Otevřené krby zajišťují sice přímý kontakt s plamenem ohně, avšak jejich tepelný účinek využitelný k vytápění domova není nijak oslnivý – většina tepla z hoření polen unikne ve formě spalin komínem. Proto vznikly krbové vložky. Krby s krbovou vložkou neztratily nic na své kráse, navíc přibyla možnost účinného teplovzdušného nebo teplovodního vytápění domů krbem.

Krby s krbovou vložkou – krása ohně a teplo v celém domě

Krby s krbovou vložkou dovedou účinně vytápět bytOheň byl odpradávna symbolem domova. Dodával domovu teplo a světlo, sloužil k přípravě jídel, k ohřevu vody určené k mytí, k vypalování keramických nádob a k dalším účelům. Především však stmeloval rodinu tím, že se u něj příbuzní a přátelé pravidelně scházeli, vyprávěli si své zážitky a spřádali plány na další dny. Také dnes, v moderní době, neztratil oheň nic ze svého původního významu. Mnoho historických i moderních domů preferuje místnost, v níž hoří oheň, jako centrum domácnosti, kde se přirozeně schází den co den celá rodina a kde roztávají všechny starosti uplynulého dne. Proto je i dnes, stejně jako před stovkami let, přirozenou součástí moderního domu krb.

Tradiční otevřené krby plní sice bez kompromisů estetickou funkci a zajišťují přímý kontakt lidí s ohněm, avšak nehodí se příliš k vytápění domu. Jejich konstrukce nezachytává teplo produkované hořením a až na malou část sálavé složky tepla, vyzařovanou samotným plamenem, většina tepla uniká ve formě horkých spalin komínem.

Proto vznikly krbové vložky – litinové nebo ocelové prosklené konstrukce, uzavírající topeniště krbu. Díky nim lze podstatnou část tepla z hoření účinně zachytit a předat pomocí sálání, teplovzdušného nebo teplovodního otopného systému do okolních místností.

Krby s krbovou vložkou jsou účinným topidlem

Krby s krbovou vložkou - součást moderního bydleníKrby s krbovou vložkou jsou základním a nejširším sortimentem krbařských firem. Důvodem je jejich praktičnost, bezpečnost a především využitelnost nejen k potěšení z vizuálního kontaktu s ohněm, ale také pro vytápění jedné nebo více místností.

Podle četnosti užívání krbu a v závislosti na stupni začlenění krbu jako topidla do otopného systému dobu dovedou krby s krbovou vložkou v topné sezóně ušetřit významnou část nákladů.

Cenu vytápění krby s krbovou vložkou lze dále snížit vhodným nákupem palivového dřeva – vyplatí se zeptat se na možnosti zásobování krbovým dřevem na blízké pile anebo u lesního závodu.

Jak vypadá krb s krbovou vložkou

Krbová vložkaZáklad krbu s krbovou vložkou tvoří samotná krbová vložka. Je to ocelová anebo litinová konstrukce s prosklenými žáruvzdornými dvířky a často i boky, jejíž součástí je anebo také nemusí být výměník tepla. Ten slouží k předávání tepla zachyceného krbovou vložkou teplovzdušnému nebo teplovodnímu otopnému systému. Podle toho pak rozeznáváme tyto krby s výměníkem tepla :

Krbová vložka je obestavěna tzv. krbovou obestavbou, což je šamotová, kachlová, sádrokartonová, betonová anebo kamenná konstrukce, určující tvar a vnější rozměry celého krbu. Velmi často obsahuje krbová obestavba díly z více materiálů – například podezdívka z pálených cihel, boky krbu z šamotových cihel, plášť z kachlí a kryt teplovzdušného výměníku tvoří sádrokarton. Podle hlavního materiálu této krbové obestavby rozeznáváme tato nejčastější provedení krbů s krbovou vložkou :

Krb s krbovou vložkou - schéma

Krby s krbovou vložkou mají řadu výhod

 • Vysoká účinnost – zachytávají až 80% tepla produkovaného hořením dřeva a předávají je do otopného systému
 • Zvýšený účinek sálání – krbová vložka zvyšuje účinnost sálavé složky krbem vydávaného tepla na několikanásobek
 • Bezpečnost – uzavřené topeniště nehrozí vystřelováním jisker a hořících kusů dřeva do místnosti
 • Úspora obytného prostoru – díky uzavřenému topeništi není potřeba velký nevyužitelný ochranný prostor kolem krbu
 • Pomalé hoření – lze regulovat množství nasávaného vzduchu a tak i rychlost hoření polen
 • Snadná regulace výkonu – tepelný výkon krbu lze nastavit podle aktuální potřeby
 • Úspora nákladů na vytápění – krby s krbovou vložkou dovedou uspořit až 80% nákladů na topení
 • Zamezení vnikání spalin – všechny spaliny hoření odcházejí komínem mimo vyhřívaný objekt

Nevýhody krbů s krbovou vložkou

 • Není přímý kontakt s ohněm – mezi člověkem a plamenem je překážka – sklo krbové vložky
 • Útlum zvukových efektů hoření – zvuky praskání hořícího dřeva jsou utlumeny krbovou vložkou
 • Manipulace s dvířky – při přikládání je nutné opatrně manipulovat s dvířky krbové vložky
 • Vyšší pořizovací náklady – stavba krbu je dražší o krbovou vložku a tepelné rozvody

Krby s krbovou vložkou – variabilita a neomezené množství provedení

Krby s krbovou vložkou jsou vysoce dekorativním prvkem domácnosti. Zkušení krbaři dovedou jejich tvar a provedení přizpůsobit téměř jakémukoli interiéru a požadavku zákazníka.

Neexistuje téměř žádné omezení vzhledu, způsobu a materiálu obložení anebo zdobení krbu. Ať je krb malý a nenápadný anebo zabírá celou jednu stěnu, vždy upoutá svoji pozornost.

Krby s krbovou vložkou - co kus to originálHořící polena v krbu s krbovou vložkou působí uklidňujícím a příjemným dojmem na naprostou většinu lidí a ve spojení s esteticky provedeným obložením krbu vytvářejí jednotící bod prostoru, k němuž se obrací pozornost a vědomí všech přítomných. 

Krby s krbovou vložkou se nejčastěji staví do osvědčených tvarů podle členění interiéru a přání zákazníka :

 • Rohové krby s krbovou vložkou – postavené do vnitřních rohů místnosti
 • Nárožní krby s krbovou vložkou – postavené do vnějších rohů místnosti
 • Stěnové krby s krbovou vložkou – postavené u zdi anebo do ní zastavěné
 • Samostatně stojící krby s krbovou vložkou – krby postavené uprostřed místnosti
 • Závěsné krby s krbovou vložkou – pověšené na zdi s komínem
 • Skryté krby s krbovou vložkou – krby postavené mimo zorné pole, určené jen k vytápění

Čím lze v krbu s krbovou vložkou topit

Čím topit v krbu s krbovou vložkou ? Jen kvalitním dřevemKrby jsou až na několik výjimek určeny k vytápění jen kvalitním dřevem – tj. takovým, které spolehlivě hoří bez velkého množství dýmu a střílení. Nevhodné je vlhké a mokré dřevo, dřevo nezbavené větví a listí, dřevo s vysokou zápanou teplotou nebo s velkým obsahem smůly. Doporučuje se pro topení v krbu s krbovou vložkou používat tzv. krbové dřevo, tedy dřevo nakoupené jako výhradně určené pro krby. V žádném případě nelze v krbu s krbovou vložkou topit uhlím, koksem nebo odpadky.

Co obnáší stavba krbu s krbovou vložkou a proč ji raději svěřit odborníkům

Stavění krbu s krbovou vložkouKrby s krbovou vložkou jsou téměř vždy zastavěny do vlastního objektu a viditelně jsou jeho stavební součástí.

Stavby otevřených krbů zahrnují několik kroků, jimž je potřeba věnovat dostatek času a pečlivou přípravu. Vyžadují zkušenosti a v neposlední řadě také kvalifikaci pro provádění certifikovaných činností, proto bychom vždy měli zvážit, zda se do stavby krbu s krbovou vložkou pustíme svépomocí anebo raději svěříme tuto odbornou práci profesionálně zaměřené firmě :

Stavba otevřenho krbu

 1. Výběr vhodného místa pro postavení krbu s krbovou vložkou – podmínkou je bezprostřední blízkost komínu s dostatečně dimenzovaným průřezem
 2. Vyvložkování komínu – je nutné u komínů menších průměrů, u komínů ve starších domech bez záruky jejich bezvadného stavu
 3. Revize komínu – nutná pro povolení spuštění krbu s krbovou vložkou do provozu – 2. a 3.krok zajistí certifikované kominictví
 4. Výběr vhodného krbu s krbovou vložkou z nabídky prodejců – případně návrh krbu s krbovou vložkou unikátního
 5. Zpracování stavebního projektu – nutné pro získání stavebního povolení či ohlášení stavby a jako montážní návod pro stavitele krbu s krbovou vložkou
 6. Získání stavebního povolení – krby s krbovou vložkou jsou klasifikovány jako stavba, proto podléhají povinnosti stavebního povolení, u menších staveb postačuje ohlášení stavby
 7. Nákup materiálu – případně objednávka stavby krbu s krbovou vložkou u firmy dodávající krby na klíč
 8. Stavba krbu s krbovou vložkou – postavení krbu s krbovou vložkou v souladu s projektem a jeho napojení na komín
 9. Provozní zkoušky krbu s krbovou vložkou – obvykle zajistí firma zajišťující stavbu krbu s krbovou vložkou
 10. Kolaudace krbu s krbovou vložkou – krb s krbovou vložkou je možné uvést do provozu až po získání kolaudačního rozhodnutí stavebního úřadu

 Kontaktujte nás …

POPTÁVKA NA KRBY A KAMNA ON-LINE TELEFON

 Potřebuji dohodnout

 • Krby a krbařské práce
 • Kamna a kamnářské práce
 • Vytápění kamny a krbem
 • Jiné topenářské práce

Havárie vytápění a rozvodů tepla - horká linka

Krbařské a kamnářské práce - telefon zelená linka 800 888 801

 Využijte poptávkový dotazník … obdržíte naši nabídku na krby s krbovou vložkou

Nezávazná poptávka na kamna a krby

Poptávka zdarma na kamna a krby


Proč topení krby s krbovou vložkou právě od nás …

Instalatér Ekomplex

 1. Naši topenáři procházejí pečlivým výběrem z hlediska kvality práce, spolehlivosti, odborných zkušeností, zručnosti a rychlosti provádění topenářských prací.
 2. Zajišťujeme práci desítkám vybraných odborníků a pracovních týmů z oborů topení – vytápění objektů v celé České republice.
 3. Pravidelně si prověřujeme spokojenost našich zákazníků s prací a vystupováním našich instalatérů vytápění.
 4. S pracovníky s negativními ohlasy zákazníků urychleně ukončujeme spolupráci a ponecháváme si jen tým odborníků složený z pracovníků s pozitivními referencemi.
 5. Naši instalatéři topení procházejí pravidelně školeními z oblasti bezpečnosti práce, vystupování se zákazníky a dodržování předepsaných pracovních postupů.
 6. Trvalý pokles cen topenářských prací – neustále zefektivňujeme ekonomické procesy i instalace vytápění krby s krbovou vložkou
 7. Moderní přístup a inovace – zajímáme se o nové technologie, materiály a technologie a zavádíme je do pracovních procesů
 8. Růst kvality a spolehlivosti – aktivně vyhodnocujeme kvalitativní parametry naší práce a trvale zavádíme cesty ke zvýšení kvality

Naši krbaři realizují vytápění krby s krbovou vložkou v celé ČR

Naši topenáři provedou kvalitně, rychle a levně stavby krbů s krbovou vložkou kdekoli v České republice. Realizujeme stavby krbů s krbovou vložkou a celých systémů vytápění krby s krbovou vložkou ve všech typech objektů. Náš tým topenářů je schopen pružně reagovat na termíny instalatérských prací a jejich rozsah podle požadavků zákazníků a investorů.

Vyberte si Vaše nejbližší instalatéry vytápění krby s krbovou vložkou …

Díky dobrému pokrytí ČR našimi krbaři Vám profesionálně, kvalitně, rychle a levně provedeme instalaci, opravy nebo rekonstrukci vytápění krby s krbovou vložkou bez ohledu na místo Vašeho bydliště / firmy.


Požádejte ještě dnes o cenovou nabídku krbařských prací

Poptávka na krby s krbovou vložkou


Krbové vložky nabízíme ve všech krajích České republiky 

Krbové vložky Praha  Komplexní realizace krbů s krbovou vložkou ve Středočeském kraji
Krbové vložky Ústí nad Labem  Komplexní realizace krbů s krbovou vložkou v Ústeckém kraji
Krbové vložky Liberec  Komplexní realizace krbů s krbovou vložkou v Libereckém kraji
Krbové vložky Hradec Králové  Komplexní realizace krbů s krbovou vložkou v Královéhradeckém kraji
Krbové vložky Pardubice  Komplexní realizace krbů s krbovou vložkou v Pardubickém kraji
Krbové vložky Karlovy Vary  Komplexní realizace krbů s krbovou vložkou v Karlovarském kraji
Krbové vložky Plzeň  Komplexní realizace krbů s krbovou vložkou v Plzeňském kraji
Krbové vložky České Budějovice  Komplexní realizace krbů s krbovou vložkou v Jihočeském kraji
Krbové vložky Jihlava  Komplexní realizace krbů s krbovou vložkou v Kraji Vysočina
Krbové vložky Ostrava  Komplexní realizace krbů s krbovou vložkou v Moravskoslezském kraji
Krbové vložky Olomouc  Komplexní realizace krbů s krbovou vložkou v Olomouckém kraji
Krbové vložky Brno  Komplexní realizace krbů s krbovou vložkou v Jihomoravském kraji
Krbové vložky Zlín  Komplexní realizace krbů s krbovou vložkou ve Zlínském kraji
print