Topení elektrickým proudem patří mezi provozně nejnákladnější způsoby vytápění objektů. Přesto je vytápění elektřinou v mnoha případech nejefektivnějším způsobem, jak zajistit teplo v naší přítomnosti a temperování objektu v době, kdy se dlouhodobě nacházíme mimo budovu. Typickým představitelem topidla pro vytápění elektřinou jsou elektrická kamna.

Elektrická kamna jsou ideálním topidlem v občasně obývaných objektech

Kamna jako zdroj příjemného sálavého tepla vyžadují určité dispozice v objektu, který má být kamny vytápěn. Ne vždy jsou ale podmínky instalace klasických kamen splněny, případně majitel objektu není ochoten investovat do pořízení klasických kamen například z důvodu vyšší pořizovací investice. V mnoha případech je v objektu sice možné instalovat klasická kamna, ovšem objekt je nutné temperovat či vytápět i v době, kdy v něm není nikdo i po několik dní přítomen.

Elektrická kamnaTakovou situaci lze řešit vybudováním systému teplovodního vytápění, které napájí plynový kotel, je-li ovšem v místě plyn k dispozici – teplovodní vytápění však není možné ponechat dlouhodobě bez dozoru, neboť v případě poruchy kotle, přerušení dodávky plynu anebo elektrické energie dojde k odstavení topidla a v zimním období hrozí zamrznutí vody v radiátorech i trubkách s následnými rozsáhlými škodami na objektu. Navíc nemusí být vybudování teplovodního otopného systému efektivní v rekreačních objektech, obývaných jen malou část roku.

Není-li tedy možné nalézt efektivní a provozně spolehlivý způsob temperování a vytápění často opuštěných objektů, a je-li v místě k dispozici elektrická přípojka, pak přichází v úvahu pořízení elektrických lokálních topidel, mezi něž patří i elektrická kamna.

 Elektrická kamna lze vybírat z nepřeberné nabídky modelů

elektrická krbová kamna Elektrická kamna patří mezi elektrické přímotopy, tedy topidla napájená elektrickým proudem a zajišťující lokální vytápění, která přímo přeměňují elektrický proud na teplo a to pak následně přímo předávají do vytápěné místnosti bez jeho rozvodu do dalších otopných těles.

Vyrábějí se v mnoha konstrukcích a provedeních a díky jejich jednoduché výrobě, malým rozměrům, snadné přepravitelnosti, kompaktnosti a nízké hmotnosti je vyrábí a prostřednictvím sítě obchodů prodává mnoho výrobců a prodejců. Lze si tedy vybrat z nepřeberného sortimentu, z množství provedení, výkonu a designů. Všechna elektrická kamna se pak dělí podle nejčastěji uváděných kritérií do několika skupin :

 Rozdělení elektrických kamen podle způsobu vydávání tepla :

 • Elektrická kamna sálavá – předávají teplo do místnosti prostým sáláním bez vyvolání cirkulace ohřátého vzduchu
 • Elektrická kamna konvekční – předávají teplo do místnosti sáláním i konvekcí – vyvoláním cirkulace ohřátého vzduchu
  • Elektrická kamna statická (s přirozenou konvekcí) – cirkulace vzduchu probíhá samovolně – ohřátý vzduch stoupá nahoru a zespodu nasává chladný vzduch
  • Elektrická kamna dynamická (s nucenou konvekcí) – cirkulace vzduchu je vyvolána aktivně pomocí ventilátorů

 Rozdělení elektrických kamen podle konstrukce

 • Elektrická kamna obyčejná – elektrické přímotopy kompaktních rozměrů bez schopnosti akumulace tepla
 • Elektrická krbová kamna – jsou vyrobena ve tvaru krbových kamen, charakterizuje je vizuální a často i zvuková simulace hoření polen ve falešném ohništi
 • Elektrické krby – jejich vzhled co nejvíce napodobuje klasické krby, často jsou zastavovány do nábytku nebo stěn vytápěného objektu
 • Elektrická akumulační kamna – elektrické přímotopy s akumulační schopností – v době levnějšího tarifu elektriké energie nahřívají akumulační hmotu, která pak vydává teplo v době drahého tarifu
 • Elektrická saunová kamna – elektrické přímotopy zvláštní konstrukce určené pro vytápění saun – obsahují obvykle koš na lávové kameny v provozu polévané vodou

Elektrická akumulační kamna statickáElektrická akumulační kamna dynamická

Kdy je výhodné zvolit pro vytápění elektrická kamna

 • Vytápěný objekt je užíván jen občasně
 • Objekt je potřeba temperovat v době nepřítomnosti obyvatel
 • Před příjezdem do objektu je potřeba objekt vytopit – dálkové nebo časové ovládáni topení
 • V objektu nejsou skladovací prostory pro zásoby paliva
 • Objekt není připojitelný na veřejné plynovody
 • V objektu je nežádoucí nebo neefektivní budovat teplovodní systém vytápění
 • Objekt nemá k dispozici komín pro připojení klasických kamen nebo kotle na fosilní paliva

Výhody elektrických kamen

 • Nízká pořizovací cena topidla
 • Jednoduchá instalace topidla
 • Lze je provozovat kdekoli je k dispozici dostatečně dimenzovaná elektrická zásuvka
 • Okamžitý náběh topného efektu
 • Možnost sálavého i konvekčního vytápění
 • Výběr z mnoha modelů od řady výrobců
 • Design lze snadno sladit s jinými designovými prvky
 • Výkon topidla lze komfortně automaticky regulovat
 • Topidlo lze ovládat i na dálku nebo časovou automatikou
 • Topidlo nepotřebuje komín

Nevýhody elektrických kamen

 • Vyžadují vysoce dimenzovanou přípojku a jistič pro přívod elekrického proudu
 • Topení elektrickou energií je nejdražším způsobem vytápění objektů
 • Jedna elektrická kamna mohou vytápět jen jednu místnost a částečně místnosti sousední

 Na co dát pozor před připojením elektrických kamen

Elektrická kamna mají vysoké nároky na odběr elektrického proudu. To s sebou nese rizika zvláště ve starších a málo obývaných objektech, kde se při výstavbě nepočítalo s připojením elektrických spotřebičů s tak velkým odběrem.

Stará elektroinstalace může způsobit ve spojení s elektrickými kamny požárZnačné toky elektrického proudu způsobují ve starších vedeních s malým průřezem a zoxidovanými kontakty zahřívání vodičů, jiskření kontaktů v zásuvkách, rozvodných krabičkách, svorkovnicích a v rozvodných skříních. Zvláště staré elektrické rozvody v hliníku jsou nebezpečím pro uživatele elektrických elektrických kamen, neboť hliník při průtoku velkého proudu začíná téct a dochází k dalšímu povolování kontaktů ve svorkovnicích. Nejhorším následkem pak může být požár v objektu.

Nebezpečí se zvyšuje i tím, že elektrická kamna jsou často využívána ve starých rekreačních objektech v kombinaci s moderními programovatelnými spínači, kdy provozovatel objektu nechává objekt temperovat nebo vytopit i v nepřítomnosti osob. Dojde-li pak ke vzplanutí elektroinstalace, obvykle končí i malá závada velkým požárem a celkovou devastací objektu s možným ohrožením dalších okolních staveb a osob.

Nezapomeňte na revize elektroinstalací

Před zapojením elektrických kamen nezapomeňte na revize elektroinstalací

Proto před připojením elektrických kamen vždy zajistíme provedení odborné prohlídky a revize elektroinstalací.  Jestliže se jedná o objekt využívaný komerčně, pak se na kamna vztahuje ještě povinnost provozovatele zajistit revize elektrických spotřebičů. Na vyžádání zajišťujeme revize elektro na celém území ČR.

V případě, že stávající elektroinstalace nevyhovuje pro připojení elektrických kamen, je nutné buďto zajistit rekonstrukci elektrorozvodů a navýšení proudové kapacity celé elektroinstalace, anebo je lepší se raději vzdát myšlenky na vytápění elektrickými topidly.


Dodáváme a montujeme elektrická kamna řady výrobců

Naši instalatéři provádějí montáže elektrických kamen (elektrokamen) všech předních výrobců komponentů vytápění. S výběrem elektrických kamen Vám rádi poradíme, doporučíme výrobce i prodejce, případně Vám dodáme elektrická kamna z našich skladů. Montujeme i elektrická kamna zakoupená zákazníky u jiných prodejců. Nabízíme prodej, dodávky a montáže elektrických kamen zejména těchto značek :

Výrobci elektrických kamen


 Kontaktujte nás …

POPTÁVKA NA ELEKTRICKÁ KAMNA ON-LINE TELEFON

 Potřebuji dohodnout

 • Dodání elektrických kamen
 • Jiné kamnářské práce

Krbařské a kamnářské práce - telefon zelená linka 800 888 801

 Využijte poptávkový dotazník … obdržíte naši nabídku na elektrická kamna

Nezávazná poptávka na elektrická kamna

Poptávka zdarma na elektrická kamna


Naši kamnáři realizují dodávky elektrických kamen kdekoli v ČR

Naši kamnáři provedou kvalitně, rychle a levně dodávky elektrických kamen kdekoli v České republice.

Vyberte si Vaše nejbližší dodavatele elektrických kamen …

Díky dobrému pokrytí ČR našimi kamnáři Vám profesionálně, kvalitně, rychle a levně provedeme instalaci elektrických kamen bez ohledu na místo Vašeho bydliště / firmy.


Požádejte ještě dnes o cenovou nabídku kamnářských prací

Poptávka na elektrická kamna

print