Sálavé teplo vnímá člověk jako nejpřirozenější a nejpříjemnější. Vždyť odpradávna bylo sálavé teplo slunce nebo ohně jediným teplem, které mohl v chladných dnech a nocích přijímat. Organismus člověka je na přijímání sálavého tepla přírodou uzpůsoben. Proto i doma vnímá sálavé zdroje tepla jako příjemné a přirozené. Jedním z tradičních zdrojů sálavého tepla jsou sálavá kamna.

Sálavá kamna – přirozené vnímání tepla a světla

Sálavá kamna - kamna se sálavým přenosem tepla Velká část sortimentu kamnářských firem se dnes zaměřuje na kamna s výměníkem , tedy teplovzdušná kamna nebo teplovodní kamna, jejichž cílem je vyrobit dostatek tepla distribuovaného do místností konvekčním prouděním teplého vzduchu. Jedná se o systémy vytápění, na které jsme si v posledních desetiletích přivykli a mají řadu výhod, pro které jsou upřednostňovány.

Často se ale pomíjí negativní důsledky, které s sebou konvekční vytápění přináší, jako je vysoušení vzduchu, zvýšená prašnost, cirkulace mikrobů a pylových částic, nepřirozený rozdíl teplot u země a ve výši hlavy. Honba výrobců kamen za konvekčním vytápěním zcela odsunula do pozadí přirozenou vlastnost kamen, kterou je vyzařování sálavého tepla.

Plamen hořícího dřeva, pelet či briket v kamnech s výměníkem produkuje vydatné množství sálavého tepla, které se však z velké většiny ztrácí v obestavbě kamen, zajišťující přenos maximálního množství tepla do tepelního výměníku a jeho distribuci po objektu. Proto sice cítíme sálavé teplo vycházející z kamen, avšak jen v jeho bezprostřední blízkosti a v množství nedostatečném pro pocit tepelné pohody v jinak studené místnosti. Naštěstí se řada výrobců kamen zaměřuje na tradiční tzv. sálavá kamna, u nichž je sálavá složka tepla podpořena materiálem i konstrukcí kamen.

Pro sálavé vytápění jsou nejlepší akumulační kamna

Sálavá kamna mohou mít mnoho podob

 Vytápění místností sáláním jde ruku v ruce s akumulací tepla vyrobeného kamny do hmoty schopné pojmout značné množství tepla a následně je pak po dlouhou dobu vydávat.

 Proto nejlepších výsledků z hlediska sálavého topení dosahují akumulační kamna, což jsou kamna doplněná o akumulační hmotu.

Mezi nejlepší akumulační materiály vhodné pro stavbu sálavých kamen patří kachle, šamotové cihly a litina. Čím je akumulační hmoty více, tím déle trvá její nahřívání, ale o to déle dokážou vydávat příjemné sálavé teplo.  Podle materiálu akumulační hmoty rozlišujeme sálavá kamna na tato nejčastěji realizovaná kamna :

 • Kachlová kamna – tradiční konstrukce kamen postavená z šamotových cihel a kamnářských kachlí
 • Šamotová kamna – stavba kamen je provedena ze šamotových cihel, někdy kombinovaných s litinou
 • Litinová kamna – kamna jsou vyrobena z designově tvarované litiny a obvykle nejsou obestavěna jiným materiálem
 • Krbová kamna – jsou speciálním typem litinových sálavých kamen (často jsou i obložená kachlemi) s proskleným ohništěm, umožňující jejich rychlou instalaci bez stavebních prací

Otevřená kamna – kamna s otevřeným ohništěm bývala kdysi součástí hradů, zámků i měšťanských domů a patří mezi typicky sálavá kamna, vydávají však velmi málo využitelného sálavého tepla a pro svoji neefektivnost se již téměř nikde nestavějí

Sálavá kamna lze doplnit o funkci konvekčního vytápění

Sálavá kamna se vyrábějí v různých provedeních kombinujících různou měrou sálavé a konvekční vytápění Sálavá kamna se mohou obejít i bez krbové obestavby

 • Kamna s výhradně sálavým přenosem tepla – neobsahují teplovzdušný výměník
 • Kamna se sálavým i konvekčním přenosem tepla – většina kamen s teplovzdušným výměníkem
 • Kamna s volitelným přenosem tepla – lze je mechanicky přepínat mezi konvekčním a sálavým režimem

 Proč zvolit pro vytápění sálavá kamna – hlavní výhody

 • Nevysušují vzduch – vzduchu zůstává přirozená vlhkost a pocit tepla se dostaví i při nižší teplotě vzduchu
 • Přirozené vnímání tepla – člověk vnímá sálavé teplo jako přirozené teplo produkované sluncem nebo ohněm
 • Zamezení cirkulace vzduchu – nevytvářejí konvekční proudění vzduchu – neroznáší se prach, mikroby, roztoči, pachy
 • Rovnoměrně prohřátá místnost – necítíme nepříjemný chlad u nohou a dusno při nadechnutí jako u konvekce
 • Úsporný provoz – akumulací tepla se využije maximum tepla produkovaného kamny, stačí místnost vytápět na nízkou teplotu
 • Zamezení tepelných skoků – vytápění s pomalým náběhem výkonu a pozvolným úbytkem teploty bez znatelných prudkých výkyvů
 • Estetický přínos sálavých kamen – sálavá kamna se vyrábějí jako unikátní dominantní interiérové prvky, každý kus je originálem

Nevýhody sálavých kamen

 • Neumí topit za roh – sálavé teplo pociťujeme jen v místech s přímou viditelností kamen – za rohem místnosti účinek pomine
 • Vysoké pořizovací náklady – sálavá kamna spolykají při stavbě značné množství kvalitního materiálu, což se promítá na jejich ceně
 • Pomalý náběh topného efektu – na rozdíl od konvekčních kamen začínají sálavá kamna topit až po delší době od zatopení – zato topí ještě dlouho po vyhasnutí plamene
 • Potřeba prostoru – sálavá kamna potřebují pro umístění akumulační hmoty značný prostor zabraný obytné ploše
 • Nákladné rozvody tepla – řešení vytápění více místností jedněmi sálavými kamny je po stavební stránce složitá záležitost

Čím lze v sálavých kamnech topit

Čím topit v sálavých kamnech ? Jen kvalitním dřevemKamna jsou až na několik výjimek určena k vytápění jen kvalitním dřevem – tj. takovým, které spolehlivě hoří bez velkého množství dýmu a střílení. Nevhodné je vlhké a mokré dřevo, dřevo nezbavené větví a listí, dřevo s vysokou zápanou teplotou nebo s velkým obsahem smůly. Doporučuje se pro topení v sálavých kamnech používat tzv. krbové dřevo, tedy dřevo nakoupené jako výhradně určené pro krby a kamna. Pouze v kamnech jednoduchých konstrukcí, jako jsou chalupářská kamna, lze topit briketami, uhlím, nekvalitní dřevní hmotou, ale nikdy ne odpadky.

Co obnáší stavba sálavých kamen a proč ji raději svěřit odborníkům

Nepočítáme-li chalupářská kamna anebo krbová kamna, jsou zděná sálavá kamna jsou téměř vždy zastavěna do vlastního objektu a viditelně jsou jeho stavební součástí.  Stavby sálavých kamen zahrnují několik kroků, jimž je potřeba věnovat dostatek času a pečlivou přípravu. Vyžadují zkušenosti a v neposlední řadě také kvalifikaci pro provádění certifikovaných činností, proto bychom vždy měli zvážit, zda se do stavby sálavých kamen pustíme svépomocí anebo raději svěříme tuto odbornou práci profesionálně zaměřené firmě :

Stavba sálavých kamen

 1. Výběr vhodného místa pro postavení sálavých kamen – podmínkou je bezprostřední blízkost komínu s dostatečně dimenzovaným průřezem
 2. Přizpůsobení komínu – nesplňuje-li komín požadavky na odvod spalin z topidla odpovídajícímu maximálnímu výkonu zamýšleného sálavých kamen, je potřeba zajistit příslušné úpravy komínu , mezi které patří zejména :
  • Vrtání komínů – vrtáním zvětšit průměr komínu na požadovanou hodnotu
  • Vložkování komínů – osazení vnitřku komína ocelovou ohebnou rourou – je nutné u komínů menších průměrů a u komínů ve starších domech bez záruky jejich bezvadného stavu
 3. Revize komínu – nutná pro povolení spuštění sálavých kamen do provozu – 2. a 3.krok zajistí certifikované kominictví
 4. Výběr vhodného sálavých kamen z nabídky prodejců – případně návrh sálavých kamen unikátního
 5. Zpracování stavebního projektu – nutné pro získání stavebního povolení či ohlášení stavby a jako montážní návod pro stavitele sálavých kamen
 6. Získání stavebního povolení – sálavá kamna jsou klasifikovány jako stavba, proto podléhají povinnosti stavebního povolení, u menších staveb postačuje ohlášení stavby
 7. Nákup materiálu – případně objednávka stavby sálavých kamen u firmy dodávající kamna na klíč
 8. Stavba sálavých kamen – postavení sálavých kamen v souladu s projektem a jeho napojení na komín
 9. Provozní zkoušky sálavých kamen – obvykle zajistí firma zajišťující stavbu sálavých kamen
 10. Kolaudace sálavých kamen – sálavá kamna je možné uvést do provozu až po získání kolaudačního rozhodnutí stavebního úřadu

 Kontaktujte nás …

POPTÁVKA NA KAMNA ON-LINE TELEFON

 Potřebuji dohodnout

 • Sálavá kamna
 • Kamnářské práce
 • Vytápění sálavými kamny
 • Jiné topenářské práce

Havárie vytápění a rozvodů tepla - horká linka

Krbařské a kamnářské práce - telefon zelená linka 800 888 801

 Využijte poptávkový dotazník … obdržíte naši nabídku na sálavá kamna

Nezávazná poptávka na kamna

Poptávka zdarma na kamna


Proč topení sálavými kamny právě od nás …

Instalatér Ekomplex

 1. Naši topenáři procházejí pečlivým výběrem z hlediska kvality práce, spolehlivosti, odborných zkušeností, zručnosti a rychlosti provádění topenářských prací.
 2. Zajišťujeme práci desítkám vybraných odborníků a pracovních týmů z oborů topení – vytápění objektů v celé České republice.
 3. Pravidelně si prověřujeme spokojenost našich zákazníků s prací a vystupováním našich instalatérů vytápění.
 4. S pracovníky s negativními ohlasy zákazníků urychleně ukončujeme spolupráci a ponecháváme si jen tým odborníků složený z pracovníků s pozitivními referencemi.
 5. Naši instalatéři topení procházejí pravidelně školeními z oblasti bezpečnosti práce, vystupování se zákazníky a dodržování předepsaných pracovních postupů.
 6. Trvalý pokles cen topenářských prací – neustále zefektivňujeme ekonomické procesy i instalace vytápění sálavými kamny
 7. Moderní přístup a inovace – zajímáme se o nové technologie, materiály a technologie a zavádíme je do pracovních procesů
 8. Růst kvality a spolehlivosti – aktivně vyhodnocujeme kvalitativní parametry naší práce a trvale zavádíme cesty ke zvýšení kvality

Naši kamnáři realizují vytápění sálavými kamny kdekoli v ČR

Naši kamnáři provedou kvalitně, rychle a levně stavby sálavých kamen kdekoli v České republice. Realizujeme stavby sálavých kamen a celých systémů vytápění sálavými kamny ve všech typech objektů. Náš tým kamnářů je schopen pružně reagovat na termíny instalatérských prací a jejich rozsah podle požadavků zákazníků a investorů.

Vyberte si Vaše nejbližší instalatéry vytápění sálavými kamny …

Díky dobrému pokrytí Česka našimi topenáři Vám profesionálně, kvalitně, rychle a levně provedeme instalaci, opravy nebo rekonstrukci vytápění sálavými kamny bez ohledu na místo Vašeho bydliště / firmy.


Požádejte ještě dnes o cenovou nabídku kamnářských prací

Poptávka na sálavá kamna

print