Před pořízením krbu je určitě dobré promyslet několik věcí. Je pro moje bydlení krb vhodný ? Budu do něj schopen sehnat za rozumnou cenu palivo ? Mám v místě uvažovaného krbu dostatečně dimenzovaný komín ?  Co mne čeká v bytě, jestliže přijedou krbaři a začnou se stavbou krbu ? Na tyto a další praktické otázky Vám zde dáme odpověď.

 

Jaké jsou výhody a nevýhody krbů a vytápění krbem

Před pořízením krbu se seznamte s výhodami i nevýhodami krbůHotový krb v místnosti je vždy krásnou a funkční dominantou interiéru. Většina lidí, kteří se rozhodli pro pořízení krbu, obvykle dříve navštívila jiný dům s hotovým krbem a nadchli se pro představu, že podobný krb bude zdobit a vytápět také jejich bydlení. Vnímají povětšinou jen krásu hotového krbu a příjemné sálavé teplo, jež krb vyzařuje. Ani je nenapadne uvažovat o tom, že při realizaci krbu mohou narazit na překážky, které záměr vybavit byt krbem prodraží a někdy bohužel také znemožní. Proto je dobré seznámit se s výhodami, ale také nevýhodami krbů a s požadavky, které musí splňovat objekt ještě před tím, než ke stavbě krbu dojde.

Výhody krbu

 • Dekorativnost – významný dekorativní prvek moderního interiéru
 • Efektivita vytápění – nízké náklady na vytápění krbovým dřevem
 • Vytápění bez topných těles – nejsou potřeba topná tělesa a rozvod tepla potrubím
 • Variabilita provedení – každý krb může být originálem
 • Ekologičnost – topení suchým dřevem neprodukuje nadbytek kouřových zplodin
 • Pohotovost – krb vydává teplo prakticky hned po zapálení polen

Nevýhody krbu

 • Náročnost na stavební řešení – jsou obvykle součástí projektové konstrukce domu, případně do ní musejí být dodatečně zahrnuty
 • Ruční obsluha – není možná úplná automatizace a regulace vytápění
 • Nutnost údržby – náročnost na čištění topeniště a komínu
 • Stavební povolení – pro dům, který podléhá ze zákona svojí velikostí ohlášení, stačí jen ohlášení stavby krbu. V případě většího domu je potřeba stavební povolení pro stavbu krbu.

 

 

Náklady na realizaci krbu a návratnost investice

Investor obvykle musí počítat s těmito náklady na realizaci interiérového krbu

Stavba krbu je záležitost pro odborníky

 1. Projekt krbu a jeho začlenění do konstrukce domu
 2. Stavební povolení – u menších staveb postačuje ohlášení
 3. Stavba nebo úprava komínu – komín musí splňovat parametry podle topného výkonu krbu
 4. Revize komínu a systémů odtahů spalin – nutný podklad pro stavební povolení a možnost provozování krbu
 5. Zakoupení typové krbové vložky – neplatí pro krby bez krbové vložky a krbová kamna
 6. Stavba krbu – náklady na práci a stavební materiál

Náklady na realizaci krbu zahrnují investici zpravidla od 20.000 Kč až po několik set tisíc korun

Návratnost investice se pohybuje řádově 4 – 7 let

 

Efektivita vytápění krbem

 Vytápění domů krbem je vysoce efektivní – jeden krb ve spojení s teplovzdušným rozvodem dokáže během desítek minut vytopit celý dům s polovičními náklady, než například při topení plynem či uhlím. Proto je možné při vytápění dobře navrženého domu krbem zcela odstavit primární systém vytápění a využít takto úsporného topení dřevem. Primární systém vytápění pak využijeme jen v době naší nepřítomnosti a v noci.

 

Čím lze v krbu topit

Čím topit v krbu ? Jen kvalitním dřevemKrby jsou až na několik výjimek určeny k vytápění jen kvalitním dřevem – tj. takovým, které spolehlivě hoří bez velkého množství dýmu a střílení. Nevhodné je vlhké a mokré dřevo, dřevo nezbavené větví a listí, dřevo s vysokou zápanou teplotou nebo s velkým obsahem smůly. Doporučuje se pro topení v krbu používat tzv. krbové dřevo, tedy dřevo nakoupené jako výhradně určené pro krby. V žádném případě nelze v krbu topit uhlím, koksem nebo odpadky.

 

Co obnáší stavba krbu

Krby jsou přímotopná topidla charakteristická otevřeným nebo průhlednými dvířky uzavřeným ohništěm. Jsou zastavěny do vlastního objektu a viditelně jsou jeho stavební součástí.  Stavby krbů zahrnují několik kroků, jimž je potřeba věnovat dostatek času a pečlivou přípravu. Vyžadují zkušenosti a v neposlední řadě také kvalifikaci pro provádění certifikovaných činností, proto bychom vždy měli zvážit, zda se do stavby krbu pustíme svépomocí anebo raději svěříme tuto odbornou práci profesionálně zaměřené firmě :

Stavba krbu

 1. Výběr vhodného místa pro postavení krbu – podmínkou je bezprostřední blízkost komínu s dostatečně dimenzovaným průřezem
 2. Přizpůsobení komínu – nesplňuje-li komín požadavky na odvod spalin z topidla odpovídajícímu maximálnímu výkonu zamýšleného krbu, je potřeba zajistit příslušné úpravy komínu , mezi které patří zejména :
  • Vrtání komínů – vrtáním zvětšit průměr komínu na požadovanou hodnotu
  • Vložkování komínů – osazení vnitřku komína ocelovou ohebnou rourou – je nutné u komínů menších průměrů a u komínů ve starších domech bez záruky jejich bezvadného stavu
 3. Revize komínu – nutná pro povolení spuštění krbu do provozu – 2. a 3. krok zajistí certifikované kominictví
 4. Výběr vhodného krbu z nabídky prodejců – případně návrh krbu unikátního
 5. Zpracování stavebního projektu – nutné pro získání stavebního povolení či ohlášení stavby a jako montážní návod pro stavitele krbu
 6. Získání stavebního povolení – krby jsou klasifikovány jako stavba, proto podléhají povinnosti stavebního povolení, u menších staveb postačuje ohlášení stavby
 7. Nákup materiálu – případně objednávka stavby krbu u firmy dodávající krby na klíč
 8. Stavba krbu – postavení krbu v souladu s projektem a jeho napojení na komín
 9. Provozní zkoušky krbu – obvykle zajistí firma zajišťující stavbu krbu
 10. Kolaudace krbu – krb je možné uvést do provozu až po získání kolaudačního rozhodnutí stavebního úřadu

 

print