Kamna jsou znovuobjeveným prvkem moderního bydlení. Oheň v kamnech navozuje příjemné pocity, uklidňuje obyvatele domu a v neposlední řadě vytváří místo, kde se jakýmsi samopůsobícím kouzlem přirozeně setkává celá rodina. Moderní kamna však neslouží jen jako dekorace, ale ve spojení s teplovzdušným výměníkem a teplovzdušným rozvodem vzduchu dokáží účinně a levně vytápět celý dům.

Teplovzdušná kamna – spojení krásy ohně a praktického vytápění

Teplovzdušná kamna - spojení kamen a teplovzdušných rozvodů vytápění Klasická sálavá kamna dovolují vychutnávat si příjemné sálavé teplo ohně i praskání hořícího dřeva. Mají však jednu nepříjemnou vlastnost – nedovedou účinně vytápět více než 2 místnosti jednoho domu. V zimním období se u nich v místnosti s kamny příjemně posedí, ale zároveň je potřeba vytápět zbytek domu jiným otopným systémem.

Většina prakticky založených uživatelů kamen však od nich očekává více – kvalitní palivo není zadarmo a když už v kamnech jednou hoří, bylo by užitečné veškeré takto vzniké teplo využít pro vytápění celého domu. Proto vznikla kamna s výměníkem tepla, která dokážou pomocí teplosměnného média rozvést teplo vyprodukované kamny i do dalších místností a pater domu.

Teplovzdušná kamna umožňují sálavé i konvekční vytápění

Schéma funkce teplovzdušných kamen Teplovzdušná kamna  jsou kamna doplněná o teplovzdušný výměník tepla. Ten je tvořen systémem komor a průduchů, obepínajících vlastní topeniště nebo celá kamna. Teplovzdušný výměník přijímá teplo z žáru ohně a předává je vzduchu v komorách. Prudce ohřátý vzduch je pak horními průduchy vyfukován do místnosti, anebo je navazující systém teplovzdušného vytápění rozvádí do dalších pater a místností vytápěného objektu. Spodními průduchy je pak nasáván z místnosti anebo z venkovního prostoru studený vzduch určený k ohřevu.

Jednoduchá teplovzdušná kamna vytopí několik sousedních místností

 Teplovzdušná kamna bez teplovzdušných rozvodů pracují na principu konvekčního proudění vzduchu, podobně jako konvektory. Jejich základem je dvojí plášť kamen, zajišťující jednak účinné předávání tepla z ohně protékajícímu vzduchu, jednak vede vzduch od spodního sacího otvoru do horního výdechového otvoru. Na tyto otvory navazuje systém vzduchových rozvodů, které jsou obvykle zaústěny do sacích a výdechových mřížek umístěných v plášti kamen. Tento druh kamen dovoluje vytápět i velkou místnost s kamny a několik přilehlých místností. Nedovedou však přenést teplo do vzdálenějších místností a dalších pater domu.

Litinová teplovzdušná kamna

 Jednoduchá teplovzdušná kamna jsou obvykle tvořena litinovým tělesem vlastních kamen a systémem ocelových trubek a komor obepínajících topeniště. Ohřevem trubek dochází k prudkému ohřevu vzduchu v komorách, jeho výdechu horními otvory a nasávání studeného vzduchu spodními otvory. Některé modely jsou navíc vybaveny ventilátory, což ještě více zvyšuje topný účinek kamen a dovoluje rozvést ohřátý vzduch i do vzdálených koutů vytápěného prostoru.

Účinnost vytápění těchto kamen vysoce převyšuje obyčejná sálavá kamna jednoduchých konstrukcí a lze jimi vytápět i velké prostory, jako jsou třeba restaurace horských chat anebo menší výrobní haly a dílny. Nevýhodou je prakticky žádná možnost regulace, čímž často dochází k přetápění místností a kolísání teploty v čase.

Teplovzdušná krbová kamna Nejrozšířenějším druhem teplovzdušných kamen jsou v současnosti tzv. teplovzdušná krbová kamna, což jsou moderní typová samostojná kamna s krbovými prosklenými dvířky topeniště, opatřená teplovzdušným výměníkem a výdechy ohřátého vzduchu. Krbová kamna s možností konvekčního vytápění si dnes může zakoupit a provozovat prakticky kdokoli, kdo má možnost je připojit na komín. Lze vybírat z katalogů mnoha výrobců a jejich nabídka obsahuje levné celolitinové modely za několik tisíc korun, ale i drahé zdokonalené modely s kachlovým obložením a prvky regulace výkonu. 

Kamna propojená s teplovzdušnými rozvody mohou vytápět celý dům o několika patrech

Pro rozvod teplého vzduchu do místnosti s kamny stačí samovolná cirkulace vzduchu, kdy lehčí ohřátý vzduch stoupá z kamen průduchy ke stropu a teplovzdušná vložka si místo něj sama nasává spodním průduchem ochlazený vzduch u podlahy. Při požadavku na vytápění více místností je pak potřeba vybudovat v domě systém teplovzdušného vytápění, tj. rozvody vzduchotechniky s ventilátory. Tímto způsobem je možné z jednoho kamen s dostatečným výkonem vytápět místnosti až do vzdálenosti 15m od kamen. Teplovzdušné vytápění je samozřejmě poměrně náročné na stavební úpravy interiéru. Proto se přestavbu vyplatí rozšířit o teplovzdušné podlahové topení, které zajistí příjemné s úsporné sálavé vytápění místností.

Teplovzdušná vytápění celého domu kamny

Je teplovzdušné vytápění domu kamny dobrým řešením ?

Na vytápění teplovzdušnými kamny nelze pohlížet stejným pohledem jako na otopný systém založený na jiném druhu topidla. Teplovzdušná kamna nejsou jen obyčejným topidlem, jejich estetický přínos je často jeho hlavní funkcí a vytápění je až druhotným požadavkem.  Kamna navržená a postavená odborníky jsou ústředním prvkem domácnosti, k němuž se soustřeďuje pozornost nejen hostů, ale i stálých obyvatel domu. Obyčejné koukání do ohně, třebaže se nedá přepnout na jiný program, je fascinující podívanou, která se vlastně nikdy neomrzí. Kamna mají především estetickou funkci, až pak je potřeba vytápěníDokáží uvolnit stres, navodit pocit tepla a uvolnění, zklidnit nebo naopak prohloubit myšlenky. Působí tak jako skvělý rodinný terapeut, jehož schopností je stmelovat celou rodinu i očistit duši jednotlivce.

Podíváme-li se na teplovzdušná kamna praktickým pohledem, pak z hlediska kvality vytápění mají spoustu výhod, ale také nevýhod. Prakticky všechny nevýhody kamen s teplovzdušným výměníkem pramení z proudění vzduchu a rizik, která přináší. Rozhodně by nebylo dobré teplovzdušná kamna provozovat v domě obývaném těžkými alergiky, s osobami nakaženými kapénkovou infekcí a nebo postiženými plicní chorobou. Naproti tomu je možné většinu těchto problémů vyřešit používáním kvalitních vzduchových filtrů – v takovém případě naopak provoz teplovzdušných kamnech napomůže průběžnému čištění vzduchu.

Teplovzdušné vytápění kamny – v čem jsou jeho výhody

 • Levné vytápění místnosti i celého domu z jednoho lokálního topidla
 • Úspory za vytápění – teplovzdušná kamna lze použít jako sekundární topidlo ke stávajícímu otopnému systému
 • Nezávislost vytápění – dva rozdílné systémy vytápění v domě zajistí provoz domu i při výpadku jednoho z nich
 • Rychlé zatopení – dům je vytopen na příjemnou teplotu během chvilky po zapálení dřeva v kamnech
 • Nízké pořizovací náklady – vybudování teplovzdušných rozvodů je levnější než teplovodní systém vytápění
 • Estetický přínos – pohled na oheň v kamnech přináší do rodiny pohodu a pocity uvolnění i bezpečí

Nevýhody vytápění teplovzdušným kamny – čím je lze kompenzovat

 • Prašnost – při konvekčním způsobu vytápění dochází k cirkulaci vzduchu a k víření prachu – lze kompenzovat vzduchovými filtry
 • Zdravotní rizika – průchodem organického prachu přes žhavou krbovou vložku dochází k jeho přepalování a roznášení do místností – lze kompenzovat používáním kvalitních vzduchových filtrů
 • Míchání vzduchu – teplovzdušné rozvody dokážou v krátkém čase roznést pachy anebo třeba cigaretový kouř z jedné místnosti po celém domě – lze kompenzovat vzduchovými filtry
 • Vysoušení vzduchu – stykem cirkulujícího vzduchu s teplovzdušnou vložkou se vzduch vysušuje – to je ale problém i teplovodních systémů s konvektory a radiátory – je potřeba doplnit vlhkost rostlinami v bytě, občasným větráním nebo zvlhčovači

Čím lze v teplovzdušných kamnech topit

Čím topit v teplovzdušných kamnech ? Jen kvalitním dřevemKamna s teplovzdušným výměníkem jsou až na několik výjimek určena k vytápění jen kvalitním dřevem – tj. takovým, které spolehlivě hoří bez velkého množství dýmu a střílení. Nevhodné je vlhké a mokré dřevo, dřevo nezbavené větví a listí, dřevo s vysokou zápanou teplotou nebo s velkým obsahem smůly. Doporučuje se pro topení v teplovzdušných kamnech používat tzv. krbové dřevo, tedy dřevo nakoupené jako výhradně určené pro krby.

V jednoduchých litinových kamnech s teplovzdušným výměníkem lze topit více druhy paliv – nejčastěji dřevem různé kvality, uhlím, briketami nebo peletami.

Co obnáší stavba teplovzdušných kamen a proč ji raději svěřit odborníkům

Kromě jednoduchých litinových nebo krbových kamen bývají zděná teplovzdušná  kamna téměř vždy zastavěna do vlastního objektu a viditelně jsou jeho stavební součástí.  Stavby teplovzdušných kamen zahrnují několik kroků, jimž je potřeba věnovat dostatek času a pečlivou přípravu. Vyžadují zkušenosti a v neposlední řadě také kvalifikaci pro provádění certifikovaných činností, proto bychom vždy měli svěřit tuto odbornou práci profesionálně zaměřené firmě :

Stavba teplovzdušných kamen

 1. Výběr vhodného místa pro postavení teplovzdušných kamen – podmínkou je komín v bezprostřední blízkosti kamen s dostatečně dimenzovaným průřezem
 2. Přizpůsobení komínu – nesplňuje-li komín požadavky na odvod spalin z topidla odpovídajícímu maximálnímu výkonu zamýšleného teplovzdušných kamen, je potřeba zajistit příslušné úpravy komínu , mezi které patří zejména :
  • Vrtání komínů – vrtáním zvětšit průměr komínu na požadovanou hodnotu
  • Vložkování komínů – osazení vnitřku komína ocelovou ohebnou rourou – je nutné u komínů menších průměrů a u komínů ve starších domech bez záruky jejich bezvadného stavu
 3. Revize komínu – nutná pro povolení spuštění teplovzdušných kamen do provozu – 2. a 3.krok zajistí certifikované kominictví
 4. Výběr vhodného teplovzdušných kamen z nabídky prodejců – případně návrh teplovzdušných kamen unikátních
 5. Zpracování stavebního projektu – nutné pro získání stavebního povolení či ohlášení stavby a jako montážní návod pro stavitele teplovzdušných kamen
 6. Získání stavebního povolení – teplovzdušná kamna jsou klasifikována jako stavba, proto podléhají povinnosti stavebního povolení, u menších staveb postačuje ohlášení stavby
 7. Nákup materiálu – případně objednávka stavby teplovzdušných kamen u firmy dodávající kamna na klíč
 8. Stavba teplovzdušných kamen – postavení teplovzdušných kamen v souladu s projektem a jeho napojení na komín
 9. Provozní zkoušky teplovzdušných kamen – obvykle zajistí firma zajišťující stavbu teplovzdušných kamen
 10. Kolaudace teplovzdušných kamen – teplovzdušná kamna je možné uvést do provozu až po získání kolaudačního rozhodnutí stavebního úřadu

 Kontaktujte nás …

POPTÁVKA NA TEPLOVZDUŠNÁ KAMNA ON-LINE TELEFON

 Potřebuji dohodnout

 • Teplovzdušná kamna
 • Kamnářské práce
 • Vytápění teplovzdušnými kamny
 • Jiné kamnářské práce

Kamnářské práce - telefon zelená linka 800 888 801

 Využijte poptávkový dotazník … obdržíte naši nabídku na teplovzdušná kamna

Nezávazná poptávka na teplovzdušná kamna

Poptávka zdarma na teplovzdušná kamna


Proč topení teplovzdušnými kamny právě od nás …

Instalatér Ekomplex

 1. Naši kamnáři procházejí pečlivým výběrem z hlediska kvality práce, spolehlivosti, odborných zkušeností, zručnosti a rychlosti provádění kamnářských prací.
 2. Zajišťujeme práci desítkám vybraných odborníků a pracovních týmů z oborů topení – vytápění objektů v celé České republice.
 3. Pravidelně si prověřujeme spokojenost našich zákazníků s prací a vystupováním našich instalatérů vytápění.
 4. S pracovníky s negativními ohlasy zákazníků urychleně ukončujeme spolupráci a ponecháváme si jen tým odborníků složený z pracovníků s pozitivními referencemi.
 5. Naši instalatéři topení procházejí pravidelně školeními z oblasti bezpečnosti práce, vystupování se zákazníky a dodržování předepsaných pracovních postupů.
 6. Trvalý pokles cen kamnářských prací – neustále zefektivňujeme ekonomické procesy i instalace vytápění teplovzdušnými kamny
 7. Moderní přístup a inovace – zajímáme se o nové technologie, materiály a technologie a zavádíme je do pracovních procesů
 8. Růst kvality a spolehlivosti – aktivně vyhodnocujeme kvalitativní parametry naší práce a trvale zavádíme cesty ke zvýšení kvality

Naši krbaři realizují vytápění teplovzdušnými kamny v celé ČR

Naši kamnáři provedou kvalitně, rychle a levně stavby teplovzdušných kamen kdekoli v České republice. Realizujeme stavby teplovzdušných kamen a celých systémů vytápění teplovzdušnými kamny ve všech typech objektů. Náš tým kamnářů je schopen pružně reagovat na termíny instalatérských prací a jejich rozsah podle požadavků zákazníků a investorů.

Vyberte si Vaše nejbližší instalatéry vytápění teplovzdušnými kamny …

Díky dobrému pokrytí ČR našimi kamnáři Vám profesionálně, kvalitně, rychle a levně provedeme instalaci, opravy nebo rekonstrukci vytápění teplovzdušnými kamny bez ohledu na místo Vašeho bydliště / firmy.


Požádejte ještě dnes o cenovou nabídku kamnářských prací

Poptávka na teplovzdušná kamna


Teplovzdušná kamna dodáváme a instalujeme ve všech krajích České republiky 

Teplovzdušná kamna Praha  Komplexní realizace teplovzdušných kamen ve Středočeském kraji
Teplovzdušná kamna Ústí nad Labem  Komplexní realizace teplovzdušných kamen v Ústeckém kraji
Teplovzdušná kamna Liberec  Komplexní realizace teplovzdušných kamen v Libereckém kraji
Teplovzdušná kamna Hradec Králové  Komplexní realizace teplovzdušných kamen v Královéhradeckém kraji
Teplovzdušná kamna Pardubice  Komplexní realizace teplovzdušných kamen v Pardubickém kraji
Teplovzdušná kamna Karlovy Vary  Komplexní realizace teplovzdušných kamen v Karlovarském kraji
Teplovzdušná kamna Plzeň  Komplexní realizace teplovzdušných kamen v Plzeňském kraji
Teplovzdušná kamna České Budějovice  Komplexní realizace teplovzdušných kamen v Jihočeském kraji
Teplovzdušná kamna Jihlava  Komplexní realizace teplovzdušných kamen v Kraji Vysočina
Teplovzdušná kamna Ostrava  Komplexní realizace teplovzdušných kamen v Moravskoslezském kraji
Teplovzdušná kamna Olomouc  Komplexní realizace teplovzdušných kamen v Olomouckém kraji
Teplovzdušná kamna Brno  Komplexní realizace teplovzdušných kamen v Jihomoravském kraji
Teplovzdušná kamna Zlín  Komplexní realizace teplovzdušných kamen ve Zlínském kraji
print