Pohled do otevřeného ohně a zahánění pocitu zimy jeho teplem provázel člověka od dávných věků. Také v dnešní době moderních technologií a výborných stavebních materiálů potřebujeme trávit volný čas s příjemnými pocity tepla, pohled na hořící oheň pak dokáže nahradit drahého rodinného psychologa. Proto i dnes hledáme cestu, jak do svých domovů dostat teplo a světlo skutečného ohně …

Akumulační krby – spojení výhod krbu a sálavých kamen

Akumulační krby vydávají sálavé teplo mnoho hodin Tradiční otevřené krby dovedou člověka nelépe přiblížit plápolajícímu ohni – žádná překážka nám nebrání vnímat příjemné sálavé teplo pokožkou, sledovat plameny a poslouchat zvuky praskajícího dřeva. Bohužel se tento typ krbu nehodí pro účely vytápění, neboť většina tepla odejde nevyužita komínem spolu s horkými spalinami.

Krbové vložky dovolují využívat krb pro konvekční vytápění

Proto většina dnes instalovaných krbů používá krbové vložky s teplovzdušným výměníkem, které při napojení na teplovzdušné rozvody dokáží rozvádět teplý vzduch po místnosti nebo celém domě. Pro domy vybavené klasickými radiátory a konvektory je pak výhodné provozovat teplovodní krby, tj. krby s teplovodním výměníkem, které umožňují ušetřit značnou část nákladů na vytápění ohřevem teplé vody krbem. Také tyto systémy nakonec dodávají vyrobené teplo do místností konvekčním způsobem, tedy cirkulací teplého vzduchu ohřátého otopnými tělesy.

Sálavé teplo je nám mnohem příjemnější

Bohužel se využitím krbu pro konvekční vytápění ztrácí druhé kouzlo ohně, a to příjemný pocit ze sálavého vyzařování tepelného zdroje. Akumulační krby Sálavé vytápění vnímá člověk mnohem příjemněji, je pro něj přirozené, neboť je vnímá podobně jako sluneční záření za jasného dne. Sálavé teplo nezahřívá vzduch, ale prostupuje pokožkou, čímž vytváří příjemný pocit tepla i když je vzduch ve skutečnosti chladný. Cestou, jak přimět krb vydávat dostatečné množství sálavého tepla, jsou sálavé krby.

Jak dostat z krbu dostatek sálavého tepla …

Problémem sálání je ovšem závislost jeho intenzity na momentálním výkonu tepelného zdroje. Zatímco při konvekčním vytápění cirkulujícím vzduchem pociťujeme teplo i při náhlém vypnutí kotle, u sálavého pocit tepla ustává okamžitě při zhasnutí plamene nebo při jeho zastínění. Proto je potřeba sálavé teplo nějakým způsobem sbírat, uchovávat a pozvolna vydávat, abychom nepociťovali jeho nepříjemné kolísání. Potřebujeme akumulovat teplo krbu.

Toto vše dokáží akumulační krby.

Akumulační krby dokážou topit jako slunce po celý den … a noc

Akumulační krby jsou krby doplněné o akumulační hmotu, která do sebe dokáže vstřebat velké množství tepla odebraného krbovou vložkou plamenům, po dostetčně dlouhou dobu je uchovávat a postupně vydávat do místnosti co největší plochou. Akumulační hmotou může být velké množství vody v zásobníku nebo krbová obestavba z materiálů s akumulační schopností.

Typickým akumulačním krbem je kachlový krb

O tom, jaké množství tepla dokáže krb akumulovat a jakou rychlostí a způsobem je bude předávat do místnosti, rozhoduje množství akumulační hmoty, velikost teplosměnné plochy, kvalita krbové vložky, způsob a kvalita postavení krbu, umístění krbu, tvar a způsob zastavění místnosti nábytkem a další vlivy. Především ale kvalitu a výkon akumulačního krbu ovlivňuje konstrukční návrh krbu. Proto je vždy na prvním místě kvalitní dodavatel s dobrými referencemi.

Svým účelem a konstrukcí jsou akumulační krby předurčeny k častému topení, neboť se u nich předpokládá, že se stanou buďto hlavním topidlem v domácnosti, anebo topidlem sekundárním, jehož úkolem je ušetřit náklady za vytápění primárním topidlem. Proto je kladen důraz na maximální komfort obsluhy akumulačního krbu – obvykle stačí v takovém krbu zatápět 1x až 2x denně.

 Akumulační krby používají řadu materiálů

Mezi nejlepší akumulační materiály patří kachle, šamotové cihly, mramor a kámen. Čím je akumulační hmoty více, tím déle trvá její nahřívání, ale o to déle dokážou vydávat příjemné sálavé teplo.  Podle materiálu akumulační hmoty rozlišujeme sálavé krby na tato nejčastěji stavěná sálavá krbová tělesa :Akumulační krby mohou mít nenápadný design

 • Kachlové krby – konstrukce nejvíce připomíná kachlová kamna – jsou obezděná kachlemi
 • Šamotové krby – obestavba krbu je provedena ze šamotových cihel, někdy kombinovaných s litinou
 • Mramorové krby – obestavbu tvoří mramor, nejčastěji kombinovaný s dalšími materiály
 • Kamenné krby – obestavba je tvořena kamenem, obvykle kombinovaným s levnějšími materiály
 • Cihlové akumulační krby – obestavba je řešená z pálených cihel, plášť krbu pak často tvoří ušlechtilejší materiály
 • Litinové akumulační krby – krbová vložka je z designově tvarované litiny a není obestavěna jiným materiálem
 • Krbová akumulační kamna – jsou speciálním typem litinových sálavých akumulačních krbů s šamotovým vyzděním bez krbové obestavby

 

Akumulační krby se vyrábějí v různých provedeních kombinujících různou měrou sálavé a konvekční vytápění

 • Akumulační krby s výhradně sálavým přenosem tepla – neobsahují teplovzdušný výměník
 • Akumulační krby se sálavým i konvekčním přenosem tepla – krby s teplovzdušným výměníkem
 • Akumulační krby s volitelným přenosem tepla – lze je mechanicky přepínat mezi konvekčním a sálavým režimem
 • Akumulační krby s teplovodním výměníkem – kromě akumulace ohřívají vodu pro otopný systém anebo spotřebu

 Proč zvolit pro vytápění akumulační sálavé krby – hlavní výhody

 • Nevysušují vzduch – vzduchu zůstává přirozená vlhkost a pocit tepla se dostaví i při nižší teplotě vzduchu
 • Přirozené vnímání tepla – člověk vnímá sálavé teplo jako přirozené teplo produkované sluncem nebo ohněm
 • Zamezení cirkulace vzduchu – nevytvářejí konvekční proudění vzduchu – neroznáší se prach, mikroby, roztoči, pachy
 • Rovnoměrně prohřátá místnost – necítíme nepříjemný chlad u nohou a dusno při nadechnutí jako u konvekce
 • Úsporný provoz – akumulací tepla se využije maximum tepla produkovaného krbem, stačí místnost vytápět na nízkou teplotu
 • Zamezení tepelných skoků – vytápění s pomalým náběhem výkonu a pozvolným úbytkem teploty bez znatelných prudkých výkyvů
 • Estetický přínos sálavých krbů – sálavé krby se vyrábějí jako unikátní dominantní interiérové prvky, každý kus je originálem

Nevýhody akumulačních sálavých krbů

 • Neumí topit za roh – sálavé teplo pociťujeme jen v místech s přímou viditelností krbu – za rohem místnosti účinek pomine
 • Vysoké pořizovací náklady – akumulační krby spolykají při stavbě značné množství kvalitního materiálu, což se promítá na jejich ceně
 • Pomalý náběh topného efektu – na rozdíl od konvekčních krbů začínají sálavé krby topit až po delší době od zatopení – zato topí ještě dlouho po vyhasnutí plamene
 • Potřeba prostoru – akumulační krby potřebují pro umístění akumulační hmoty značný prostor zabraný obytné ploše
 • Nákladné rozvody tepla – řešení vytápění více místností jedním akumulačním sálavým krbem je po stavební stránce složitá záležitost

Čím lze v akumulačním krbu topit

Čím topit v akumulačním krbu ? Jen kvalitním dřevemKrby jsou až na několik výjimek určeny k vytápění jen kvalitním dřevem – tj. takovým, které spolehlivě hoří bez velkého množství dýmu a střílení. Nevhodné je vlhké a mokré dřevo, dřevo nezbavené větví a listí, dřevo s vysokou zápanou teplotou nebo s velkým obsahem smůly.

Doporučuje se pro topení v akumulačním krbu používat tzv. krbové dřevo, tedy dřevo nakoupené jako výhradně určené pro krby. V žádném případě nelze v akumulačním krbu topit uhlím, koksem nebo odpadky.

Co obnáší stavba akumulačního sálavého krbu a proč ji raději svěřit odborníkům

Akumulační sálavé krby jsou téměř vždy zastavěny do vlastního objektu a viditelně jsou jeho stavební součástí.  Stavby akumulačních sálavých krbů zahrnují několik kroků, jimž je potřeba věnovat dostatek času a pečlivou přípravu. Vyžadují zkušenosti a v neposlední řadě také kvalifikaci pro provádění certifikovaných činností, proto bychom vždy měli zvážit, zda se do stavby sálavého krbu pustíme svépomocí anebo raději svěříme tuto odbornou práci profesionálně zaměřené firmě :

Stavba sálavého krbu

 1. Výběr vhodného místa pro postavení akumulačního krbu – podmínkou je bezprostřední blízkost komínu s dostatečně dimenzovaným průřezem
 2. Přizpůsobení komínu – nesplňuje-li komín požadavky na odvod spalin z topidla odpovídajícímu maximálnímu výkonu zamýšleného akumulačního krbu, je potřeba zajistit příslušné úpravy komínu , mezi které patří zejména :
  • Vrtání komínů – vrtáním zvětšit průměr komínu na požadovanou hodnotu
  • Vložkování komínů – osazení vnitřku komína ocelovou ohebnou rourou – je nutné u komínů menších průměrů a u komínů ve starších domech bez záruky jejich bezvadného stavu
 3. Revize komínu – nutná pro povolení spuštění akumulačního krbu do provozu – 2. a 3.krok zajistí certifikované kominictví
 4. Výběr vhodného sálavého krbu z nabídky prodejců – případně návrh sálavého krbu unikátního
 5. Zpracování stavebního projektu – nutné pro získání stavebního povolení či ohlášení stavby a jako montážní návod pro stavitele sálavého krbu
 6. Získání stavebního povolení – sálavé krby jsou klasifikovány jako stavba, proto podléhají povinnosti stavebního povolení, u menších staveb postačuje ohlášení stavby
 7. Nákup materiálu – případně objednávka stavby sálavého krbu u firmy dodávající krby na klíč
 8. Stavba sálavého krbu – postavení sálavého krbu v souladu s projektem a jeho napojení na komín
 9. Provozní zkoušky akumulačního krbu – obvykle zajistí firma zajišťující stavbu akumulačního krbu
 10. Kolaudace akumulačního krbu – sálavé krb je možné uvést do provozu až po získání kolaudačního rozhodnutí stavebního úřadu

 Kontaktujte nás …

POPTÁVKA NA KRBY A KAMNA ON-LINE TELEFON

 Potřebuji dohodnout

 • Krby a krbařské práce
 • Kamna a kamnářské práce
 • Vytápění kamny a krbem
 • Jiné topenářské práce

Havárie vytápění a rozvodů tepla - horká linka

Krbařské a kamnářské práce - telefon zelená linka 800 888 801

 Využijte poptávkový dotazník … obdržíte naši nabídku na akumulační krby

Nezávazná poptávka na kamna a krby

Poptávka zdarma na kamna a krby


Proč topení akumulačními krby právě od nás …

Instalatér Ekomplex zajistí kvalitní stavbu akumulačního krbu

 1. Naši topenáři procházejí pečlivým výběrem z hlediska kvality práce, spolehlivosti, odborných zkušeností, zručnosti a rychlosti provádění topenářských prací.
 2. Zajišťujeme práci desítkám vybraných odborníků a pracovních týmů z oborů topení – vytápění objektů v celé České republice.
 3. Pravidelně si prověřujeme spokojenost našich zákazníků s prací a vystupováním našich instalatérů vytápění.
 4. S pracovníky s negativními ohlasy zákazníků urychleně ukončujeme spolupráci a ponecháváme si jen tým odborníků složený z pracovníků s pozitivními referencemi.
 5. Naši instalatéři topení procházejí pravidelně školeními z oblasti bezpečnosti práce, vystupování se zákazníky a dodržování předepsaných pracovních postupů.
 6. Trvalý pokles cen topenářských prací – neustále zefektivňujeme ekonomické procesy i instalace vytápění sálavými krby
 7. Moderní přístup a inovace – zajímáme se o nové technologie, materiály a technologie a zavádíme je do pracovních procesů
 8. Růst kvality a spolehlivosti – aktivně vyhodnocujeme kvalitativní parametry naší práce a trvale zavádíme cesty ke zvýšení kvality

Naši krbaři realizují vytápění akumulačními krby kdekoli v ČR

Naši krbaři provedou kvalitně, rychle a levně stavby akumulačních krbů kdekoli v České republice. Realizujeme stavby akumulační krbů a celých systémů vytápění akumulačními krby ve všech typech objektů. Náš tým topenářů je schopen pružně reagovat na termíny instalatérských prací a jejich rozsah podle požadavků zákazníků a investorů.

Vyberte si Vaše nejbližší instalatéry vytápění akumulačními krby …

Díky dobrému pokrytí ČR našimi topenáři Vám profesionálně, kvalitně, rychle a levně provedeme instalaci, opravy nebo rekonstrukci vytápění akumulačními krby bez ohledu na místo Vašeho bydliště / firmy.


Požádejte ještě dnes o cenovou nabídku krbařských prací

Poptávka na akumulační krby

print