Ekologie ve vytápění je obecně chápána jako snaha o šetření vyčerpatelných zdrojů, minimalizaci toxických odpadů a využívání alternativních paliv k vytápění domů. Pod slovem EKO lze tedy chápat téměř jakýkoli otopný systém či topidlo, které se vyznačuje šetřením zdroji a exhalacemi.

Kamna a ekologie – co jsou to ekologická kamna

Kamna s výjimkou kamen na uhlí jsou všeobecně považována za ekologická topidla. Používají-li se kamna způsobem, který doporučují kamnáři a firmy zajišťující stavění a realizaci kamen, pak kamna splňují prakticky všechny aspekty ekologického zdroje tepla. Ekologická kamna

  1. Kamna spalují dřevo, které by nebylo využitelné například pro výrobu nábytku nebo stavebních konstrukcí.
  2. Kamna spalováním vysušeného dřeva produkují jen velice málo škodlivých spalin – ve srovnání například s topením uhlím.
  3. Kamna nepotřebují ke svému provozu elektřinu ani žádný jiný přídavný zdroj energie.

Přesto se na trhu lze setkat s výrobky používanými k podobným účelům jako klasická kamna, které svými parametry a způsobem použití vybočují z běžných zvyklostí vytápění klasickými kamny. Obejdou se bez komínu, jejich spalováním nevznikají prakticky žádné škodliviny anebo spalují dřevní hmotu vyrobenou z odpadu. Lze je tedy řadit mezi topidla, která jdou s ekologií ještě o něco dále než běžná tradiční kamna.

Pro zvýraznění jejich ekologických přínosů je nazývají výrobci souhrně ekologická kamna nebo eko-kamna. S tradičními kamny mají kromě funkce vytápění leccos společného, ačkoli je řemeslníci věrní kamnářskému řemeslu často odmítají zahrnovat do své nabídky kamen. Proto stojí za pozornost podívat se na tyto moderní výrobky trochu blíže.

 Která topidla řadíme mezi ekologická kamna (eko-kamna)

Mezi ekologická kamna řadí prodejci a výrobci zejména kamna speciální konstrukce, umožňující provoz v interiéru bez komínu nebo spalování paliv vyrobených z odpadní dřevní hmoty či biomasy :

Kamna na biolíh

 Kamna na biolíh jsou speciální topidla spalující tekuté či pevné palivo na bázi alkoholu. Spalováním biolíhu nevznikají žádné toxické zplodiny, pouze vodní pára.  Proto k jejich provozu není potřeba komín a lze je tedy provozovat prakticky v jakémkoli interiéru. Bio kamna na biolíh Kamna na biolíh – některými výrobci označovaná jako bio-kamna se vyrábějí v mnoha modelech a kromě funkce vytápění (s ohledem na nízký topný výkon ale spíše přitápění) plní především funkci estetickou. Díky těmto výrobkům si tedy mohou posezení u sálavého zdroje tepla dnes dopřát i lidé bydlící například na sídlišti v paneláku nevybaveném komíny.

Výkon těchto topidel není nijak srovnatelný s tradičními kamny a pohybuje se běžně okolo 3 – 4 kW, což stačí na prohřátí jedné menší místnosti. Bydlíme-li tedy v domě neumožňujícím stavbu klasických kamen napojených na komín, jsou bio-kamna jednou z možností, jak si vychutnat kouzlo sálavého tepla. Díky neomezené nabídce konstrukcí můžeme do pokoje instalovat kamna na biolíh vzhledově téměř nerozeznatelná od klasických kamen, ale i lehká topidla plnící spíše estetickou funkci, která si můžeme postavit na stůl anebo vedle televize.

Kamna na pelety

 Kamna na pelety jsou kamna určená ke spalování pelet, což jsou granule z lisované dřevní hmoty. Pelety jsou velmi ekologickým palivem, neboť umožňují využít k vytápění odpadní dřevní materiál, který by jinak neměl užitečné využití a jeho skladování by zatěžovalo životní prostředí.

Kamna na pelety Kamna na pelety jsou nejčastěji konstruována jako krbová kamna s topeništěm přizpůsobeným ke spalování pelet. Důvodem je především praktický aspekt využití krbových kamen k levnému vytápění, přičemž zastavění ekologických kamen pro spalování pelet do konstrukce stavby by realizaci kamen značně prodražovalo.

Výhody kamen na pelety

Ve srovnání s jinými ekologickými topidly určenými ke spalování pelet, jako jsou například kotle na pelety, mají kamna na pelety i kamna na organický odpad výhodu viditelného ohniště a sálavého přenosu tepla do místnosti. Další výhodou je pak možnost spalování pelet různých velikostí a  druhů, ale také pelet lisovaných z různých organických materiálů.

PeletyJsou-li kamna na pelety opatřena zásobníkem na pelety, lze je používat v automatickém režimu, kdy můžeme například zatopit v kamnech hodinu před příjezdem domů s pomocí SMS zprávy odeslané na GSM modul pro řízení provozu kamen. Díky tomu můžeme přijet rovnou do vytopeného objektu.

Zásobník na pelety umožňuje navíc kombinovaný provoz kamen, kdy například večer zatopíme v kamnech dřevem a po jeho dohoření přejdou kamna automaticky na provoz ze zásobníku pelet. Ráno tak vstáváme do stále vytápěné místnosti bez potřeby vstávání k přikládání do kamen.

Kamna na biomasu Kamna na biomasu

Pro náročnější zákazníky s požadavkem na ekologické vytápění jsou určena ekologická kamna opatřená speciální krbovou vložkou, umožňující spalování nejen dřeva, ale také řady jiných ekologických paliv na bázi organického odpadu (biomasy), jako jsou pelety, obilí, štěpky, skořápky ořechů, šišky apod.

Kamna na biomasu mají speciální konstrukci, kdy hoření biomasy probíhá ve spodní neviditelné části kamen a do topeniště s průhledem pronikají jen vlastní plameny. Nedřevní vzhled biomasy tedy nijak neruší při pohledu do kamen a můžeme se těšit z plamenů stejně jako u klasických krbových kamen.


 Kontaktujte nás …

POPTÁVKA NA EKOLOGICKÁ KAMNA ON-LINE TELEFON

 Potřebuji dohodnout

  • Kamna a kamnářské práce
  • Vytápění ekologickými kamny
  • Jiné topenářské práce

Havárie vytápění a rozvodů tepla - horká linka

Krbařské a kamnářské práce  - telefon zelená linka 800 888 801

 Využijte poptávkový dotazník … obdržíte naši nabídku na ekologická kamna

Nezávazná poptávka na ekologická kamna

Poptávka zdarma na ekologická kamna


Díky dobrému pokrytí ČR našimi topenáři Vám profesionálně, kvalitně, rychle a levně provedeme instalaci, opravy nebo rekonstrukci vytápění ekologickými kamny bez ohledu na místo Vašeho bydliště / firmy.


Požádejte ještě dnes o cenovou nabídku kamnářských prací

Poptávka na ekologická kamna

print