Kamna ze šamotu dokážou díky umění kamnářů spolehlivě vytápět celé domy. Jejich estetická úroveň, akumulační schopnost a topení příjemným sálavým teplem nejsou nahraditelné žádným ze současných topidel. Naproti tomu klasický krb má oproti kamnům kouzlo otevřeného ohně, jenže se zase příliš nehodí k vytápění. Spojením obou prověřených technologií vznikly šamotové krby, které přijaly dobré vlastnosti šamotových kamen i krbů.

Šamotové krby – funkčnost kamen a krása krbu v jednom

Přes mnoho nových technologií a materiálů se v moderním bydlení opět zabydlují tradiční prvky, navazující na zvyklosti v uplynulých staletích. Postupně přicházíme na skutečnost, že ne vše staré bylo špatné – naopak historie prověřila některé technologie natolik, že na nich již není co zdokonalovat.

Šamotové krby mají výrazný podíl sálavého tepla  Mezi takové interiérové záležitosti patří i šamotová kamna a tradiční krby. Dvě rozdílná topidla nemají v moderních výrobcích revoluční ekvivalent, který by dokázal poskytnout člověku stejný užitek a potěšení. Dnes máme díky přetrvávající profesi kamnářství a krbařství možnost rozhodnout se jak pro tradiční šamotová kamna, tak pro krb. Přesto část zákazníků touží po topidle, které by spojovalo hlavní výhody obou těchto konstrukčně rozdílných topidel. Řešením jsou šamotové krby.

Šamotové krby (správněji nazývané krby s šamotovou krbovou vložkou) jsou hybridními topidly, spojující výhody šamotových kamen a krbů. Ze šamotových kamen si přinesly schopnost akumulace tepla z plamene i horkých zplodin do značné hmoty akumulační hmoty šamotové krbové vložky a šamotové obestavby, z krbů pak topeniště se zaskleným průhledem dvířek, umožňující romantický vizuální kontakt s hořícími poleny. Na rozdíl od krbů s litinovou krbovou vložkou dovolují šamotem vyzděné krbové vložky spalování dřeva při mnohem vyšších teplotách, což znamená značné snížení množství popela, zvýšení účinnosti krbu a prodloužení jeho životnosti. Proto se šamotové krby považují za velmi ekologická a efektivní topidla. Řadíme je mezi akumulační krby, podobně jako například kachlové krby nebo mramorové krby.

 Proč zvolit pro krby jako materiál šamot ?

 Šamot je speciální stavební hmota s velkou žáruvzdorností až do teploty 1600oC. Tepelné ztráty šamotu nepřekračují 10%. Šamotové cihly Nejčastěji se používá pro vyzdívání kamen, pecí a jiných komor, které musí odolávat vysokým teplotám. Další skvělou vlastností šamotu je schopnost akumulace tepla do hmoty a následně je dlouhodobě vydávat formou sálání. Tyto vlastnosti předurčují šamot jako výborný materiál pro stavbu kamen a krbů. U opravdu kvalitně postavených šamotových krbů se v konstrukci používá dokonce více druhů šamotu. Využívají se specifické vlastnosti materiálu v závislosti na umístění šamotu uvnitř nebo vně krbu – šamot s vysokou žáruvzdorností jako vyzdívka krbové vložky a šamot s vyšší schopností akumulace tepla do hmoty obestavby krbu.

Krby s šamotem – originální design a ekologické sálavé topidlo

Šamotová krbová vložka Šamotové krby se vyznačují šamotovou vyzdívkou topeniště a obvykle také šamotovou obestavbou krbu. Tato plní nejen funkci designově-estetickou, ale je příčinou hlavní výhody šamotových krbů – schopnosti akumulovat teplo odebrané nejen z plamene, ale i ze spalin odváděných dlouhou teplosměnnou komorou tělesem krbové obestavby. Proto se do komína dostávají spaliny o nízké teplotě, neboť většinu tepla již předaly do šamotu krbové obestavby. Díky vysoké teplotě spalování je pro šamotové krby charakteristická vysoká účinnost kolem 90%. Kromě toho dokáže šamotová hmota pojmout podstatně větší množství tepla než krby z jiných materiálů a sáláním je vyzařovat ještě po velmi dlouhou dobu po vyhasnutí krbu.

Kvůli velké ploše vnějšího pláště šamotového krbu probíhá sálání tepla ze značné plochy, což je člověkem ve vytápěné místnosti vnímáno velmi příjemně – působí na něj mnohem přirozeněji než sálání tepla z jednoho bodu, typické pro běžné sálavé krby. Zavřeme-li oči, můžeme si představit, že stojíme na louce ozářené sluncem. To vše je umocněno zabudovanou konstrukcí krbové vložky, která ním na rozdíl od šamotových kamen umožní dívání do plápolajících plamenů.

Krby se šamotovou krbovou vložkou lze využít pro všechny druhy vytápění

Krbové vložky se šamotem samy o sobě podstatně zvyšují schopnost akumulace tepla vyzařovaného plamenem a podporují jeho intenzívní vyzařování z krbu sáláním. Šamotové krby mohou mít mnoho variant Teprve obestavbou krbu můžeme ovlivnit, zda u šamotového krbu budeme využívat především jeho sálavý přenos tepla, anebo jej využijeme i pro vytápění domu teplovzdušnými či teplovodními rozvody. Podle konstrukce šamotové krbové vložky a její obestavby rozeznáváme šamotové krby

 • Sálavé krby – šamotová krbová vložka používá jako obestavbu klasická šamotová nebo kachlová kamna či kamna z jiných materiálů schopných akumulovat a vyzařovat teplo
 • Teplovzdušné krby – šamotová krbová vložka je vybavena dvojitým pláštěm a teplovzdušnými kanály, které zahřívají vzduch v jedné nebo více místností pomocí systému teplovzdušných rozvodů
 • Teplovodní krby – šamotová krbová vložka má dvojitý plášť a je uzpůsobena k ohřívání topné vody v systému teplovodního vytápění, na které je obvykle napojeno ještě jedno primární topidlo

Šamotová krbová vložka zajišťuje plynulejší a intenzívnější předávání tepla do výměníku a stabilizuje topný výkon krbu bez ohledu na momentální intenzitu hoření polen. Díky tomu klesají nároky na udržování stálého plamene a prakticky stačí do krbu přikládat 1x až 2x denně bez znatelných výkyvů výkonu topení.

Proč zvolit vytápění šamotovým krbem a kdy se mu vyhnout

Vytápění domu šamotovým krbem má spoustu výhod a jen minimum nevýhod. Přibližme si ty nejdůležitější.

Výhody vytápění šamotovými krby

 • Sálavé teplo vnímá člověk příjemněji a přirozeněji než teplo konvekční
 • Vysoký komfort vytápění – u šamotových krbů bez roštu stačí přikládat 2x denně
 • Zdravotní výhody – sálání nezpůsobuje víření prachu, rovnoměrně prohřátá místnost, nevysušují vzduch
 • Úsporné vytápění – dřevo v šamotovém krbu hoří pomalu, pocit tepla nastává i když je vzduch chladný
 • Hladká teplotní křivka – nehrozí teplotní skoky – šamotový krb se pomalu zahřívá a velmi pomalu chladne
 • Variabilita krbové vložky – umožňuje kombinované vytápění sálavým i konvekčním způsobem

Nevýhody šamotových krbů

 • Vyšší pořizovací náklady – zvláště při budování rozvodů sálavého tepla do dalších místností
 • Značná hmotnost – šamotový krb váží stovky kilogramů, je potřeba dimenzovat nosnost podlahy

Čím lze v šamotovém krbu topit

Čím topit v šamotovém krbu ? Jen kvalitním dřevemKrby jsou až na několik výjimek určeny k vytápění jen kvalitním dřevem – tj. takovým, které spolehlivě hoří bez velkého množství dýmu a střílení. Nevhodné je vlhké a mokré dřevo, dřevo nezbavené větví a listí, dřevo s vysokou zápanou teplotou nebo s velkým obsahem smůly. Doporučuje se pro topení v šamotovém krbu používat tzv. krbové dřevo, tedy dřevo nakoupené jako výhradně určené pro krby. V žádném případě nelze v šamotovém krbu topit uhlím, koksem nebo odpadky.

Co obnáší stavba šamotového krbu a proč ji raději svěřit odborníkům

Šamotové krby jsou téměř vždy zastavěny do vlastního objektu a viditelně jsou jeho stavební součástí.  Stavby šamotových krbů zahrnují několik kroků, jimž je potřeba věnovat dostatek času a pečlivou přípravu. Vyžadují zkušenosti a v neposlední řadě také kvalifikaci pro provádění certifikovaných činností, proto bychom vždy měli zvážit, zda se do stavby šamotového krbu pustíme svépomocí anebo raději svěříme tuto odbornou práci profesionálně zaměřené firmě :

Stavba šamotového krbu

 1. Výběr vhodného místa pro postavení šamotového krbu – podmínkou je bezprostřední blízkost komínu s dostatečně dimenzovaným průřezem
 2. Přizpůsobení komínu – nesplňuje-li komín požadavky na odvod spalin z topidla odpovídajícímu maximálnímu výkonu zamýšleného šamotového krbu, je potřeba zajistit příslušné úpravy komínu , mezi které patří zejména :
  • Vrtání komínů – vrtáním zvětšit průměr komínu na požadovanou hodnotu
  • Vložkování komínů – osazení vnitřku komína ocelovou ohebnou rourou – je nutné u komínů menších průměrů a u komínů ve starších domech bez záruky jejich bezvadného stavu
 3. Revize komínu – nutná pro povolení spuštění šamotového krbu do provozu – 2. a 3.krok zajistí certifikované kominictví
 4. Výběr vhodného šamotového krbu z nabídky prodejců – případně návrh šamotového krbu unikátního
 5. Zpracování stavebního projektu – nutné pro získání stavebního povolení či ohlášení stavby a jako montážní návod pro stavitele šamotového krbu
 6. Získání stavebního povolení – šamotové krby jsou klasifikovány jako stavba, proto podléhají povinnosti stavebního povolení, u menších staveb postačuje ohlášení stavby
 7. Nákup materiálu – případně objednávka stavby šamotového krbu u firmy dodávající krby na klíč
 8. Stavba šamotového krbu – postavení šamotového krbu v souladu s projektem a jeho napojení na komín
 9. Provozní zkoušky šamotového krbu – obvykle zajistí firma zajišťující stavbu šamotového krbu
 10. Kolaudace šamotového krbu – šamotové krb je možné uvést do provozu až po získání kolaudačního rozhodnutí stavebního úřadu

 Kontaktujte nás …

POPTÁVKA NA KRBY A KAMNA ON-LINE TELEFON

 Potřebuji dohodnout

 • Krby a krbařské práce
 • Kamna a kamnářské práce
 • Vytápění kamny a krbem
 • Jiné topenářské práce

Havárie vytápění a rozvodů tepla - horká linka

Krbařské a kamnářské práce - telefon zelená linka 800 888 801

 Využijte poptávkový dotazník … obdržíte naši nabídku na šamotové krby

Nezávazná poptávka na kamna a krby

Poptávka zdarma na kamna a krby


Proč topení šamotovými krby právě od nás …

Instalatér Ekomplex

 1. Naši topenáři procházejí pečlivým výběrem z hlediska kvality práce, spolehlivosti, odborných zkušeností, zručnosti a rychlosti provádění topenářských prací.
 2. Zajišťujeme práci desítkám vybraných odborníků a pracovních týmů z oborů topení – vytápění objektů v celé České republice.
 3. Pravidelně si prověřujeme spokojenost našich zákazníků s prací a vystupováním našich instalatérů vytápění.
 4. S pracovníky s negativními ohlasy zákazníků urychleně ukončujeme spolupráci a ponecháváme si jen tým odborníků složený z pracovníků s pozitivními referencemi.
 5. Naši instalatéři topení procházejí pravidelně školeními z oblasti bezpečnosti práce, vystupování se zákazníky a dodržování předepsaných pracovních postupů.
 6. Trvalý pokles cen topenářských prací – neustále zefektivňujeme ekonomické procesy i instalace vytápění šamotovými krby
 7. Moderní přístup a inovace – zajímáme se o nové technologie, materiály a technologie a zavádíme je do pracovních procesů
 8. Růst kvality a spolehlivosti – aktivně vyhodnocujeme kvalitativní parametry naší práce a trvale zavádíme cesty ke zvýšení kvality

Naši krbaři realizují vytápění šamotovými krby kdekoli v ČR

Naši krbaři provedou kvalitně, rychle a levně stavby šamotových krbů kdekoli v České republice. Realizujeme stavby šamotových krbů a celých systémů vytápění šamotovými krby ve všech typech objektů. Náš tým topenářů je schopen pružně reagovat na termíny instalatérských prací a jejich rozsah podle požadavků zákazníků a investorů.

Vyberte si Vaše nejbližší instalatéry vytápění šamotovými krby …

Díky dobrému pokrytí ČR našimi topenáři Vám profesionálně, kvalitně, rychle a levně provedeme instalaci, opravy nebo rekonstrukci vytápění šamotovými krby bez ohledu na místo Vašeho bydliště / firmy.


Požádejte ještě dnes o cenovou nabídku krbařských prací

Poptávka na šamotové krby

print