Krbová kamna jsou dlouhodobě bestsellerem mezi lokálními topidly. Na rozdíl od ostatních topidel je u nich často na prvním místě estetická funkce – jsou dominantním prvkem interiéru a hoří-li v nich právě oheň, příjemně dráždí všechny naše smysly. Oheň v kamnech lahodí našim očím, sluchu, čichu i pokožce. Teprve až se nabažíme všech těchto vjemů, začneme myslet na praktické možnosti krbových kamen.

Teplovodní krbová kamna s výměníkem – spojení kamen, kotle a krbu

Krbová kamna s teplovodním výměníkem

 Většina systémů vytápění domů v našich zeměpisných šířkách je řešena teplou vodou. Důvodem jsou příznivé vlastnosti vody pro účely vytápění.

Voda má 4x větší měrnou tepelnou kapacitu než vzduch, dobrou tepelnou vodivost a je schopná efektivně rozvést teplo přijaté v topidle rozvést na velmi velké vzdálenosti a minimálními ztrátami. Navíc má dobrou akumulační schopnost a dokáže vytápět dům s mnohem menšími teplotními výkyvy a po delší dobu než teplovzdušné vytápění.

Proto se i výrobci krbových kamen zaměřují na řešení vytápění, dovolující účinný ohřev vody krbovými kamny a rozvody tepla po objektu k teplovodním otopným tělesům. Navíc lze teplovodní krbová kamna s výhodou využít pro ohřev teplé užitkové vody a zužitkovat tak vlastnosti krbových kamen i v létě, kteroužto možnost teplovzdušná krbová kamna nemají.

Krbová kamna s teplovodním výměníkem jsou účinným topidlem

Řez teplovodními krbovými kamny

 Tradičním a prověřeným řešením propojení krbových kamen s teplovodním systémem vytápění jsou teplovodní krbová kamna  (jinak také krbová kamna s teplovodním výměníkem). Pracují na stejném principu jako zděná teplovodní kamna.

Teplovodní výměník je dvojplášťová ocelová nebo litinová konstrukce zapouzdřující topeniště krbových kamen. V přední části má dvířka s žáruvzdorným sklem anebo plná dvířka pro přikládání do krbových kamen, ostatní stěny tvoří komoru teplovodního výměníku, kterou protéká voda otopného systému.

Teplovodní výměník je opatřen vtokovým a výtokovým otvorem, který se přímo napojí na teplovodní okruh vytápění domu, případně na zásobník teplé užitkové vody.

Teplovodní krbová kamna - schéma zapojení krbových kamen do systému teplovodního vytápění

Alternativně lze vytápění teplovodním krbovými kamny řešit dvouokruhovým systémem, kdy je primární teplovodní okruh krbových kamen oddělen od sekundárního okruhu vytápění a zásobníku teplé užitkové vody, přičemž se teplo mezi oběma systémy předává v dalším výměníku tepla.

Systém vytápění teplovodním krbovými kamny je nutné doplnit o další funkční prvky :

 • Čerpadlo teplovodního okruhu – zajišťuje cirkulaci vody v teplovodním systému
 • Expanzní nádobu pro zajištění tlaku vody v otopném systému
 • Bezpečnostní přetlakový ventil – brání poškození systému při nadměrném vzrůstu teploty
 • Automatický termostat – hlídá teplotu vody v otopném systému 

Krbová kamna s teplovodním výměníkem v kombinaci s jiným topidlem uspoří náklady 

Ideální je použít kamna s teplovodním výměníkem jako sekundárního topidla v systému teplovodního vytápění objektu, kde primárním topidlem je například plynový kotel, elektrický kotel apod. Primární topidlo zajišťuje komfortní bezobslužné vytápění domu v noci a v době naší nepřítomnosti. Zatopíme-li v krbových kamnech, prostorový termostat zaznamená nárůst teploty v místnosti, automaticky odpojí primární topidlo a přejde na výhradní ohřev vody v otopném systému teplovodním krbovými kamny, čímž můžeme při častém využívání krbových kamen dosáhnout úspor za vytápění až 80%, v závislosti na ceně paliva.

Kombinace teplovodních krbových kamen s jinými topidly

Alternativně lze použít krbová kamna s výměníkem v kombinaci jiným s nízkoteplotním systémem vytápění založeném na jiném úsporném topidle. Například primární topidlo tvoří tepelné čerpadlo anebo solární kolektory s akumulační nádrží, zajišťující základní temperování domu v noční době nebo v době naší nepřítomnosti. Přes den nebo po příchodu do objektu zatopíme v krbových kamnech s teplovodním výměníkem a dohřejeme vodu v topení na teplotu, dostatečnou k příjemnému pobytu v domě. Výhodou tohoto systému je minimalizace celkových nákladů na vytápění a zajištění levného zdroje tepla v době, kdy nemůžeme topit v krbových kamnech.

Proč zvolit krbová kamna s teplovodním výměníkem k vytápění a ohřevu vody

 • Levné vytápění místnosti i celého domu obvykle krbovým dřevem
 • Úspory za vytápění – teplovodní krbová kamna lze použít jako úsporné sekundární topidlo 
 • Nezávislost vytápění – dva rozdílné systémy vytápění v domě zajistí provoz domu i při výpadku jednoho z nich
 • Estetický přínos – pohled na oheň v kamnech přináší do rodiny pohodu a pocity uvolnění i bezpečí

Nevýhody vytápění teplovodním krbovými kamny

 • Vyšší pořizovací náklady na vybudování teplovodního systému vytápění – výhodou je začlenění krbových kamen do existujícího teplovodního systému
 • Větší setrvačnost – po zatopení v kamnech trvá delší dobu, než začnou otopná tělesa hřát – naproti tomu topí ještě dlouho po vyhasnutí krbových kamen

Čím lze v teplovodních kamnech topit

Čím topit v teplovodních kamnech ? Jen kvalitním dřevem

Krbová kamna jsou až na několik výjimek určena k vytápění jen kvalitním dřevem – tj. takovým, které spolehlivě hoří bez velkého množství dýmu a střílení. Nevhodné je vlhké a mokré dřevo, dřevo nezbavené větví a listí, dřevo s vysokou zápanou teplotou nebo s velkým obsahem smůly. Doporučuje se pro topení v teplovodních kamnech používat tzv. krbové dřevo, tedy dřevo nakoupené jako výhradně určené pro krby a kamna. V žádném případě nelze v teplovodních kamnech topit uhlím, koksem nebo odpadky.

Co obnáší stavba teplovodních krbových kamen 

 Instalace teplovodních krbových kamen zahrnují několik kroků, jimž je potřeba věnovat dostatek času a pečlivou přípravu. Vyžadují zkušenosti a v neposlední řadě také kvalifikaci pro provádění certifikovaných činností, proto bychom vždy měli svěřit tuto odbornou práci profesionálně zaměřené firmě :

Stavby teplovodních krbových kamen svěřte odborníkům
 1. Výběr vhodného místa pro postavení teplovodních krbových kamen – podmínkou je bezprostřední blízkost komínu s dostatečně dimenzovaným průřezem a nehořlavá pevná podložka či podlaha
 2. Přizpůsobení komínu – nesplňuje-li komín požadavky na odvod spalin z topidla odpovídajícímu maximálnímu výkonu zamýšlených teplovodních krbových kamen, je potřeba zajistit příslušné úpravy komínu , mezi které patří zejména :
  • Vrtání komínů – vrtáním zvětšit průměr komínu na požadovanou hodnotu
  • Vložkování komínů – osazení vnitřku komínu ocelovou ohebnou rourou – je nutné u komínů menších průměrů a u komínů ve starších domech bez záruky jejich bezvadného stavu
 3. Revize komínu – nutná pro povolení spuštění teplovodních krbových kamen do provozu – 2. a 3.krok zajistí certifikované kominictví
 4. Výběr vhodného typu teplovodních krbových kamen z nabídky prodejců – lze vybrat ze stovek typů krbových kamen
 5. Nákup krbových kamen – případně objednávka dodávky teplovodních krbových kamen u firmy dodávající krbová kamna na klíč
 6. Stavba teplovodních krbových kamen – postavení teplovodních krbových kamen a jejich napojení na komín
 7. Napojení teplovodních krbových kamen na teplovodní otopný systém – zajistí naši instalatéřitopenáři
 8. Provozní zkoušky teplovodních krbových kamen – obvykle zajistí firma zajišťující dodávku teplovodních krbových kamen
 9. Vystavení protokolu o odborné instalaci krbových kamen – nutné pro případ pozdější kontroly anebo pojistné události

 Kontaktujte nás … 

POPTÁVKA NA TEPLOVODNÍ KRBOVÁ KAMNAON-LINETELEFON

 Potřebuji dohodnout

 • Teplovodní krbová kamna
 • Kamnářské práce
 • Vytápění teplovodními krbovými kamny
 • Jiné kamnářské práce

Kamnářské práce - telefon zelená linka 800 888 801

 Využijte poptávkový dotazník … obdržíte naši nabídku na teplovodní krbová kamna

Nezávazná poptávka na krbová kamna a krby
Poptávka zdarma na krbová kamna a krby

Proč topení teplovodními krbovými kamny právě od nás …

Instalatér Ekomplex
 1. Naši kamnáři procházejí pečlivým výběrem z hlediska kvality práce, spolehlivosti, odborných zkušeností, zručnosti a rychlosti provádění kamnářských prací.
 2. Zajišťujeme práci desítkám vybraných odborníků a pracovních týmů z oborů topení – vytápění objektů v celé České republice.
 3. Pravidelně si prověřujeme spokojenost našich zákazníků s prací a vystupováním našich instalatérů vytápění.
 4. S pracovníky s negativními ohlasy zákazníků urychleně ukončujeme spolupráci a ponecháváme si jen tým odborníků složený z pracovníků s pozitivními referencemi.
 5. Naši instalatéři topení procházejí pravidelně školeními z oblasti bezpečnosti práce, vystupování se zákazníky a dodržování předepsaných pracovních postupů.
 6. Trvalý pokles cen kamnářských prací – neustále zefektivňujeme ekonomické procesy i instalace vytápění teplovodními krbovými kamny
 7. Moderní přístup a inovace – zajímáme se o nové technologie, materiály a technologie a zavádíme je do pracovních procesů
 8. Růst kvality a spolehlivosti – aktivně vyhodnocujeme kvalitativní parametry naší práce a trvale zavádíme cesty ke zvýšení kvality

Naši kamnáři realizují vytápění teplovodními krbovými kamny kdekoli v ČR

Naši kamnáři provedou kvalitně, rychle a levně stavby teplovodních krbových kamen kdekoli v České republice. Realizujeme stavby teplovodních krbových kamen a celých systémů krbovými kamny s teplovodním výměníkem ve všech typech objektů. Náš tým kamnářů je schopen pružně reagovat na termíny instalatérských prací a jejich rozsah podle požadavků zákazníků a investorů.  

Vyberte si Vaše nejbližší instalatéry vytápění teplovodními krbovými kamny … 

Díky dobrému pokrytí ČR našimi kamnáři Vám profesionálně, kvalitně, rychle a levně provedeme instalaci, opravy nebo rekonstrukci vytápění teplovodními krbovými kamny bez ohledu na místo Vašeho bydliště / firmy. 


Požádejte ještě dnes o cenovou nabídku kamnářských prací

Poptávka na teplovodní krbová kamna
print