Kamna jsou šlechtou mezi topidly. Na rozdíl od ostatních topidel je u nich na prvním místě estetická funkce – jsou dominantním prvkem interiéru a hoří-li v nich právě oheň, příjemně dráždí všechny naše smysly. Oheň v kamnech lahodí našim očím, sluchu, čichu i pokožce. Teprve až se nabažíme všech těchto vjemů, začneme myslet na praktické možnosti kamen.

Teplovodní kamna – symbióza tradičního designu a praktického vytápění

Kamna s teplovodním výměníkem Většina systémů vytápění domů v našich zeměpisných šířkách je řešena teplou vodou. Důvodem jsou příznivé vlastnosti vody pro účely vytápění.

Voda má 4x větší měrnou tepelnou kapacitu než vzduch, dobrou tepelnou vodivost a je schopná efektivně rozvést teplo přijaté v topidle rozvést na velmi velké vzdálenosti a minimálními ztrátami. Navíc má dobrou akumulační schopnost a dokáže vytápět dům s mnohem menšími teplotními výkyvy a po delší dobu než teplovzdušné vytápění.

Proto se i výrobci kamen zaměřují na řešení vytápění, dovolující účinný ohřev vody kamny a rozvody tepla po objektu k teplovodním otopným tělesům. Navíc lze teplovodní kamna s výhodou využít pro ohřev teplé užitkové vody a zužitkovat tak vlastnosti kamen i v létě, kteroužto možnost teplovzdušná kamna nemají.

Kamna s teplovodním výměníkem jsou účinným topidlem

Řez teplovodními kamny Tradičním a prověřeným řešením propojení kamen s teplovodním systémem vytápění jsou kamna s teplovodním výměníkem (jinak také kamna s teplovodním výměníkem).

Teplovodní výměník je dvojplášťová ocelová nebo litinová konstrukce zapouzdřující topeniště kamen. V přední části má dvířka s žáruvzdorným sklem anebo plná dvířka pro přikládání do kamen, ostatní stěny tvoří komoru teplovodního výměníku, kterou protéká voda otopného systému.

Teplovodní výměník je opatřen vtokovým a výtokovým otvorem, který se přímo napojí na teplovodní okruh vytápění domu, případně na zásobník teplé užitkové vody.

Teplovodní kamna - schéma zapojení kamen do systému teplovodního vytápěníAlternativně lze vytápění teplovodním kamny řešit dvouokruhovým systémem, kdy je primární teplovodní okruh kamen oddělen od sekundárního okruhu vytápění a zásobníku teplé užitkové vody, přičemž se teplo mezi oběma systémy předává v dalším výměníku tepla.

Systém vytápění teplovodním kamny je nutné doplnit o další funkční prvky :

 • Čerpadlo teplovodního okruhu – zajišťuje cirkulaci vody v teplovodním systému
 • Expanzní nádobu pro zajištění tlaku vody v otopném systému
 • Bezpečnostní přetlakový ventil – brání poškození systému při nadměrném vzrůstu teploty
 • Automatický termostat – hlídá teplotu vody v otopném systému

Kamna s teplovodním výměníkem v kombinaci s jiným topidlem uspoří náklady

Ideální je použít kamna s teplovodním výměníkem jako sekundárního topidla v systému teplovodního vytápění objektu, kde primárním topidlem je například plynový kotel, elektrický kotel apod. Primární topidlo zajišťuje komfortní bezobslužné vytápění domu v noci a v době naší nepřítomnosti. Zatopíme-li v kamnech, prostorový termostat zaznamená nárůst teploty v místnosti, automaticky odpojí primární topidlo a přejde na výhradní ohřev vody v otopném systému teplovodním kamny, čímž můžeme při častém využívání kamen dosáhnout úspor za vytápění až 80%, v závislosti na ceně paliva.

Kombinace teplovodních kamen s jinými topidlyAlternativně lze použít teplovodní kamna v kombinaci jiným s nízkoteplotním systémem vytápění založeném na jiném úsporném topidle. Například primární topidlo tvoří tepelné čerpadlo anebo solární kolektory s akumulační nádrží, zajišťující základní temperování domu v noční době nebo v době naší nepřítomnosti. Přes den nebo po příchodu do objektu zatopíme v kamnech s teplovodním výměníkem a dohřejeme vodu v topení na teplotu, dostatečnou k příjemnému pobytu v domě. Výhodou tohoto systému je minimalizace celkových nákladů na vytápění a zajištění levného zdroje tepla v době, kdy nemůžeme topit v kamnech. Navíc pokud máme v domě vybodováno teplovodní podlahové topení, uspoříme velkou část paliva tím, že pro vytvoření pocitu tepla nemusíme topit na vysokou teplotu otopné vody.

Proč zvolit kamna s teplovodním výměníkem k vytápění a ohřevu vody – výhody

 • Levné vytápění místnosti i celého domu obvykle krbovým dřevem
 • Úspory za vytápění – teplovodní kamna lze použít jako úsporné sekundární topidlo
 • Nezávislost vytápění – dva rozdílné systémy vytápění v domě zajistí provoz domu i při výpadku jednoho z nich
 • Estetický přínos – pohled na oheň v kamnech přináší do rodiny pohodu a pocity uvolnění i bezpečí

Nevýhody vytápění teplovodním kamny

 • Vyšší pořizovací náklady na vybudování teplovodního systému vytápění – výhodou je začlenění kamen do existujícího teplovodního systému
 • Větší setrvačnost – po zatopení v kamnech trvá delší dobu, než začnou otopná tělesa hřát – naproti tomu topí ještě dlouho po vyhasnutí kamen

Čím lze v teplovodních kamnech topit

Čím topit v teplovodních kamnech ? Jen kvalitním dřevemKamna jsou až na několik výjimek určena k vytápění jen kvalitním dřevem – tj. takovým, které spolehlivě hoří bez velkého množství dýmu a střílení. Nevhodné je vlhké a mokré dřevo, dřevo nezbavené větví a listí, dřevo s vysokou zápanou teplotou nebo s velkým obsahem smůly. Doporučuje se pro topení v teplovodních kamnech používat tzv. krbové dřevo, tedy dřevo nakoupené jako výhradně určené pro krby a kamna. V žádném případě nelze v teplovodních kamnech topit uhlím, koksem nebo odpadky.

Co obnáší stavba teplovodních kamen s výměníkem

Kromě teplovodních krbových kamen bývají zděná teplovodní kamna jsou  zastavěna do vlastního objektu a viditelně jsou jeho stavební součástí.  Stavby teplovodních kamen zahrnují několik kroků, jimž je potřeba věnovat dostatek času a pečlivou přípravu. Vyžadují zkušenosti a v neposlední řadě také kvalifikaci pro provádění certifikovaných činností, proto bychom vždy měli svěřit tuto odbornou práci profesionálně zaměřené firmě :

Stavby teplovodních kamen svěřte odborníkům

 1. Výběr vhodného místa pro postavení teplovodních kamen – podmínkou je bezprostřední blízkost komínu s dostatečně dimenzovaným průřezem
 2. Přizpůsobení komínu – nesplňuje-li komín požadavky na odvod spalin z topidla odpovídajícímu maximálnímu výkonu zamýšlených teplovodních kamen, je potřeba zajistit příslušné úpravy komínu , mezi které patří zejména :
  • Vrtání komínů – vrtáním zvětšit průměr komínu na požadovanou hodnotu
  • Vložkování komínů – osazení vnitřku komínu ocelovou ohebnou rourou – je nutné u komínů menších průměrů a u komínů ve starších domech bez záruky jejich bezvadného stavu
 3. Revize komínu – nutná pro povolení spuštění teplovodních kamen do provozu – 2. a 3.krok zajistí certifikované kominictví
 4. Výběr vhodného teplovodních kamen z nabídky prodejců – případně návrh teplovodních kamen unikátního
 5. Zpracování stavebního projektu – nutné pro získání stavebního povolení či ohlášení stavby a jako montážní návod pro stavitele teplovodních kamen
 6. Získání stavebního povolení – teplovodní kamna jsou klasifikována jako stavba, proto podléhají povinnosti stavebního povolení, u menších staveb postačuje ohlášení stavby
 7. Nákup materiálu – případně objednávka stavby teplovodních kamen u firmy dodávající kamna na klíč
 8. Stavba teplovodních kamen – postavení teplovodních kamen v souladu s projektem a jeho napojení na komín
 9. Napojení teplovodních kamen na teplovodní otopný systém
 10. Provozní zkoušky teplovodních kamen – obvykle zajistí firma zajišťující stavbu teplovodních kamen
 11. Kolaudace teplovodních kamen – teplovodní kamna je možné uvést do provozu až po získání kolaudačního rozhodnutí stavebního úřadu

 Kontaktujte nás …

POPTÁVKA NA TEPLOVODNÍ KAMNA ON-LINE TELEFON

 Potřebuji dohodnout

 • Teplovodní kamna
 • Kamnářské práce
 • Vytápění teplovodními kamny
 • Jiné kamnářské práce

Havárie vytápění a rozvodů tepla - horká linka

Kamnářské práce - telefon zelená linka 800 888 801

 Využijte poptávkový dotazník … obdržíte naši nabídku na teplovodní kamna

Nezávazná poptávka na kamna a krby

Poptávka zdarma na kamna a krby


Proč topení teplovodními kamny s výměníkem právě od nás …

Instalatér Ekomplex

 1. Naši kamnáři procházejí pečlivým výběrem z hlediska kvality práce, spolehlivosti, odborných zkušeností, zručnosti a rychlosti provádění kamnářských prací.
 2. Zajišťujeme práci desítkám vybraných odborníků a pracovních týmů z oborů topení – vytápění objektů v celé České republice.
 3. Pravidelně si prověřujeme spokojenost našich zákazníků s prací a vystupováním našich instalatérů vytápění.
 4. S pracovníky s negativními ohlasy zákazníků urychleně ukončujeme spolupráci a ponecháváme si jen tým odborníků složený z pracovníků s pozitivními referencemi.
 5. Naši instalatéři topení procházejí pravidelně školeními z oblasti bezpečnosti práce, vystupování se zákazníky a dodržování předepsaných pracovních postupů.
 6. Trvalý pokles cen kamnářských prací – neustále zefektivňujeme ekonomické procesy i instalace vytápění teplovodními kamny
 7. Moderní přístup a inovace – zajímáme se o nové technologie, materiály a technologie a zavádíme je do pracovních procesů
 8. Růst kvality a spolehlivosti – aktivně vyhodnocujeme kvalitativní parametry naší práce a trvale zavádíme cesty ke zvýšení kvality

Naši kamnáři realizují vytápění teplovodními kamny kdekoli v ČR

Naše kamnářství provedou kvalitně, rychle a levně stavby teplovodních kamen kdekoli v České republice. Realizujeme stavby teplovodních kamen a celých systémů vytápění teplovodními kamny ve všech typech objektů. Náš tým kamnářů je schopen pružně reagovat na termíny instalatérských prací a jejich rozsah podle požadavků zákazníků a investorů.

Vyberte si Vaše nejbližší instalatéry vytápění teplovodními kamny …

Díky dobrému pokrytí ČR našimi kamnáři Vám profesionálně, kvalitně, rychle a levně provedeme instalaci, opravy nebo rekonstrukci vytápění teplovodními kamny bez ohledu na místo Vašeho bydliště / firmy.


Požádejte ještě dnes o cenovou nabídku kamnářských prací

Poptávka na teplovodní kamna


Teplovodní kamna dodáváme a instalujeme ve všech krajích České republiky 

Teplovodní kamna Praha  Komplexní realizace teplovodních kamen ve Středočeském kraji
Teplovodní kamna Ústí nad Labem  Komplexní realizace teplovodních kamen v Ústeckém kraji
Teplovodní kamna Liberec  Komplexní realizace teplovodních kamen v Libereckém kraji
Teplovodní kamna Hradec Králové  Komplexní realizace teplovodních kamen v Královéhradeckém kraji
Teplovodní kamna Pardubice  Komplexní realizace teplovodních kamen v Pardubickém kraji
Teplovodní kamna Karlovy Vary  Komplexní realizace teplovodních kamen v Karlovarském kraji
Teplovodní kamna Plzeň  Komplexní realizace teplovodních kamen v Plzeňském kraji
Teplovodní kamna České Budějovice  Komplexní realizace teplovodních kamen v Jihočeském kraji
Teplovodní kamna Jihlava  Komplexní realizace teplovodních kamen v Kraji Vysočina
Teplovodní kamna Ostrava  Komplexní realizace teplovodních kamen v Moravskoslezském kraji
Teplovodní kamna Olomouc  Komplexní realizace teplovodních kamen v Olomouckém kraji
Teplovodní kamna Brno  Komplexní realizace teplovodních kamen v Jihomoravském kraji
Teplovodní kamna Zlín  Komplexní realizace teplovodních kamen ve Zlínském kraji
print