeme zvolit jako jediné topidlo centrální krb nebo kamna, případně i s výměníkem a s rozvody tepla do dalších místností.

Vytápění dřevem je však spojeno s velmi častým přikládáním, relativně malou výhřevností a potřebou značného suchého prostoru pro skladování a sušení zásob dřeva. Proto může být v takovém případě výhodnější rozhodnout se pro vytápění uhlím a pořídit do domu kamna na uhlí.

Kamna na uhlí vynikají výhřevností a jednoduchou obsluhou

Kamna na uhlí patří mezi lokální topidla s vysokou výhřevností. Při stejné velikosti dokážou vytopit větší prostor než například chalupářská kamna na dřevo. Navíc pro skladování dostatečných zásob uhlí na pokrytí potřeby jedné topné sezóny není potřeba takový prostor jako pro skladování uhlí. Uhlí na rozdíl od dřeva není potřeba sušit a nevadí mu ani vlhké sklepy. Na jedno přiložení dovedou kamna na uhlí topit bez vyhasnutí i několik hodin. Večer stačí přiložit do kamen jednou a ráno v kamnech najdeme ještě žhavé uhlíky, takže není potřeba zatápět znovu ve zcela vyhaslých kamnech.

 Kamna na uhlí lze levně pořídit a snadno provozovat, pozor ale na předpisy

Jednoduchá kamna na uhlKamna na uhlí jsou konstrukčně velmi jednoduchým topidlem, jejich výrobou se zabývá mnoho firem a lze je velmi levně pořídit v obchodě s domácími potřebami nebo s nářadím snad v každém menším městě. Jejich instalace spočívá jen v postavení na nehořlavou pevnou podložku (obvykle plech nebo dlažba) a v připojení komínovou rourou na komín. Neměli bychom zapomenout na zajištění revize komínu a provozní kontroly komínu před napojením kamen.

Provoz kamen na uhlí a jejich obsluha nevyžaduje žádnou zásadní technickou kvalifikaci a zvládne ji i stoletá babička. Proto jsou tato topidla velmi oblíbená zvláště mezi starší generací, pro níž je programování teploty na automatickém termostatu nepochopitelným rébusem. Naproti tomu kamna na uhlí vyžadují velmi časté čištění komínu z důvodu značné produkce sazí, které se usazují v tělese komínu. Proto bychom měli zároveň s uvedením kamen do provozu zkontaktovat nejbližší kominictví a dohodnout pravidelné čištění a kontroly komínů. Současné předpisy nařizují při provozu kamen na uhlí odborné provozní kontroly komínu 3x ročně, přičemž alespoň z jedné kontroly ročně musí být pořízen zápis. Provozní kontroly komínů smí provádět jen certifikovaný kominík.

Výhody kamen na uhlí

 • Nízká pořizovací cena lokálního topidla
 • Snadná instalace – stačí připojit na komín rourou a zatopit
 • Žádné další náklady – nejsou potřeba žádné rozvody tepla
 • Jednoduchá obsluha – jen přikládání do kamen a čištění popelníku
 • Univerzálnost – možnost vytápění více druhy paliv
 • Vysoký topný výkon – uhlí je výhřevnější než dřevo
 • Nezávislost na inženýrských sítích – obejdou se bez plynu, vody i elektřiny
 • Možnost opuštění objektu – v zimě topení nezamrzá

Tradiční kamna na uhlíNevýhody kamen na uhlí

 • Potřeba častého čištění komínu – rychlé zanášení sazemi
 • Povinnost 3x ročně provedení kontroly komínu kominíkem
 • Značné množství exhalací vycházejících z komínu
 • Velké množství popela v popelníku po každém zatopení
 • Potřeba skladovacích prostor pro uskladnění paliva
 • Fyzicky náročné nošení paliva a vysypávání popela
 • Žádná automatizace – topný výkon kamen lze obtížně regulovat
 • Nízká účinnost kamen – značná část tepla uniká do komínu
 • Sálavým teplem lze vytápět jen místnost s kamny a částečně místnosti sousedící
 • Nebezpečí požáru při převrhnutí kamen nebo vypadnutí komínové roury
 • Nebezpečí popálení osob o rozpálený plášť kamen při provozu v domě
 • Nepřítomnost výměníku tepla – teplo z kamen nelze rozvádět dále do domu

 Provádíme dodávky a instalace kamen na uhlí všech druhů

Naši zkušení kamnáři provádějí kvalifikované instalace kamen na uhlí všech typů. Nabízíme komplexní realizaci vytápění kamny na uhlí pro chalupy, chaty, byty, provozy i obytné domy.


 Kontaktujte nás …

POPTÁVKA NA KAMNANA UHLÍ ON-LINE TELEFON

 Potřebuji dohodnout

 • Kamna a kamnářské práce
 • Vytápění kamny na uhlí
 • Dodávku kamen na uhlí
 • Jiné kamnářské práce
 • Jiné topenářské práce

Krbařské a kamnářské práce - telefon zelená linka 800 888 801

 Využijte poptávkový dotazník … obdržíte naši nabídku na kamna na uhlí

Nezávazná poptávka na kamna na uhlí a vytápění kamny na uhlí

Poptávka zdarma na kamna na uhlí


Naši kamnáři realizují vytápění všemi druhy kamen na uhlí kdekoli v ČR

Naši kamnáři provedou kvalitně, rychle a levně instalace kamen na uhlí kdekoli v České republice. Realizujeme instalace kamen na uhlí a celých systémů vytápění kamny na uhlí ve všech typech objektů. Náš tým kamnářů je schopen pružně reagovat na termíny instalatérských prací a jejich rozsah podle požadavků zákazníků a investorů.

Díky dobrému pokrytí ČR našimi topenáři Vám profesionálně, kvalitně, rychle a levně provedeme instalaci, opravy nebo rekonstrukci vytápění všemi druhy kamen na uhlí bez ohledu na místo Vašeho bydliště / firmy.


Požádejte ještě dnes o cenovou nabídku kamnářských prací

Poptávka na kamna na uhlí

print