Krbaři a kamnáři EKOMPLEX

Elektrická kamna | Komfortní vytápění objektů bez obsluhyKontaktujte nás

 1. Zeptejte se
 2. Spočítáme
 3. Odpovíme

Naši kamnáři a krbaři v ČR :

Praha
- Středočeský kraj
Brno
- Jihomoravský kraj
Ostrava
- Moravskoslezský kraj
Plzeň
- Plzeňský kraj
Karlovy Vary
- Karlovarský kraj
Olomouc
- Olomoucký kraj
Liberec
- Liberecký kraj
Ústí nad Labem
Ústecký kraj
České Budějovice
- Jihočeský kraj
Jihlava
- Kraj Vysočina
Hradec Králové
- Královéhradecký kraj
Pardubice
- Pardubický kraj
Zlín
- Zlínský kraj

 


Doporučujeme

Navštivte odkazy v sekci partnerské stránky.

Topení elektrickým proudem patří mezi provozně nejnákladnější způsoby vytápění objektů. Přesto je vytápění elektřinou v mnoha případech nejefektivnějším způsobem, jak zajistit teplo v naší přítomnosti a temperování objektu v době, kdy se dlouhodobě nacházíme mimo budovu. Typickým představitelem topidla pro vytápění elektřinou jsou elektrická kamna.

 

Elektrická kamna jsou ideálním topidlem v občasně obývaných objektech

Kamna jako zdroj příjemného sálavého tepla vyžadují určité dispozice v objektu, který má být kamny vytápěn. Ne vždy jsou ale podmínky instalace klasických kamen splněny, případně majitel objektu není ochoten investovat do pořízení klasických kamen například z důvodu vyšší pořizovací investice. V mnoha případech je v objektu sice možné instalovat klasická kamna, ovšem objekt je nutné temperovat či vytápět i v době, kdy v něm není nikdo i po několik dní přítomen.

Elektrická kamnaTakovou situaci lze řešit vybudováním systému teplovodního vytápění, které napájí plynový kotel, je-li ovšem v místě plyn k dispozici - teplovodní vytápění však není možné ponechat dlouhodobě bez dozoru, neboť v případě poruchy kotle, přerušení dodávky plynu anebo elektrické energie dojde k odstavení topidla a v zimním období hrozí zamrznutí vody v radiátorech i trubkách s následnými rozsáhlými škodami na objektu. Navíc nemusí být vybudování teplovodního otopného systému efektivní v rekreačních objektech, obývaných jen malou část roku.

Není-li tedy možné nalézt efektivní a provozně spolehlivý způsob temperování a vytápění často opuštěných objektů, a je-li v místě k dispozici elektrická přípojka, pak přichází v úvahu pořízení elektrických lokálních topidel, mezi něž patří i elektrická kamna.

 

 Elektrická kamna lze vybírat z nepřeberné nabídky modelů

elektrická krbová kamna Elektrická kamna patří mezi elektrické přímotopy, tedy topidla napájená elektrickým proudem a zajišťující lokální vytápění, která přímo přeměňují elektrický proud na teplo a to pak následně přímo předávají do vytápěné místnosti bez jeho rozvodu do dalších otopných těles.  

Vyrábějí se v mnoha konstrukcích a provedeních a díky jejich jednoduché výrobě, malým rozměrům, snadné přepravitelnosti, kompaktnosti a nízké hmotnosti je vyrábí a prostřednictvím sítě obchodů prodává mnoho výrobců a prodejců. Lze si tedy vybrat z nepřeberného sortimentu, z množství provedení, výkonu a designů. Všechna elektrická kamna se pak dělí podle nejčastěji uváděných kritérií do několika skupin : 

 Rozdělení elektrických kamen podle způsobu vydávání tepla : 

 • Elektrická kamna sálavá - předávají teplo do místnosti prostým sáláním bez vyvolání cirkulace ohřátého vzduchu
 • Elektrická kamna konvekční - předávají teplo do místnosti sáláním i konvekcí - vyvoláním cirkulace ohřátého vzduchu
  • Elektrická kamna statická (s přirozenou konvekcí) - cirkulace vzduchu probíhá samovolně - ohřátý vzduch stoupá nahoru a zespodu nasává chladný vzduch
  • Elektrická kamna dynamická (s nucenou konvekcí) - cirkulace vzduchu je vyvolána aktivně pomocí ventilátorů

 Rozdělení elektrických kamen podle konstrukce

 • Elektrická kamna obyčejná - elektrické přímotopy kompaktních rozměrů bez schopnosti akumulace tepla
 • Elektrická krbová kamna - jsou vyrobena ve tvaru krbových kamen, charakterizuje je vizuální a často i zvuková simulace hoření polen ve falešném ohništi
 • Elektrické krby - jejich vzhled co nejvíce napodobuje klasické krby, často jsou zastavovány do nábytku nebo stěn vytápěného objektu
 • Elektrická akumulační kamna - elektrické přímotopy s akumulační schopností - v době levnějšího tarifu elektriké energie nahřívají akumulační hmotu, která pak vydává teplo v době drahého tarifu
 • Elektrická saunová kamna - elektrické přímotopy zvláštní konstrukce určené pro vytápění saun - obsahují obvykle koš na lávové kameny v provozu polévané vodou

 

 

Elektrická akumulační kamna statickáElektrická akumulační kamna dynamická

 

Kdy je výhodné zvolit pro vytápění elektrická kamna

 • Vytápěný objekt je užíván jen občasně
 • Objekt je potřeba temperovat v době nepřítomnosti obyvatel
 • Před příjezdem do objektu je potřeba objekt vytopit - dálkové nebo časové ovládáni topení
 • V objektu nejsou skladovací prostory pro zásoby paliva
 • Objekt není připojitelný na veřejné plynovody
 • V objektu je nežádoucí nebo neefektivní budovat teplovodní systém vytápění
 • Objekt nemá k dispozici komín pro připojení klasických kamen nebo kotle na fosilní paliva 

Výhody elektrických kamen

 • Nízká pořizovací cena topidla
 • Jednoduchá instalace topidla
 • Lze je provozovat kdekoli je k dispozici dostatečně dimenzovaná elektrická zásuvka
 • Okamžitý náběh topného efektu
 • Možnost sálavého i konvekčního vytápění
 • Výběr z mnoha modelů od řady výrobců
 • Design lze snadno sladit s jinými designovými prvky
 • Výkon topidla lze komfortně automaticky regulovat
 • Topidlo lze ovládat i na dálku nebo časovou automatikou
 • Topidlo nepotřebuje komín

Nevýhody elektrických kamen

 • Vyžadují vysoce dimenzovanou přípojku a jistič pro přívod elekrického proudu
 • Topení elektrickou energií je nejdražším způsobem vytápění objektů
 • Jedna elektrická kamna mohou vytápět jen jednu místnost a částečně místnosti sousední

 

 Na co dát pozor před připojením elektrických kamen

 Elektrická kamna mají vysoké nároky na odběr elektrického proudu. To s sebou nese rizika zvláště ve starších a málo obývaných objektech, kde se při výstavbě nepočítalo s připojením elektrických spotřebičů s tak velkým odběrem.

Stará elektroinstalace může způsobit ve spojení s elektrickými kamny požárZnačné toky elektrického proudu způsobují ve starších vedeních s malým průřezem a zoxidovanými kontakty zahřívání vodičů, jiskření kontaktů v zásuvkách, rozvodných krabičkách, svorkovnicích a v rozvodných skříních. Zvláště staré elektrické rozvody v hliníku jsou nebezpečím pro uživatele elektrických elektrických kamen, neboť hliník při průtoku velkého proudu začíná téct a dochází k dalšímu povolování kontaktů ve svorkovnicích. Nejhorším následkem pak může být požár v objektu.

Nebezpečí se zvyšuje i tím, že elektrická kamna jsou často využívána ve starých rekreačních objektech v kombinaci s moderními programovatelnými spínači, kdy provozovatel objektu nechává objekt temperovat nebo vytopit i v nepřítomnosti osob. Dojde-li pak ke vzplanutí elektroinstalace, obvykle končí i malá závada velkým požárem a celkovou devastací objektu s možným ohrožením dalších okolních staveb a osob.

 

Nezapomeňte na revize elektroinstalací

Před zapojením elektrických kamen nezapomeňte na revize elektroinstalacíProto před připojením elektrických kamen vždy zajistíme provedení odborné prohlídky a revize elektroinstalací.  Jestliže se jedná o objekt využívaný komerčně, pak se na kamna vztahuje ještě povinnost provozovatele zajistit revize elektrických spotřebičů. Na vyžádání zajišťujeme revize elektro na celém území ČR.

V případě, že stávající elektroinstalace nevyhovuje pro připojení elektrických kamen, je nutné buďto zajistit rekonstrukci elektrorozvodů a navýšení proudové kapacity celé elektroinstalace, anebo je lepší se raději vzdát myšlenky na vytápění elektrickými topidly.


 

Dodáváme a montujeme elektrická kamna řady výrobců

Naši instalatéři provádějí montáže elektrických kamen (elektrokamen) všech předních výrobců komponentů vytápění. S výběrem elektrických kamen Vám rádi poradíme, doporučíme výrobce i prodejce, případně Vám dodáme elektrická kamna z našich skladů. Montujeme i elektrická kamna zakoupená zákazníky u jiných prodejců. Nabízíme prodej, dodávky a montáže elektrických kamen zejména těchto značek :

 Výrobci elektrických kamen

  


 

 Kontaktujte nás ... 

 

POPTÁVKA NA ELEKTRICKÁ KAMNA ON-LINE TELEFON

 Potřebuji dohodnout

 • Dodání elektrických kamen
 • Jiné kamnářské práce

Krbařské a kamnářské práce - telefon zelená linka 800 888 801

  

 

 

 Využijte poptávkový dotazník ... obdržíte naši nabídku na elektrická kamna

 Nezávazná poptávka na elektrická kamna 

 Poptávka zdarma na elektrická kamna

 

 


 

Naši kamnáři realizují dodávky elektrických kamen kdekoli v ČR

Naši kamnáři provedou kvalitně, rychle a levně dodávky elektrických kamen kdekoli v České republice.

Vyberte si Vaše nejbližší dodavatele elektrických kamen ... 

 

Díky dobrému pokrytí ČR našimi kamnáři Vám profesionálně, kvalitně, rychle a levně provedeme instalaci elektrických kamen bez ohledu na místo Vašeho bydliště / firmy. 


Požádejte ještě dnes o cenovou nabídku kamnářských prací

 

Poptávka na elektrická kamna

print