Tradiční kachlová kamna bývala funkční ozdobou interiéru každé významnější usedlosti. Jejich estetická úroveň, akumulační schopnost a topení příjemným sálavým teplem nejsou nahraditelné žádným ze současných topidel. V dnešní době zažívají kachlová kamna renesanci a zájem investorů o vybavení domácností kachlových kamen stále roste. 

Kachlová kamna – funkčnost a krása kamen dovedená k dokonalosti

Kachlová kamna jsou královnami mezi kamny Moderní bydlení se přes všechny dříve nedostupné skvělé materiály a technologie vyznačuje návratem k historickým prvkům, které se staletími vývoje natolik osvědčily, že je současné technologie nedokážou nahradit. Mezi takové interiérové záležitosti patří i kachlová kamna . Jedná se o zděná kamna, jejichž jádro včetně systému teplosměnných komor je obvykle vyzděno z šamotových nebo žáruvzdorných cihel, zatímco plášť je tvořen speciálními kamnářskými kachlemi s okrasnou glazurou. Kachle mohou být buďto prosté bez zdobení, obvykle je ale využita možnost opláštění kachlových kamen kachlemi s reliéfy a originálními vzory, které vyzvednou krásu a originalitu každých ednotlivých kachlových kamen.

 Kachlová kamna  jsou sálavými topidly. Z důvodu výborné schopnosti vstřebávání tepla do své hmoty a jejich postupného vyzařování je řadíme mezi akumulační kamna, podobně jako například šamotová kamna nebo litinová kamna.

 

Kamna s kachlovou obestavbou – skvělý design a výkonné sálavé topidlo

Kachlová kamna vynikají svojí krásou a topným výkonem

Kachlová kamna se vyznačují mohutnou obestavbou opláštěnou glazurovanými kamnářskými kachlemi. Tato plní nejen funkci designově-estetickou, ale je příčinou hlavní výhody kachlových kamen – schopnosti akumulovat teplo odebrané nejen z plamene, ale i ze spalin odváděných dlouhou teplosměnnou komorou tělesem krbové obestavby. Díky tomu se do komína dostávají spaliny o nízké teplotě, neboť většinu tepla již předaly do hmoty krbové obestavby.

Znamená to vysokou účinnost kachlových kamen, které dokážou z hoření využít podstatně více tepla než obyčejná volně stojící kamna. Teplo akumulované hmotou kachlové obestavby je pak vyzařováno do místnosti intenzívním sáláním.

Díky velké ploše vnějšího pláště kachlových kamen probíhá sálání tepla ze značné plochy, což je člověkem ve vytápěné místnosti vnímáno velmi příjemně – působí na něj mnohem přirozeněji než sálání tepla z jednoho bodu, typické pro běžná sálavá kamna. Zavřeme-li oči, můžeme si představit, že stojíme na louce ozářené sluncem. To vše může být umocněno zabudovanou konstrukcí krbové vložky, která ním na rozdíl od tradičních kachlových kamen umožní navíc dívání do plápolajících plamenů.

 

Kachlová kamna umožňují také vytápění více místností sálavým teplem

Historickým vývojem byla kachlová kamna dovedena k dokonalosti po stránce řešení distribuce sálavého tepla do dalších místností a pater domu. Vytápění více místností kachlovými kamny - systém hypokaustOproti teplovzdušným nebo teplovodním rozvodům je však přenos sálavého tepla do jiných místností a pater mnohem složitější záležitostí. Sálavé teplo kachlových kamen nelze přenášet nějakým teplonosným médiem, jako je vzduch nebo voda.

Do dalších místností, které hodláme vytápět sálavým teplem, je potřeba protáhnout konstrukci samotných kachlových kamen, což je po stavební stránce obvykle dosti složitá záležitost. Proto je nejlepší, když je s konstrukcí a zabudováním kachlových kamen počítáno již ve stavebním projektu novostavby anebo celkové rekonstrukce staršího domu.

Stavění kachlových kamen vytápějících více místností či pater v již zařízených interiérech je sice stavebně proveditelné, vždy si však vyžádá poměrně rozsáhlé stavební úpravy, které mohou chod domácnosti během provádění přestavby významně narušit anebo i znemožnit – vždy však znamenají vyšší investici.

Nejčastěji se používá pro vytápění kachlovými kamny ve více místnostech tzv. systém hypokaust, což jsou kachlová kamna, jejichž spalinové cesty jsou vedeny soustavou kachlemi obestavěných komor do dalších místností. Zde přijímá akumulační hmota teplo z horkých spalin a následně je sáláním vydává do vytápěných místností. 

 

Proč zvolit vytápění kachlovými kamny a kdy se mu vyhnout

Sálavé vytápění domu kachlovými kamny má spoustu výhod, ale také zde existuje několik překážek, které mohou hrát roli v rozhodování zákazníka o pořízení kachlových kamen. Přibližme si ty nejdůležitější.

Výhody vytápění kachlovými kamny

 • Sálavé teplo vnímá člověk příjemněji a přirozeněji než teplo konvekční
 • Vysoký komfort vytápění – u kachlových kamen bez roštu stačí přikládat 2x denně
 • Kachlová kamna jsou krásná – jsou obvykle ústřední dominantou domu, určující charakter celého interiéru
 • Zdravotní výhody – nezpůsobují víření prachu, rovnoměrně prohřátá místnost, nevysušují vzduch
 • Úsporné vytápění – dřevo v kachlových kamnech hoří pomalu, pocit tepla nastává i když je vzduch chladný
 • Hladká teplotní křivka – nehrozí teplotní skoky – kachlová kamna se pomalu zahřívají a velmi pomalu chladnou

Nevýhody kachlových kamen

 • Vysoké pořizovací náklady – zvláště při budování rozvodů tepla do dalších místností
 • Velký objem stavebních prací – především při budování rozvodů tepla v domě
 • Sálavé teplo netopí za roh – v místech bez přímé viditelnosti kamen se ztrácí pocit tepla
 • Potřeba prostoru – kachlová kamna obvykle zabírají velkou podlahovou plochu
 • Značná hmotnost – kachlová kamna váží stovky kilogramů, je potřeba dimenzovat nosnost podlahy

 

 

Čím lze v kachlových kamnech topit

Čím topit v kachlových kamnech ? Jen kvalitním dřevemKamna jsou až na několik výjimek určena k vytápění jen kvalitním dřevem – tj. takovým, které spolehlivě hoří bez velkého množství dýmu a střílení. Nevhodné je vlhké a mokré dřevo, dřevo nezbavené větví a listí, dřevo s vysokou zápanou teplotou nebo s velkým obsahem smůly. Doporučuje se pro topení v kachlových kamnech používat tzv. krbové dřevo, tedy dřevo nakoupené jako výhradně určené pro kamna a krby. V žádném případě nelze v kachlových kamnech topit uhlím, koksem nebo odpadky.

 

Co obnáší stavba kachlových kamen a proč ji raději svěřit odborníkům

Kachlová kamna jsou téměř vždy zastavěna do vlastního objektu a viditelně jsou jeho stavební součástí.  Stavby kachlových kamen zahrnují několik kroků, jimž je potřeba věnovat dostatek času a pečlivou přípravu. Vyžadují zkušenosti a v neposlední řadě také kvalifikaci pro provádění certifikovaných činností, proto bychom vždy měli zvážit, zda se do stavby kachlových kamen pustíme svépomocí anebo raději svěříme tuto odbornou práci profesionálně zaměřené firmě :

Stavba kachlových kamen

 1. Výběr vhodného místa pro postavení kachlových kamen – podmínkou je bezprostřední blízkost komínu s dostatečně dimenzovaným průřezem
 2. Přizpůsobení komínu – nesplňuje-li komín požadavky na odvod spalin z topidla odpovídajícímu maximálnímu výkonu zamýšleného kachlových kamen, je potřeba zajistit příslušné úpravy komínu , mezi které patří zejména :
  • Vrtání komínů – vrtáním zvětšit průměr komínu na požadovanou hodnotu
  • Vložkování komínů – osazení vnitřku komína ocelovou ohebnou rourou – je nutné u komínů menších průměrů a u komínů ve starších domech bez záruky jejich bezvadného stavu
 3. Revize komínu – nutná pro povolení spuštění kachlových kamen do provozu – 2. a 3.krok zajistí certifikované kominictví
 4. Výběr vhodného model kachlových kamen z nabídky prodejců – případně návrh kachlových kamen unikátních
 5. Zpracování stavebního projektu – nutné pro získání stavebního povolení či ohlášení stavby a jako montážní návod pro stavitele kachlových kamen
 6. Získání stavebního povolení – kachlová kamna jsou klasifikována jako stavba, proto podléhají povinnosti stavebního povolení, u menších kamen postačuje ohlášení stavby
 7. Nákup materiálu – případně objednávka stavby kachlových kamen u firmy dodávající kamna na klíč
 8. Stavba kachlových kamen – postavení kachlových kamen v souladu s projektem a jeho napojení na komín
 9. Provozní zkoušky kachlových kamen – obvykle zajistí firma zajišťující stavbu kachlových kamen
 10. Kolaudace kachlových kamen – kachlová kamna je možné uvést do provozu až po získání kolaudačního rozhodnutí stavebního úřadu 

 

 Kontaktujte nás … 

 

POPTÁVKA NA KACHLOVÁ KAMNA ON-LINE TELEFON

 Potřebuji dohodnout

 • Kachlová kamna
 • Kamnářské práce
 • Vytápění kachlovými kamny
 • Jiné kamnářské práce

Kamnářské práce - telefon zelená linka 800 888 801

  

 

 

 Využijte poptávkový dotazník … obdržíte naši nabídku na kachlová kamna

 Nezávazná poptávka na kachlová kamna 

 Poptávka zdarma na kachlová kamna

 

 


 

Proč topení kachlovými kamny právě od nás …

Instalatér Ekomplex

 1. Naši kamnáři procházejí pečlivým výběrem z hlediska kvality práce, spolehlivosti, odborných zkušeností, zručnosti a rychlosti provádění kamnářských prací.
 2. Zajišťujeme práci desítkám vybraných odborníků a pracovních týmů z oborů topení – vytápění objektů v celé České republice.
 3. Pravidelně si prověřujeme spokojenost našich zákazníků s prací a vystupováním našich instalatérů vytápění.
 4. S pracovníky s negativními ohlasy zákazníků urychleně ukončujeme spolupráci a ponecháváme si jen tým odborníků složený z pracovníků s pozitivními referencemi.
 5. Naši instalatéři topení procházejí pravidelně školeními z oblasti bezpečnosti práce, vystupování se zákazníky a dodržování předepsaných pracovních postupů.
 6. Trvalý pokles cen kamnářských prací – neustále zefektivňujeme ekonomické procesy i instalace vytápění kachlovými kamny
 7. Moderní přístup a inovace – zajímáme se o nové technologie, materiály a technologie a zavádíme je do pracovních procesů
 8. Růst kvality a spolehlivosti – aktivně vyhodnocujeme kvalitativní parametry naší práce a trvale zavádíme cesty ke zvýšení kvality

 

Naši kamnáři realizují vytápění kachlovými kamny kdekoli v ČR

Naši kamnáři provedou kvalitně, rychle a levně stavby kachlových kamen kdekoli v České republice. Realizujeme stavby kachlových kamen a celých systémů vytápění kachlovými kamny ve všech typech objektů. Náš tým kamnářů je schopen pružně reagovat na termíny instalatérských prací a jejich rozsah podle požadavků zákazníků a investorů.  

Vyberte si Vaše nejbližší instalatéry vytápění kachlovými kamny … 

 

Díky dobrému pokrytí ČR našimi topenáři Vám profesionálně, kvalitně, rychle a levně provedeme instalaci, opravy nebo rekonstrukci vytápění všemi druhy kachlových kamen bez ohledu na místo Vašeho bydliště / firmy. 


Požádejte ještě dnes o cenovou nabídku kamnářských prací

 

Poptávka na kachlová kamna

 

 


 

Kachlová kamna dodáváme a instalujeme ve všech krajích České republiky  

Kachlová kamna Praha  Komplexní realizace kachlových kamen ve Středočeském kraji
Kachlová kamna Ústí nad Labem  Komplexní realizace kachlových kamen v Ústeckém kraji
Kachlová kamna Liberec  Komplexní realizace kachlových kamen v Libereckém kraji
Kachlová kamna Hradec Králové  Komplexní realizace kachlových kamen v Královéhradeckém kraji
Kachlová kamna Pardubice  Komplexní realizace kachlových kamen v Pardubickém kraji
Kachlová kamna Karlovy Vary  Komplexní realizace kachlových kamen v Karlovarském kraji
Kachlová kamna Plzeň  Komplexní realizace kachlových kamen v Plzeňském kraji
Kachlová kamna České Budějovice  Komplexní realizace kachlových kamen v Jihočeském kraji
Kachlová kamna Jihlava  Komplexní realizace kachlových kamen v Kraji Vysočina
Kachlová kamna Ostrava  Komplexní realizace kachlových kamen v Moravskoslezském kraji
Kachlová kamna Olomouc  Komplexní realizace kachlových kamen v Olomouckém kraji
Kachlová kamna Brno  Komplexní realizace kachlových kamen v Jihomoravském kraji
Kachlová kamna Zlín  Komplexní realizace kachlových kamen ve Zlínském kraji

 


Doporučujeme :  

Stavba krbu na klíč od TOPKRBY.cz

print