Krbaři a kamnáři EKOMPLEX

Sálavá kamna | Tradiční vytápění sálavým teplem kamenKontaktujte nás

 1. Zeptejte se
 2. Spočítáme
 3. Odpovíme

Naši kamnáři a krbaři v ČR :

Praha
- Středočeský kraj
Brno
- Jihomoravský kraj
Ostrava
- Moravskoslezský kraj
Plzeň
- Plzeňský kraj
Karlovy Vary
- Karlovarský kraj
Olomouc
- Olomoucký kraj
Liberec
- Liberecký kraj
Ústí nad Labem
Ústecký kraj
České Budějovice
- Jihočeský kraj
Jihlava
- Kraj Vysočina
Hradec Králové
- Královéhradecký kraj
Pardubice
- Pardubický kraj
Zlín
- Zlínský kraj

 


Doporučujeme

Navštivte odkazy v sekci partnerské stránky.

 Sálavé teplo vnímá člověk jako nejpřirozenější a nejpříjemnější. Vždyť odpradávna bylo sálavé teplo slunce nebo ohně jediným teplem, které mohl v chladných dnech a nocích přijímat. Organismus člověka je na přijímání sálavého tepla přírodou uzpůsoben. Proto i doma vnímá sálavé zdroje tepla jako příjemné a přirozené. Jedním z tradičních zdrojů sálavého tepla jsou sálavá kamna.

Sálavá kamna - přirozené vnímání tepla a světla

Sálavá kamna - kamna se sálavým přenosem tepla Velká část sortimentu kamnářských firem se dnes zaměřuje na kamna s výměníkem , tedy teplovzdušná kamna nebo teplovodní kamna, jejichž cílem je vyrobit dostatek tepla distribuovaného do místností konvekčním prouděním teplého vzduchu. Jedná se o systémy vytápění, na které jsme si v posledních desetiletích přivykli a mají řadu výhod, pro které jsou upřednostňovány.

 Často se ale pomíjí negativní důsledky, které s sebou konvekční vytápění přináší, jako je vysoušení vzduchu, zvýšená prašnost, cirkulace mikrobů a pylových částic, nepřirozený rozdíl teplot u země a ve výši hlavy. Honba výrobců kamen za konvekčním vytápěním zcela odsunula do pozadí přirozenou vlastnost kamen, kterou je vyzařování sálavého tepla.

Plamen hořícího dřeva, pelet či briket v kamnech s výměníkem produkuje vydatné množství sálavého tepla, které se však z velké většiny ztrácí v obestavbě kamen, zajišťující přenos maximálního množství tepla do tepelního výměníku a jeho distribuci po objektu. Proto sice cítíme sálavé teplo vycházející z kamen, avšak jen v jeho bezprostřední blízkosti a v množství nedostatečném pro pocit tepelné pohody v jinak studené místnosti. Naštěstí se řada výrobců kamen zaměřuje na tradiční tzv. sálavá kamna, u nichž je sálavá složka tepla podpořena materiálem i konstrukcí kamen. 

 

Pro sálavé vytápění jsou nejlepší akumulační kamna

Sálavá kamna mohou mít mnoho podob

 Vytápění místností sáláním jde ruku v ruce s akumulací tepla vyrobeného kamny do hmoty schopné pojmout značné množství tepla a následně je pak po dlouhou dobu vydávat.

 Proto nejlepších výsledků z hlediska sálavého topení dosahují akumulační kamna, což jsou kamna doplněná o akumulační hmotu. 

Mezi nejlepší akumulační materiály vhodné pro stavbu sálavých kamen patří kachle, šamotové cihly a litina. Čím je akumulační hmoty více, tím déle trvá její nahřívání, ale o to déle dokážou vydávat příjemné sálavé teplo.  Podle materiálu akumulační hmoty rozlišujeme sálavá kamna na tato nejčastěji realizovaná kamna :

 • Kachlová kamna - tradiční konstrukce kamen postavená z šamotových cihel a kamnářských kachlí
 • Šamotová kamna - stavba kamen je provedena ze šamotových cihel, někdy kombinovaných s litinou
 • Litinová kamna - kamna jsou vyrobena z designově tvarované litiny a obvykle nejsou obestavěna jiným materiálem
 • Krbová kamna - jsou speciálním typem litinových sálavých kamen (často jsou i obložená kachlemi) s proskleným ohništěm, umožňující jejich rychlou instalaci bez stavebních prací

Otevřená kamna - kamna s otevřeným ohništěm bývala kdysi součástí hradů, zámků i měšťanských domů a patří mezi typicky sálavá kamna, vydávají však velmi málo využitelného sálavého tepla a pro svoji neefektivnost se již téměř nikde nestavějí

 

Sálavá kamna lze doplnit o funkci konvekčního vytápění

Sálavá kamna se vyrábějí v různých provedeních kombinujících různou měrou sálavé a konvekční vytápění Sálavá kamna se mohou obejít i bez krbové obestavby

 

 • Kamna s výhradně sálavým přenosem tepla - neobsahují teplovzdušný výměník
 • Kamna se sálavým i konvekčním přenosem tepla - většina kamen s teplovzdušným výměníkem
 • Kamna s volitelným přenosem tepla - lze je mechanicky přepínat mezi konvekčním a sálavým režimem

 

 Proč zvolit pro vytápění sálavá kamna - hlavní výhody

 • Nevysušují vzduch - vzduchu zůstává přirozená vlhkost a pocit tepla se dostaví i při nižší teplotě vzduchu
 • Přirozené vnímání tepla - člověk vnímá sálavé teplo jako přirozené teplo produkované sluncem nebo ohněm
 • Zamezení cirkulace vzduchu - nevytvářejí konvekční proudění vzduchu - neroznáší se prach, mikroby, roztoči, pachy
 • Rovnoměrně prohřátá místnost - necítíme nepříjemný chlad u nohou a dusno při nadechnutí jako u konvekce
 • Úsporný provoz - akumulací tepla se využije maximum tepla produkovaného kamny, stačí místnost vytápět na nízkou teplotu
 • Zamezení tepelných skoků - vytápění s pomalým náběhem výkonu a pozvolným úbytkem teploty bez znatelných prudkých výkyvů
 • Estetický přínos sálavých kamen - sálavá kamna se vyrábějí jako unikátní dominantní interiérové prvky, každý kus je originálem

Nevýhody sálavých kamen

 • Neumí topit za roh - sálavé teplo pociťujeme jen v místech s přímou viditelností kamen - za rohem místnosti účinek pomine
 • Vysoké pořizovací náklady - sálavá kamna spolykají při stavbě značné množství kvalitního materiálu, což se promítá na jejich ceně
 • Pomalý náběh topného efektu - na rozdíl od konvekčních kamen začínají sálavá kamna topit až po delší době od zatopení - zato topí ještě dlouho po vyhasnutí plamene
 • Potřeba prostoru - sálavá kamna potřebují pro umístění akumulační hmoty značný prostor zabraný obytné ploše
 • Nákladné rozvody tepla - řešení vytápění více místností jedněmi sálavými kamny je po stavební stránce složitá záležitost 

 

Čím lze v sálavých kamnech topit

Čím topit v sálavých kamnech ? Jen kvalitním dřevemKamna jsou až na několik výjimek určena k vytápění jen kvalitním dřevem - tj. takovým, které spolehlivě hoří bez velkého množství dýmu a střílení. Nevhodné je vlhké a mokré dřevo, dřevo nezbavené větví a listí, dřevo s vysokou zápanou teplotou nebo s velkým obsahem smůly. Doporučuje se pro topení v sálavých kamnech používat tzv. krbové dřevo, tedy dřevo nakoupené jako výhradně určené pro krby a kamna. Pouze v kamnech jednoduchých konstrukcí, jako jsou chalupářská kamna, lze topit briketami, uhlím, nekvalitní dřevní hmotou, ale nikdy ne odpadky.

 

Co obnáší stavba sálavých kamen a proč ji raději svěřit odborníkům

Nepočítáme-li chalupářská kamna anebo krbová kamna, jsou zděná sálavá kamna jsou téměř vždy zastavěna do vlastního objektu a viditelně jsou jeho stavební součástí.  Stavby sálavých kamen zahrnují několik kroků, jimž je potřeba věnovat dostatek času a pečlivou přípravu. Vyžadují zkušenosti a v neposlední řadě také kvalifikaci pro provádění certifikovaných činností, proto bychom vždy měli zvážit, zda se do stavby sálavých kamen pustíme svépomocí anebo raději svěříme tuto odbornou práci profesionálně zaměřené firmě :

Stavba sálavých kamen

 1. Výběr vhodného místa pro postavení sálavých kamen - podmínkou je bezprostřední blízkost komínu s dostatečně dimenzovaným průřezem
 2. Přizpůsobení komínu - nesplňuje-li komín požadavky na odvod spalin z topidla odpovídajícímu maximálnímu výkonu zamýšleného sálavých kamen, je potřeba zajistit příslušné úpravy komínu , mezi které patří zejména :
  • Vrtání komínů - vrtáním zvětšit průměr komínu na požadovanou hodnotu
  • Vložkování komínů - osazení vnitřku komína ocelovou ohebnou rourou - je nutné u komínů menších průměrů a u komínů ve starších domech bez záruky jejich bezvadného stavu
 3. Revize komínu - nutná pro povolení spuštění sálavých kamen do provozu - 2. a 3.krok zajistí certifikované kominictví
 4. Výběr vhodného sálavých kamen z nabídky prodejců - případně návrh sálavých kamen unikátního
 5. Zpracování stavebního projektu - nutné pro získání stavebního povolení či ohlášení stavby a jako montážní návod pro stavitele sálavých kamen
 6. Získání stavebního povolení - sálavá kamna jsou klasifikovány jako stavba, proto podléhají povinnosti stavebního povolení, u menších staveb postačuje ohlášení stavby
 7. Nákup materiálu - případně objednávka stavby sálavých kamen u firmy dodávající kamna na klíč
 8. Stavba sálavých kamen - postavení sálavých kamen v souladu s projektem a jeho napojení na komín
 9. Provozní zkoušky sálavých kamen - obvykle zajistí firma zajišťující stavbu sálavých kamen
 10. Kolaudace sálavých kamen - sálavá kamna je možné uvést do provozu až po získání kolaudačního rozhodnutí stavebního úřadu 

 

 Kontaktujte nás ... 

 

POPTÁVKA NA KAMNA ON-LINE TELEFON

 Potřebuji dohodnout

 • Sálavá kamna
 • Kamnářské práce
 • Vytápění sálavými kamny
 • Jiné topenářské práce

Havárie vytápění a rozvodů tepla - horká linka

Krbařské a kamnářské práce - telefon zelená linka 800 888 801

  

 

 

 Využijte poptávkový dotazník ... obdržíte naši nabídku na sálavá kamna

 Nezávazná poptávka na kamna 

 Poptávka zdarma na kamna

 

 


 

Proč topení sálavými kamny právě od nás ...

Instalatér Ekomplex

 1. Naši topenáři procházejí pečlivým výběrem z hlediska kvality práce, spolehlivosti, odborných zkušeností, zručnosti a rychlosti provádění topenářských prací.
 2. Zajišťujeme práci desítkám vybraných odborníků a pracovních týmů z oborů topení - vytápění objektů v celé České republice.
 3. Pravidelně si prověřujeme spokojenost našich zákazníků s prací a vystupováním našich instalatérů vytápění.
 4. S pracovníky s negativními ohlasy zákazníků urychleně ukončujeme spolupráci a ponecháváme si jen tým odborníků složený z pracovníků s pozitivními referencemi.
 5. Naši instalatéři topení procházejí pravidelně školeními z oblasti bezpečnosti práce, vystupování se zákazníky a dodržování předepsaných pracovních postupů.
 6. Trvalý pokles cen topenářských prací - neustále zefektivňujeme ekonomické procesy i instalace vytápění sálavými kamny
 7. Moderní přístup a inovace - zajímáme se o nové technologie, materiály a technologie a zavádíme je do pracovních procesů
 8. Růst kvality a spolehlivosti - aktivně vyhodnocujeme kvalitativní parametry naší práce a trvale zavádíme cesty ke zvýšení kvality

 

Naši kamnáři realizují vytápění sálavými kamny kdekoli v ČR

Naši kamnáři provedou kvalitně, rychle a levně stavby sálavých kamen kdekoli v České republice. Realizujeme stavby sálavých kamen a celých systémů vytápění sálavými kamny ve všech typech objektů. Náš tým kamnářů je schopen pružně reagovat na termíny instalatérských prací a jejich rozsah podle požadavků zákazníků a investorů.  

Vyberte si Vaše nejbližší instalatéry vytápění sálavými kamny ... 

 

Díky dobrému pokrytí Česka našimi topenáři Vám profesionálně, kvalitně, rychle a levně provedeme instalaci, opravy nebo rekonstrukci vytápění sálavými kamny bez ohledu na místo Vašeho bydliště / firmy. 


Požádejte ještě dnes o cenovou nabídku kamnářských prací

 

Poptávka na sálavá kamna

 

print